Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Творча спадщина О.Пчілки в контексті розвитку української культури кінця XIX - початку XX ст. 5

Розділ ІІ. Жіночі характери у прозі Олени Пчілки. 15

2.1. Загальна характеристика прози Олени Пчілки. 15

2.2. Духовна та інтелектуальна емансипація жінки у творах Олени Пчілки. 27

2.3. Казки Олени Пчілки: аспекти гендерної інтерпретації 33

Висновки. 39

Список використаних джерел. 41

Вступ

Актуальність теми дослідження. Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач - Драгоманова, 1849 - 1930) посідає значне місце у розвитку української культури кінця XIX - початку ХХ ст. Але і та роль її - автора багатьох прозових, поетичних і драматичних творів, критика, публіциста, перекладача, фольклориста та етнографа редактора й видавця, громадського діяча - стало відомим широкому загалові лише недавно. Впродовж майже семи десятиліть можновладці намагалися стерти той слід, який залишала ця видатна жінка вбити пам'ять про неї. Бо не могли їй вибачити той безкомпромізм, який виявила в усьому, що стосувалося України (а це і протести національних утисків і русифікації, і послідовне обґрунтування спроможності української культури посісти гідне місце в світовій культурі, і пропагування української історії, що будила в нащадків національну свідомість).

Творчий доробок Олени Пчілки, її наукові концепції та конкретні розвідки належно поціновували як сучасники, так і вчені наступних поколінь. Серед них О. Огоновський, І. Франко, Д. Донцов, А. Чернишов, І. Денисюк, Н. Купрата, Л. Дрофань, Л. Мірошниченко та інші дослідники. Так, М. Сумцов відносив Олену Пчілку до когорти визначних фольклористів і етнографів, ставив її в один ряд із М. Драгомановим, І. Франком, В. Гнатюком, М. Грушевським та іншими. Цінний матеріал до вивчення творчої індивідуальності Олени Пчілки міститься у спогадах її доньок, добрих знайомих та друзів родини Косачів.

Отже, сучасна українська наука потребує всебічного дослідження літературної спадщини Олени Пчілки, особливостей ролі та значення народнопоетичної традиції в літературній творчості цієї оригінальної письменниці, що дозволить повніше розкрити її художній світ.

Відсутність наукових розвідок, які б повно та системно висвітлювали тему “Жіночі характери у прозі Олени Пчілки” вказує на необхідність ґрунтовного дослідження, виконаного на рівні вимог сучасної філологічної науки. Отже, актуальність даного дослідження зумовлена потребою узагальнити й осмислити жіночі характериу прозових творах Олени Пчілки, їх наукову новизну.

Об’єкт дослідження – літературна спадщина Олени Пчілки.

Предмет дослідження – розкриття жіночих характерів у прозових творах Олени Пчілки.

Мета роботи – на основі поглибленого аналізу літературної спадщини Олени Пчілки показати внесок дослідниці в розвиток окремих жанрів літератури (зокрема прозових творів), розкрити ідею жіночих характерів,якими їх бачила Олена Пчілка.

Досягнення мети дослідження передбачає розв’язання таких завдань:

– простежити творчу спадщину О.Пчілки в контексті розвитку української культури кінця XIX - початку XX ст.;

– виокреслитиособливості прозових творів письменниці;

– розкрити жіночі характери у прозовій спадщині Олени Пчілки.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Жіночі характери у прозі Олени Пчілки

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.