План

Вступ 

1. Проблема енергозбереження 

2. Основні види освітлювальних пристроїв 

3. Можливості використання, недоліки та переваги світлодіодів 

Перелік посилань 

Вступ

Протягом останніх десятиліть стало очевидно, що людська діяльність має суттєвий негативний вплив на природу. Це створило не лише місцеві та регіональні екологічні проблеми, а й почало відбиватися на глобальному рівні, прискорило процеси зміна клімату на планеті. Все зростаюче занепокоєння про збереження навколишнього середовища привело людство до усвідомлення необхідності глобального угоди про перехід до сталого розвитку цивілізації.

Енергозбереження – це найбільш дешеве зараз «джерело» енергії. Слідувати принципу «зробити більше з меншими витратами» буде вигідним для всіх.

В данному дипломному проекті розглядалося використання світлодіодних ламп для економії енергії. Необхідно було розглянути освітлювальни прилади різних типів і конструкцій зясувати їх переваги і недоліки. Світлодіодна лампа наразі є найперспективнішим освітлювальним приладим, чрез її високі значення ККД в порівнянні зі старими лампами розжарення та екологічну безпечність в порівнянні з компактними люмінесцентними лампами. Дати коротку характеристики екологічній ситуації та можливому впливу від запровадження світлодіодних ламп.

В процесі виконання дипломної роботи ми розрахуємо витрати на освітлення в залежності від вибраного типу освітлювального приладу, кількість вуглекислого газу який виділяється в атмосферу при виготовленні електроенергії та ін.

Зясуємо якими методами досягається отримання білого світла від світло діодів – основи світлодіодних ламп. Дізнаємося основи конструкції будь-якої сучасної світлодіодної лампи та розпишемо, який елемент за що відповідає.


1 Проблема енергозбереження

Неефективне використання енергетичних ресурсів, споживання та експорт легкодоступної нафти, неекономне використання електроенергії підприємствами чи домогосподарствами змушують серйозно замислитись над проблемою енергозбереження у країні.

Енергетичний сектор економіки України потребує особливої уваги як з боку держави, так й індивідів. Важливим є використання альтернативних джерел енергії, пошук нових шляхів, способів постачання її державі.

Енергосистема України навіть за наявності палива не може достатньо забезпечити споживачів тими обсягами енергії, який вони потребують.

Закони України «Про енергозбереження», «Про енергетику» та «Про енергопостачання», законодавчі акти Верховної ради України, хоча і порушують проблему енергетики, проте на практиці особливих позитивних зрушень не виявляють.

Пошуки нових шляхів видобутку енергетичних ресурсів та збереження енергії розглядаються у працях таких дослідників, кандидатів економічних наук, вчених як О.П. Романюка, О.Є. Перфілоса, С.М. Срібнюка та інших.

Хоча і праці вище названих дослідників є важливим внеском у розв’язання енергетичної проблеми, проте значна частина з них має лише теоретичне значення. На практиці через брак коштів, кризу платежів, необґрунтовану амортизаційну політику, вони, на жаль, не були втілені в життя, а спроби їх реалізації не мали позитивного завершення.

Рівень розвитку енергетики має визначальний вплив на стан економіки в країні в цілому.

Для того, щоб вирішити питання енергозбереження, необхідно:

– прийняти такий законодавчий акт як закон України «Про енергоефективність», тобто дещо коректувати закон «Про енергозбереження»;

– необхідно внести зміни до закону «Про оподаткування прибутку підприємств»;

– насамперед вдосконалення потребує закон «Про комерційний облік ресурсів, передача яких здійснюється мережами».

– запроваджувати сучасні прилади та пристрої, які економлять енергію

У сучасних умовах держава має унікальне географічне та геополітичне значення та виступає транспортером паливно-енергетичних ресурсів.

Однак для забезпечення максимально ефективного розвитку економіки та підвищення якості життя населення до світових стандартів слід вирішити такі проблеми як:

– Недостатній рівень забезпечення власними паливно-енергетичними ресурсами і значна кількість імпортованих ресурсів;

– Необхідність створення стратегічних запасів для забезпечення енергетичної незалежності України;

– Високий рівень зношеності енергетичної інфраструктури та необхідність модернізації та реконструкції основних фондів;

– Недостатній рівень використання альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії;

– Високий рівень витрат енергоресурсів при їх виробництві, транспортуванні та споживанні, впровадження новітніх технологій, раціоналізація структури суспільного виробництва.

Для вирішення вищеподані проблем слід сформувати якісну стратегію щодо їх подолання, реформувати ПЕК відповідно до ринкових умов господарювання.

Перші кроки до зміни та модернізації були зроблені з прийняттям «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року». Ця подія мала позитивне значення у регулювання енергетики України, адже до її прийняття не було чіткого плану щодо розвитку та функціонування енергетичної галузі. У ній розкрито багато цілей та завдань, напрямків проведення «перебудови».

Окремим розділом виділяють «Пріоритетні напрями та обсяги енергозбереження, потенціал розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії». Згідно з ним фактор енергозбереження є одним із визначальних для енергетичної стратегії України. Від його рівня залежить ефективне функціонування національної економіки.

Відповідно до прийнятої стратегії на даний час основним фактором зниження енергоємності продукції (послуг) в усіх галузях економіки є формування ефективно діючої системи державного управління сферою енергозбереження. Це дозволить, в першу чергу, удосконалити структуру кінцевого споживання енергоресурсів, зокрема, за рахунок подальшого розширення та поглиблення електрифікації в усіх сферах економіки шляхом заміщення дефіцитних видів палива з одночасним підвищенням ефективності виробництва.

Ми ж пропонуємо вирішити питання енергозалежності зниженням рівня її необхідності шляхом впровадження світлодіодних ламп.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 25

Безкоштовна робота

Закрити

Енергозбереження лампочок

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.