Портрет, як засіб характеристики героя на матеріалі трилогії Джона Голсуорсі «Сага про Форсайтів»

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 25

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОРТРЕТ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ   5

1.1.  Літературний портрет, як засіб художньої характеристики. 5

1.2. Типове та індивідуальне в портреті 6

РОЗДІЛ 2. ПОРТРЕТ, ЯК ЗАСІБ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРОЯ НА МАТЕРІАЛІ ТРИЛОГІЇ ДЖОНА ГОЛСУОРСІ «САГА ПРО ФОРСАЙТІВ». 8

2.1. Джон Голсуорсі – короткий нарис життя і творчості 8

2.2. Система персонажів у романізованій трилогії «Сага про Форсайтів» Джона Голсуорсі 12

2.3. Роль деталі в портретному описі 20

ВИСНОВКИ.. 23

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 25

ВСТУП

Портрет в літературі - опис, або створення враження від зовнішнього вигляду персонажа, перш за все обличчя, фігури, одягу, манери триматися.

У ліриці і, особливо, в драматургії словесне портретування більш менш ускладнене і обмежене. В основному використовується в епічному роді.

У древній літературі портретні характеристики персонажа були відсутні, і він міг бути охарактеризований за допомогою епітета, як у Гомера: Гера мала коров'ячі очі, що вважалося дуже красивим, Ахіллес - "прудконогий, навіть коли не покидає свого шатра".

В епоху відродження деякі поети спробували змагатися з живописом, що вважався досконалим з мистецтв. Л. Аріосто в "Несамовитому Роланді" (1516) описав прекрасну Альцину таким чином: "Довжина рук така, як і личить". Але подібний набір ознак зовнішності не складається в цілісну картину. Тим часом механічний спосіб з'єднання ознак в епоху відродження був широко прийнятий в поезії. "Бо прекрасне збирають з багатьох красивих речей подібно до того, як з багатьох квітів збирається мед".

У лінгвістиці ХХ століття усе більш помітною стає тенденція встановлення різноманітних закономірностей і принципів відображення людини на самих різних рівнях мови і мовлення (тексту). У цьому сенсі викликають безумовний інтерес ті фрагменти тексту, які безпосередньо присвячуються опису людини і які кваліфікуються як літературний портрет. Їх цінність в плані вивчення текстового антропоцентризму безперечна, оскільки портрет є безпосередньою ознакою присутності людини в тексті.

Під літературним портретом розуміється, таким чином, опис зовнішніх даних персонажа, сполучені з множиною інших характеристик, що виходять за межі зовнішніх даних, таких, наприклад, як вказівка на внутрішній світ персонажа, риси вдачі, його соціальну приналежність і так далі.

При аналізі портретних описів має сенс ввести поняття структури портретного опису. Її складовими вважаються фізичні дані портретованого, що доповнюються в порядку їх природного дотримання такими портретними деталями як: одяг, різного роду аксесуари як елементи костюма, деякі матеріальні предмети, тобто інше наповнення найближчого оточення, включаючи живих істот. Безперечним елементом портретної структури є також інформація про внутрішній світ персонажа. Отже, ці портретні прошарки вважаються компонентним складом структури літературного портрета.

Дослідженню літературного портрета як текстового явища, обумовленого структурними моментами, вивченню способів включення портретних описів в структуру літературного твору присвячені роботи вітчизняних (Барахов В.С., Бахтін М. М., Галанов П. Е., Семенчук І.Р., Скребнев Ю.М.), і зарубіжних (Барт Р., Рошияну Н., Стефенс І., Уеллек І., Уорнер М., Уоррен О.) мовознавців.

Актуальність теми обумовлена загальною орієнтацією сучасної лінгвістики на детальне вивчення особливостей включення портретних описів в текст творів відповідно до епічного жанру, історичної обстановки і індивідуального почерку автора.

Об'єктом дослідження нашої курсової роботи обраний літературний портрет у зв'язку з його структурою, що визначає його якісні і кількісні параметри у трилогії Джона Голсуорсі "Сага про Форсайтів".

Мета курсової роботи - поглиблене вивчення портрету як засобу характеристики героя на матеріалах трилогії Дж. Ґолсуорсі „Сага про форсайтів”.

Відповідно до поставленої мети, в роботі вирішуються наступні завдання:

проаналізувати структуру літературного портрета;

дослідити композиційно-мовні особливості портретного опису;

ознайомитись із життєвим та творчим шляхом Джона Ґолсуорсі;

розглянути структуру літературного портрета у трилогії Дж. Ґолсуорсі „Сага про форсайтів”.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Портрет, як засіб характеристики героя на матеріалі трилогії Джона Голсуорсі «Сага про Форсайтів»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.