Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 49

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Найпоширеніші запозичення в сатиричних поемах Т.Г.Шевченка. 5

1.1. Слова старогрецького походження. 5

1.2. Латинські запозичення. 8

1.3. Тюркізми в лексиці сатиричних поем Т.Г. Шевченка. 10

1.4. Слова давньогерманського походження. 11

1.5. Запозичення з арабської та іранської групи мов. 13

1.6. Лексичні запозичення з польської мови. 13

Розділ 2. Запозичення із західноєвропейських та інших мов. 15

2.1. Німецькі слова в творчості Т.Г. Шевченка. 15

2.2. Французькі запозичення. 16

2.3. Англійські запозичення. 18

2.4. Запозичення з італійської, португальської та інших західноєвропейських мов  18

Розділ 3. Особливості іншомовних запозичень. 21

3.1. Інтернаціоналізми в складі лексики сатиричних поем Шевченка. 21

3.2. Графічне, фонетичне, граматичне та лексичне освоєння запозичених слів  21

Висновок. 24

Список використаної літератури. 27

Додатки. 28

Вступ

Українська літературна мова, як і всяка інша, крім історично успадкованих шарів корінної лексики, засвоїла й значну кількість іншомовних слів.Вони становлять невід’ємну частину її лексичного фонду.

Вивчення іншомовних впливів дуже важливе для історії, літератури, мови того народу, який активно запозичує, тому актуальність цієї роботи є беззаперечною. Засвоєння іншомовної лексики – творчий процес, тому найкраще досліджувати іншомовні запозичення (у мовному контексті) через використання літературних джерел, у яких найбільше відображається картина запозичень та їх вплив на українську мову. Тому для даної роботи було обрано та опрацьовано сатиричні поеми Т.Г. Шевченка («Єретик», «Кавказ», «Неофіти», «Юродивий», «Невольник», «Петрусь», «Сліпий» та інші).

Предмет даного дослідження обмежуємо характеристикою місця запозичення слів, приблизного періоду, причин запозичення, деяких мовних (лексичних, семантичних, морфологічних та фонетичних) видозмін. У роботі також проаналізовано ступінь впливу запозичених слів на українську лексику та сумісність іншомовних слів із власне-українськими та запозиченими з інших слов’янських мов лексемами.

Слід зазначити, що запозичену лексикуШевченко вводить у контекст досить професійно, тому деякі іншомовні слова більше нагадують загальнонаціональні, аніж запозичені. Із впевненістю можна сказати, що Шевченко сприяв активному вживанню деяких раніше пасивних, мало вживаних слів.

Сатиричні поеми Шевченка дають багатий і цінний матеріал, який наочно свідчить, що лексичний склад української літературної мови XVII-XIX ст. уже поповнився значною кількістю іншомовних слів. Серед них є чимало слів термінологічних, інтернаціональних, виникнення яких було зумовлене певними змінами в різних сферах людського життя.

Екзотизми та варваризми також присутні у шедеврах Шевченка, що свідчить про стрімкий процес адаптації запозиченої лексики. Беручи до уваги, що в його творах представлена не тільки нейтральна лексика, а й специфічно побутова і навіть професійно-виробнича термінологія, можна зробити висновок, що Шевченко був одним із тих поетів, хто сприяв перетворенню іншомовної лексики на лексику стійкої частини словникового складу.

Засвоєння іншомовної лексики – творчий процес, тому Шевченко часто використовує разом із нейтральними словами емоційно забарвлену лексику.

Зв'язкиз іншими мовами, як правило, мають прогресивне значення і готують грунт для значної мовної інтерференції, завдяки цьому збагачується мова (за рахунок елементів, запозичених з інших мов).

Але не слід забувати, що у кожної медалі є дві сторони: існує й проблема наповнення лексичного складу української літературної мови XIX- початку XXст. іншомовною, переважно інтернаціональною лексикою, що спостерігається в цей час у більшості мов світу і що, безперечно, знайшло відображення в художніх творах Шевченка. Надмірна перенасиченість іншомовних слів часом не тільки дає читачеві невірне розуміння написаного, а й затьмарює власне-українську лексику, її красу і милозвучність. У поемах Т.Г. Шевченка подекуди є місця в тексті, звучання яких спотворене надмірним перенасиченням іншомовних слів.

Отже, в даній роботі викладені та проаналізовані позитивні та негативні сторони іншомовних запозичень, а також причини їх виникнення та характеристика засвоєння.

Закрити

Іншомовна лексика у сатиричних поемах Тараса Григоровича Шевченка

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.