Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 190.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ 5

1.1 Поняття та функції дозвілля 5

1.2 Принципи дозвілля 11

1.3 Форми й методи організації вільного часу молоді 14

РОЗДІЛ 2. ДІЯЛЬНІСТЬ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ ЦЕНТРІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ 17

2.1 Зміст діяльності Рівненського міського палацу культури 17

2.2 Напрями поліпшення організації дозвілля в закладах культури 23

ВИСНОВКИ 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30

ВСТУП

Актуальність обраної теми. Організація дозвіллєвої діяльності має надзвичайний вплив на формування особистості молоді. Всебічний і гармонійний розвиток людини є не лише високим соціальним ідеалом, а й необхідною умовою для вирішення завдань, що стоять на сучасному етапі розвитку суспільства. Заклади культури дають можливість молоді задовольнити свої духовні, розважальні, аматорські та інші потреби. Тому проблема поліпшення якості дозвіллєвої діяльності молоді в закладах культури є актуальною і соціально важливою.

Стан розробленості проблеми. Дозвілля в житті молоді України стало предметом дослідження багатьох сучасних вітчизняних філософів культури і культурологів. Інтерес до проблем молоді носить постійний і стійкий характер у вітчизняній філософії, соціології, психології тощо.

Соціально-філософські проблеми молоді як важливої соціальної групи суспільства знайшли своє віддзеркалення в дослідженнях С.Н.Іконникової[16], А.І. Вишняка[2] і ін. Значний внесок в дослідженні дозвілля молоді внесли В.Н. Піменова, А.А. Грушин[7], Е.В. Соколов.

У науковий аналіз теорії і практики культурно-дозвіллєвої діяльності значний внесок зробили Ю.А. Стрільцов [33;34], А.Д. Жарков [15], В.А. Ковшаров, Т.Г. Кисельова, Ю.Д. Красильников [2, 35].

Мета курсової роботи — з’ясувати особливості організації молодіжного дозвілля.

Об’єктом дослідження є дозвіллєва діяльність молоді в закладах культури.

Предметдослідження — це організація вільного часу молоді в Рівненському міському палаці культури “Текстильник”.

дозвіллєва діяльність молоді в закладах культури.

Поставленої мети можна досягнути через виконання таких завдань:

Визначити функції і принципи дозвілля молоді.

Розглянути форми і методи організації дозвілля молоді.

Проаналізувати діяльність будинків культури з організації дозвілля молоді.

Визначити шляхи вдосконалення діяльності будинку культури з організації молодіжного дозвілля.

Базою дослідження курсової роботи є «Рівненський міський палац культури».

Практична значущість: матеріали курсової роботи дозвілля можуть бути використані організаторами в освітніх установах, а також фахівцями культурно-дозвіллєвих установ як практичні рекомендації з організації дозвілля молоді.

Методи дослідження:

Емпіричний метод

теоретичний аналіз спеціальної літератури;

вивчення досвіду діяльності будинків культури з організації дозвілля молоді;

Структура роботи обумовлена цілями і завданнями дослідження і складається зі вступу, двох розділів і п’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел. В першому розділі розкриваються теоретичні засади організації дозвілля молоді. В другому розглядається діяльність культурно-дозвіллєвого центру з організації дозвілля молоді в м.Рівному – МПК «Текстильника».

Загальний обсяг курсової роботи складає 30 сторінок (без списку використаної літератури). 

Список використаної літератури 39 найменувань.

Закрити

Молодіжне дозвілля у соціокультурній практиці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.