Модернізація котельні Кіровського району м.Дніпропетровськ по переведенню котлів на спалювання твердого палива

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 113

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 6

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЕЛЬНІ КІРОВСЬКОГО РАЙОНУ 7

1.1. Характеристика обладнання котельні 7

1.2. Повітроводи, газоходи, димова труба 12

1.3. Насосні групи і їх коротка характеристика 13

1.4. Технічні рішення, передбачені реконструкцією 19

2. БАЛАНСОВИЙ РОЗРАХУНОК КОТЕЛЬНОГО ДКВР 10/13 23

2.1. Склад і теплота згоряння палива 23

2.2 . Фізичні характеристики робочих тіл 23

2.3 . Тепловий баланс котла 31

2.4 . Розрахунок топкової камери 34

2.5. Розрахунок конвективних поверхней нагріву 42

3. ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК КОТЕЛЬНІ 62

3.1. Принципова теплова схема котельні та автоматизація роботи її обладнання 62

3.2. Розрахунок теплової схеми котельні 66

4. РОЗРАХУНОК ПАЛИВНОГО ГОСПОДАРСТВА ТВЕРДОГО ПАЛИВА 78

4.1. Компоненти системи пилоприготування 78

4.2. Тепловий баланс сушильно-млинної системи 80

4.3. Розрахунок пальникових пристроїв 83

4.4. Витратний склад твердого палива 84

5. ЗАХИСТ НАВКОЛОШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 87

5.1. Загальні положення 87

5.2. Розрахунок викидів оксидів азоту 91

5.3. Розрахунок викидів оксидів вуглецю 92

5.4. Розрахунок димової труби 93

6. АВТОМАТИЗАЦІЯ 95

6.1. Загальні вимоги до автоматизації 95

6.2. Параметри, що підлягають контролю 95

6.3. Автоматика безпеки котла 95

6.4. Сигналізація 95

6.5. Автоматичне регулювання 96

7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 97

7.1. Охорона праці 97

7.2. Безпека в надзвичайних ситуаціях 103

8. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК 105

8.1. Розрахунок річної виробничої програми 105

8.2. Розрахунок капітальних вкладень у реконструкцію і питомих амортизаційних відрахувань 106

8.3. Наукова організація праці та розрахунок кількості працівників 107

8.4. Розрахунок 1 ГДж тепла 107

8.5. Економічна ефективність запропонованих заходів 111

ВИСНОВКИ 112

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 113

ВСТУП

Як показує міжнародна практика, енергоресурси відіграють визначальну роль у розвитку світового співтовариства в цілому і окремих національних господарств. Україна не є винятком, тому надзвичайно актуальною проблемою на початку XXI століття є планування енергопостачання та використання енергоресурсів. Сучасний етап розвитку українського ринку енергоресурсів характеризується енергетичними викликами, які характеризуються прискореним економічним розвитком країн світу, нерівномірним розподілом енергетичних ресурсів, дисбалансом їх споживання і виробництва, надмірним енергетичним навантаженням на природу і глобалізацією.

Сучасний паливно-енергетичний баланс України не відповідає наявним запасам в країні ПЕР і загальносвітовим тенденціям у використанні енергоносіїв, тому однією з найбільш актуальних проблем для українського ринку енергетичних ресурсів є енергетичний дисбаланс, який проявляється в непропорційному видобутку та споживанні енергоресурсів.

Україна є одним з найбільших постачальників вугілля на світовому ринку. При сучасних темпах видобутку його вистачить на 300-1000 років [1].

У цьому проекті пропонується перевести котел ДКВР-10-13 на спалювання твердого палива замість природного газу. Для цього проведено перевірочний розрахунок парогенератора.

Розрізняють конструктивний і перевірочний теплові розрахунки. Перевірочний розрахунок виконують для існуючого парогенератора. За наявними конструктивними характеристиками при заданих навантаженні і паливі визначають температуру води, пари, повітря і продуктів згоряння на кордонах між поверхнями нагріву, ККД агрегату, витрату палива. В результаті перевірочного розрахунку отримують вихідні дані, необхідні для вибору допоміжного обладнання та виконання гідравлічних, аеродинамічних і розрахунків на міцність.

Однак основні частини парогенератора і його загальна компоновка, як правило, зберігаються.

Закрити

Модернізація котельні Кіровського району м.Дніпропетровськ по переведенню котлів на спалювання твердого палива

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.