Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ ВОЄННИХ ЛИХОЛІТЬ 5

1.1. Життєвий і творчий шлях Анатолія Ігнатовича Приставкіна 5

1.2. Долі головних героїв у повісті «Ночувала хмаринка золота» А.Приставкіна 9

РОЗДІЛ II. СПЕЦИФІКА ЗОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОБЛЕМ У ПОВІСТІ А. ПРИСТАВКІНА «НОЧУВАЛА ХМАРИНКА ЗОЛОТА» 12

2.1. Проблема біженства та її літературна репрезентація 12

2.2. Війна,сталінізм у повісті А.Приставкіна «Ночувала хмаринка золота» 15

ВИСНОВОК 20

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 28

ВСТУП

Актуальність теми. Сьогодні з огляду на військову агресію в Україні безпритульність набула особливого поширення. У контексті окресленої соціальної проблематики і задля глибшого розуміння цього складного явища особливо значущою постає повість російського письменника Анатолія Приставкіна «Ночувала хмаринка золота», у якій ідеться про сирітство і безпритульність, спричинені війною 1941-1945 рр.; про біженців і переселенців; про національну ворожнечу, зумовлену політикою радянського уряду, що призвела до вимушеної депортації окремих народів.

Теми депортації та сирітства й безпритульності, репрезентовані у повісті «Ночувала хмаринка золота», тісно пов’язані між собою. Адже депортовані діти-чеченці потенційно стають сиротами (їх позбавили батьків), а російських дітей-сиріт вивозять на чужі землі, тобто депортують.

Мета курсової роботи: на матеріалі повісті Анатолія Приставкіна «Ночувала хмаринка золота» окреслити специфіку художньої репрезентації соціально значущих та історично важливих проблем сирітства, безпритульності, депортації народів під час Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Завдання курсової роботи:

- визначити форми дитячої безпритульності як соціального явища та моделі його літературного зображення;

- з’ясувати, в який спосіб проблема сирітства та безпритульності репрезентована у художніх творах світової та російської літератури, звернувшись при цьому до аналізу повісті А. Приставкіна «Ночувала хмаринка золота»;

- у повісті А. Приставкіна «Ночувала хмаринка золота» окреслити форми літературного зображення депортації чеченців;

- охарактеризувати проблему біженства, з’ясовуючи причини, які змусили героїв повісті виїхати на Кавказ.

Об’єктом дослідження є повість російського письменника Анатолія Приставкіна «Ночувала хмаринка золота».

Предмет дослідження: специфіка художньої репрезентації та літературного конструювання соціально значущих проблем сирітства, безпритульності і депортації чеченців та інших народів у повісті Анатолія Приставкіна «Ночувала хмаринка золота».

Практичне значення роботи. Результати дослідження можуть бути використані під час викладання спецкурсів з «Історії зарубіжної літератури» та «Історії російської літератури». Матеріали також можуть бути використані у шкільній практиці на уроках світової літератури та у гуртковій роботі.

Структура роботи. Дослідницька робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, що нараховує 18 найменувань. Загальний обсяг роботи становить 40 сторінок.

Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність літературознавчих методів: культурно-історичний – при накопиченні первинних даних та визначенні джерельної бази дослідження, а також задля окреслення форм існування дитячої безпритульності; системного та структурного аналізу – для характеристики композиції та сюжету повісті «Ночувала хмаринка золота».

Закрити

Доля дітей воєнних лихоліть у повісті А.Приставкіна «Ночувала хмаринка золота»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.