Екскурсійна діяльність як соціально-економічна складова розвитку міста

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 86

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти та передумови розвитку екскурсійної діяльності 5

1.1. Основні поняття екскурсійної діяльності 5

1.2. Історичний розвиток та сучасний стан екскурсійної справи в Україні 9

1.3. Характеристика факторів розвитку екскурсійної діяльності 14

Розділ 2. аналіз стану екскурсійних послуг міста Рівне 19

2.1. Культурно-історичні ресурси міста 19

2.2. Наявні діючі екскурсії містом 27

2.3. Характеристика туристичної інфраструктури 34

Розділ 3. Шляхи вдосконалення та розробка екскурсійних маршрутів 48

3.1. Соціально-економічне значення екскурсійної діяльності для розвитку міста Рівне 48

3.2. Особливості та етапи створення екскурсійного маршруту 54

3.3. Розробка маршруту квест-екскурсії містом Рівне 60

Висновки 71

Список використаних джерел 73

Додатки 79

Вступ

За свідченнями історичних джерел, починаючи з 500 р. до н. е., мандрівники занотовували свої враження на папері. Відомий історик і мандрівник Геродот з деякою іронією переказував історії, почуті під час подорожей. Ті, хто брався супроводжувати мандрівників, у сучасному розмінні екскурсоводи або гіди – ділились на дві категорії : одні за певну плату показували знамениті місця, інші – пропонували необхідну інформацію, що не завжди була правдивою, а іноді навіть абсурдною.

У IV ст. до н.е. з’явилися перші путівники такими містами, як Афіни, Спарта і Троя. Грецький письменник-мандрівник Пізаніс, створив працю «Опис Греції», що містила відомості про цікаві маршрути, місцеву інфраструктуру і ще довго слугувала зразком для інших авторів подібних праць [1,c.43].

На сьогоднішній день туризм характеризується як один із видів економічної діяльності, що стрімко й динамічно розвивається. Успіх туризму зумовлений тим,що в його основі лежить задоволення постійних людських потреб і потягу до пізнання навколишнього світу.

Як сфера економічної діяльності, туризм, з одного боку визначається попитом і споживанням послуг відвідувачами, з іншого – належить до товарів і послуг, які виробляються з метою задоволення цього попиту.

Екскурсійна діяльність, як невід’ємна складова туристичної послуги, є однією з найпопулярніших форм відпочинку в Україні.

Дослідженнями екскурсійної діяльності та поліпшення екскурсійної діяльності присвячено ряд робiт вiтчизняних та вчених, серед яких необхідно видiлити праці Кифяка В.Ф., Мальської М., М. М. Поколодна, С.Г. Нездоймінов, та iнші. В роботах вітчизняних вчених вивчено особливості, закономірності, соціально-економічні питання потенційних можливостей розвитку туристично-екскурсійної сфери, висвітлено досвід створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, орієнтованих на туристичну діяльність.

Актуальністю даної роботи є виявлення слабких сторін розвитку екскурсійної діяльності міста, а також розробка нових екскурсійних маршрутів, що покращить туристичний імідж міста в цілому, розширить можливості провадження екскурсійної діяльності. 

Метою дипломної роботи є аналіз передумов розвитку екскурсійної діяльності, як складової сучасного стану сфери туризму м. Рівне. Досягнення мети передбачало вирішення наступних завдань:

визначити основні поняття екскурсійної діяльності,

охарактеризувати історико-культурні пам’ятки як пріоритетний вид ресурсів в екскурсійній діяльності міста;

проаналізувати сучасний стан можливостей надання екскурсійних послуг, розвиток інфраструктури, визначити цільові групи екскурсантів;

запропонувати шляхи вдосконалення та розробити екскурсійний маршрут містом.

Об’єкт дослідження – екскурсійна діяльність в м. Рівне.

Предмет дослідження – соціально-економічні передумови розвитку екскурсійних маршрутів в м. Рівне.

У роботі були використані наступні теоретичні методи наукових досліджень: аналізу, порівняння, систематизації, абстрагування, формалізації.

Закрити

Екскурсійна діяльність як соціально-економічна складова розвитку міста

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.