Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План  

Вступ. 3

Розділ І. Проблеми дослідження складного речення. 5

Розділ ІІ. Типи складних речень у творчості Павла Загребельного. 15

2.1. Складносурядні елементарні речення. 15

2.2. Складнопідрядні елементарні речення. 19

2.3. Складні речення з різними видами зв’язку. 22

Висновки. 27

Список використаної літератури. 28 

Вступ

Синтаксис – розділ граматики, який вивчає будову словосполучень і речень, процеси породження мовлення: зв’язки слів, словоформ у словосполученні й у реченні та зв’язки і порядок частин тексту.

У граматичній системі мови синтаксису належить центральне місце, оскільки у його сфері функціонують мовні одиниці, які забезпечують спілкування людей, безпосередньо співвідносячи повідомлюване з реальною дійсністю.

Синтаксис є одним із розділів курсу сучасної української літературної мови. Основу його наукового вивчення закладено в працях вітчизняних мовознавців другої половини ХІХ століття. Нинішні дослідження зосереджені на системі синтаксичних одиниць, їх структурі та семантиці, синтаксичних зв’язках і семантико-синтаксичних відношеннях. Різні підходи до вивчення синтаксису уможливили аналіз синтаксичних одиниць в усіх аспектах її вияву.

Речення є основною і найбільшою синтаксичною одиницею в мовній системі. Тому предметом синтаксису в сучасному мовознавстві є система синтаксичних одиниць, їх структура і семантика, синтаксичні зв’язки і семантико синтаксичні відношення тощо.

Складні речення у східнослов’янськову мовознавстві досліджують упродовж кількох століть. Проте і до цього часу не окреслено його меж, відсутня усталена класифікація. Таким чином, проблема про сутність складного речення остаточно не розв’язана. З огляду на це, актуально досліджувати синтаксис складних речень, спираючись на творчість Павла Загребельного – відомого українського письменника.

Жоден з наших сучасників не може дорівнятися йому в популярності. Його романи побили всі можливі рекорди друку української прози. Їх і нині перевидають у колишніх республіках Союзу. Їхні тиражі й кількість перевидань значно перевищують кількість перевидань чи не всіх разом узятих наших сучасних прозаїків.

Об’єктом мого дослідження стали романи „Євпраксія” та „Роксолана”.

Предмет дослідження – синтаксис складних речень творів та його особливості.

Мета курсової роботи – дослідити семантико-стилістичні особливості будови складних речень в романах П. Загребельного.

Виходячи з актуальності теми, предмета і мети дослідження, можна визначити наступне коло завдань роботи:

- з’ясувати особливості будови складних речень;

- визначити особливості синтаксису письменника;

- дослідити внутрішню структуру складних речень.

Закрити

Складні речення в творчості Павла Загребельного

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.