Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

1. Основні підходи до визначення поняття «доброчинність» 5

2. Історія розвитку доброчинності та меценатства в Україні 8

3. Осмислення доброчинності і її виховного потенціалу в Україні на сучасному етапі 20

Висновки 25

Список використаної літератури 27

Вступ

Актуальність дослідження. Доброчинність є невід’ємною частиною українського суспільства, а її вивчення стає пріоритетним у ситуації становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні. Благодійна діяльність сьогодні займає важливе місце у формуванні «духовної» культури, ціннісних настанов й елементарних норм моралі особистості та соціуму в цілому. У сучасному суспільстві розвинена мережа недержавних організацій забезпечує функціонування такого складного й багаторівневого інституту, як громадянське суспільство.

Під «доброчинністю» зазвичай розуміють діяльність, за допомогою якої приватні ресурси добровільно й безкоштовно розподіляються їх власниками з метою допомогти людям, які того потребують, вирішення суспільних проблем, а також удосконалення умов суспільного життя. Під людьми, які потребують допомоги, маються на увазі не тільки бідні, сироти, інваліди тощо, але й ті, хто відчуває нестаток додаткових засобів для реалізації своїх інтересів (наприклад, професійних).

Доброчинність як соціальне явище зародилась і набула розвитку з давніх часів. Під впливом християнства поширювалась приватна допомога у вигляді досить примітивної форми – роздавання милостині. Завдяки поширенню ідей гуманізму та Відродження почали виявлятись організовані й цілеспрямовані форми приватної доброчинності – допомога навчальним закладам, безкоштовне лікування хворих, пожертвування на будівництво пам’ятників і різноманітних закладів, допомога постраждалим від нещасних випадків тощо. У другій половині ХІХ ст. у Російській імперії поширеним явищем стало відкриття приватних навчально-виховних закладів для дітей-сиріт.

Проблема історичного розвитку доброчинності та меценатства знайшла певне відображення у науковому доробку вче­них минулого та сучасності. Вивченням цього процесу займалися С.В. Агуліна, C.С. Заєць, Г.Л. Махорін. Діяльність окремих благодійників, які організовували дитячі притулки, досліджували Д.Н. Григор’єв, І.С. Грєбцова та С.А. Накаєва, О.М. Бобкова, Н. Калениченкота ін.

Об’єкт дослідження – доброчинність як соціально-педагогічне явище.

Предметом дослідження є історичні аспекти розвитку доброчинності в Україні.

Мета даної роботи полягає у наданні загальної характеристики доброчинності як соціального явища та дослідженні історичних аспектів її розвитку.

Завдання дослідження:

- розкрити сутність поняття доброчинність як соціального явища;

- дослідити історію розвитку доброчинності та меценатства в Україні;

- визначити особливості прояву доброчинності і її виховного потенціалу в Україні на сучасному етапі.

Для досягнення мети було використанотакі методи дослідження: аналіз літератури з теми дослідження; класифікація, систематизація та узагальнення теоретичних даних.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Історичні аспекти формування доброчинності в Україні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.