План

1. Етнографічний об’єкт, як об’єкт анімації

2. Поняття клуб, та його значення як центру дозвілля

Список літератури

1. Етнографічний об’єкт, як об’єкт анімації

Організатори туристичної діяльності все більше переймаються проблемами урізноманітнення, пожвавлення, підвищення атрактивності турів незалежно від виду туризму. Навіть суто відпочинкові тури повинні мати розважальну складову.

У цій ситуації в нагоді стає анімація в туризмі, тобто комплекс психофізичних засобів впливу на людину з метою підвищення її життєвого тонусу, внутрішнього і зовнішнього комфорту.

Однією з основних функцій туризму є гедоністична. Вона передбачає задоволення потреб особистості у святковому настрої, у позитивному світосприйнятті, в емоційно насиченому і різнобарвному дозвіллі. Усі ці і багато інших потреб задовольняються засобами анімації в туризмі.

Термін "анімація" використовується в різних областях людської діяльності: у мультиплікації анімація одухотворюе, оживляє малюнки; у промисловості - активізує виробництво; у маркетингу - прискорює процес проходження товару від виробника до покупця (відеореклама - яскравий приклад такої анімації).

Туристична анімація передбачає залучення туристів до участі у різноманітних мистецько-розважальних, етнографічних або рекламних заходах: фестивалях, карнавалах, святах, культурно-історичних театралізаціях тощо. Сюди ж можна віднести й анімаційне обслуговування туристів під час руху (на круїзному теплоході, у поїзді, автобусі, літаку), а також під час перебування в тематичних парках, парках розваг, вакаційних зонах.

Анімаційна діяльність у сфері туризму є невід'ємною частиною культурно-дозвіллєвої діяльності соціуму взагалі і окремої людини зокрема.

Використання в повсякденному вжитку слова „дозвілля" передбачає своєрідний „коктейль" з понять „відпочинок", „рекреація", „розваги", „гра", „спортивно-оздоровчі заняття", „туризм". Все це в реальній структурі дозвіллєвого часу дійсно присутнє.

Важливим питанням організації анімаційної діяльності в туризмі є функціональне, змістовне наповнення дозвілля туриста. Як вже було зазначено, в цілому на відпочинок люди витрачають досить багато часу. Але рівні його функціонування, на жаль, ще низькі. Серед видів діяльності, що стосуються цієї сфери, зустрічається дуже багато необгрунтованих, неефективних витрат часу. Є заняття, що лише носять назву відпочинку, а фактично протирічать його сутності і майже нічого не дають ні для рекреації, ні для розвитку особистості.

Значення і роль спеціально організованих зусиль, спрямованих на забезпечення повноцінного відпочинку, в сучасних умовах стають все більш суттєвими. Відпочинок, організований на основі знання психології і фізіології людини і з урахуванням відповідних ' психофізичних закономірностей, дозволяє вирішувати рекреаційні завдання з набагато більшою ефективністю.

Першим практичним кроком на шляху становлення анімаційного процесу в туризмі неодмінно стає формування матеріально-технічної бази дозвілля.

Матеріальна база анімації в туризмі складається зі спеціально побудованих або пристосованих до анімаційних потреб споруд і приміщень, необхідних меблів, спорядження, реквізиту, декорацій, музичних інструментів, сценічних костюмів, призів для ігор і конкурсів, рекламних щитів і екранів. Матеріальна база дозвілля включає також грошові кошти спеціального призначення.

Технічне забезпечення анімаційного процесу передбачає наявність різного роду технічних засобів, механізмів, автоматів, що задіяні у підготовці та проведенні анімаційних програм. До їх числа належать атракціони, звуко- і світлотехнічні комплекси, кіно-відеопроекційна апаратура, системи місцевого радіо і телезв'язку, транспортні засоби (наприклад, карнавальні платформи чи розважальні плавзасоби), механізми, що забезпечують роботу сцени, системи електро- і водопостачання тощо.

В умовах туристично-рекреаційного підприємства формування матеріально-технічної бази дозвілля ведеться з урахуванням специфіки роботи закладу.

Анімація має велике значення для організації етнічних та етнографічних екскурсій.

Якщо в програмі туру є відвідування етнографічних музеїв типу "скансен", це означає, що туристи матимуть можливість поринути у світ культури і побуту народу чи етносу за допомогою групи або груп етноаніматорів.

Розповідь екскурсовода про побут того чи іншого народу може бути цікавою, але лише побачивши життя людей у "живих картинках", взявши участь у їх святі, скуштувавши їх страв, можна по-справжньому відчути, чим живе народ.

Одним з найпривабливіших етнічних свят в Україні є весілля. Велика удача туриста - потрапити на традиційне гуцульське весілля в Карпатах чи гагаузьке - на Одещині. Але вірогідність цього вкрай низька: і весіль таких стало мало, і запрошень від молодят туристи скоріш за все не отримають. Тому доцільним є створення анімаційних програм як в етнографічних музеях, так і в реальних культурних осередках того чи іншого етносу.

Світовий досвід організації туристичної справи доводить ефективність анімації під час відвідин туристами свят або фестивалів пива, вина, урожаю, шоколаду, а також національних ресторанів з їх специфічними формами розваг.

Туристична анімація стала невід'ємною складовою індустрії гостинності. Україна поки що не має чіткої структури, методичної і матеріальної бази анімаційного обслуговування. Але за умови вдумливого, творчого підходу до розробки концепції анімаційного обслуговування туристів, виділення відповідних коштів для реалізації цієї концепції як державними, профспілковими організаціями, так і приватними особами цілком реально в короткі строки досягти рівня розвитку туристичної анімації передових туристичних країн.

Туристична анімація суттєво впливає на розвиток туризму в цілому і його окремі спеціалізовані види зокрема. Це стосується рекреаційного, культурного, розважального видів туризму. Активні ж види туризму є анімаційними за своєю сутністю.

Останнім часом все більшої популярності серед туристів набуває етнічний туризм. Це пояснюється тим, що автентична культура народів, відступаючи під тиском науково-технічного прогресу та глобальної урбанізації, стає раритетним явищем. Між тим інтерес до цієї культури збільшується. Людей, і що на якийсь проміжок часу відірвалися від своїх коренів, знову починають хвилювати питання ідентифікації себе з народом, з його глибинною культурою. Зрозумівши свої внутрішньо культурні процеси, людина відчуває потребу у пізнанні культур; інших народів.

Етнічну культуру можна порівняти з унікальними екосистемами, які зберігаються переважно на природоохоронних територіях.

Унікальні етносистеми теж стають важкодоступними і потребують уваги до себе з боку державних, регіональних, місцевих органів влади, громадських, культурологічних організацій, фондів і окремих меценатів.

Одним з чинників, що може позитивно впливати на відновлення культури етносів і народів, є туризм.

Мотивацією до вибору етнічного туризму стає унікальність, неповторність культури того чи іншого етносу, її автентичність і атрактивність. У зв'язку зі зменшенням кількості носіїв цієї культури і, як наслідок ~ осередків її функціонування, мотиваційним чинником стає важкодоступність деяких поселень. Подорож до такого поселення поєднується з пригодами і екстримом (наприклад, подорож до індіанських поселень Амазонії).

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 8

Безкоштовна робота

Закрити

Туризм

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.