Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 190.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 1

Розділ І. Теоретико-методологічні основи сімейного дозвілля в закладах культури 4

1.1. Теоретичний аналіз сімейного дозвілля 4

1.2. Заклади культури України як осередки сімейного дозвілля 16

Розділ ІІ. Діяльність закладів культури по організації сімейного дозвілля 25

2.1. Практика організації сімейного дозвілля в клубних закладах Рівненщини 25

2.2. Сімейне дозвілля в практиці парків культури і відпочинку (на матеріалі діяльності парків Волинської обл.) 34

Висновки 38

Список використаної літератури 40

Вступ

Актуальність нашого дослідження визначається тим, що соціально-економічні перетворення в Україні в період незалежності обумовили трансформаційні процеси в галузі культури та життєдіяльності сім’ї.

Сім’я є основою суспільства, тому з давніх-давен український народ вважав сім’ю найбільшим духовним набутком людини, первинним соціальним осередком, моделлю його певного історичного періоду. Сім’я вважалася святинею, початком життєвого шляху людини, середовищем її соціалізації та формування як суб’єкта культурного процесу. Видатний український педагог В.Сухомлинський відзначав, що «В сім’ї шліфуються найтонші грані людини-громадянина, людини-трудівника, людини - культурної особистості. Сім’я – це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави» [26, с. 48].

Дозвілля займає важливе місце в системі життєдіяльності сім’ї, виступає джерелом формування позитивного мікроклімату, емоційної сфери, виховання дітей на сімейних традиціях, засобом їх привчання до раціонального використання вільного часу та прилучення до національної культури. Під ним розуміється сукупність видів і форм спільної діяльності членів сім’ї у вільний час. Н. Бабенко називає сімейне дозвілля «...важливим соціально-культурним феноменом, у якому синтезувались різноманітні аспекти життєдіяльності сім’ї: професійна зайнятість, святкові традиції, система виховання та спілкування, дозвіллєві пріоритети» [3, с. 18].

В період розбудови незалежної України значна увага приділяється сім’ї. Сімейна політика направлена на зміцнення економічних, духовних, культурних та духовно-моральних засад сім’ї. У зв’язку з цим було прийнято ряд законодавчих актів та нормативних актів, які стали основою діяльності закладів культури у сфері сімейного дозвілля: Закон України «Про культуру» (2010 р.) [1], Державна програма розвитку української культури на 2011 – 2015 рр. [2], В них визначені основні завдання сімейного дозвілля на сучасному етапі: забезпечення змістовного дозвілля сім’ї, формування культури проведення вільного часу, сімейних відносин, виховання дітей на національних традиціях і загальнолюдських цінностях.

Організацією сімейного дозвілля в Україні займаються будинки культури, центри дозвілля, парки культури і відпочинку, музеї, бібліотеки, театри, філармонії, кінотеатри, туристичні кампанії, санаторно-курортні комплекси, боулінг-клуби тощо. Однак, значну роботу за місцем проживання проводять клубні заклади та парки культури і відпочинку.

В процесі написання курсової роботи нами було виявлено, що у філософії, етнографії, педагогіці, соціології та прикладній культурології дана тема має певні традиції дослідження. Зокрема, сутність сім’ї як соціального інституту розкрили І. Бестужева-Лада [19], О.Зайцев [11], М. Чухно [30]. Особливо цінним для нас є дослідження В. Савки, у якому розкривається соціальний потенціал сільської сім’ї (в тому числі – культурний). Цей фактор слід враховувати в діяльності клубних закладів Західного регіону України, оскільки більша частина сімей з дітьми проживає в сільській місцевості [22].

Особливості сімейного дозвілля та його цінність для життєдіяльності сім’ї розкрили М. Карпов [12], В. Піча [19], Н. Бабенко [3, 5], Л. Карпова [13], В. Бочелюк [6]. В.Сухомлинський порушив питання про організоване сімейне дозвілля, що важливо для реалізації виховної функції сім’ї [26].

Проблематика сімейного дозвілля в умовах закладів культури висвітлена в роботах Л. Поліщук [20], О. Копієвської [15], А. Мироненко [17], В. Розумного [21], Н. Цимбалюк [29]. Заслуговує на увагу дослідження Л. Поліщук, у якому розглядаються питання функціонування клубних закладів в Україні на сучасному етапі та їх дозвіллєва діяльність з різними групами населення, в тому числі – з сім’єю.

Традиційне дозвілля української сім’ї знайшло висвітлення в роботах О.Кравця [16], С.Павлюка [27], М. Стельмаховича [25]. Воно розглядається як традиційний компонент життєдіяльності сім’ї.

Педагогіка сімейного дозвілля зайшла висвітлення в роботах К. Ушинського [28], В. Сухомлинського [26], А. Воловика [7], П. Щербаня [31]. У цьому контексті цікавим є дослідження О. Пінчук, де порушується питання виховної роботи з дітьми в умовах функціонування соціально-педагогічної системи «сім’я – установи культури» [18].

Однак, проблематика організації сімейного дозвілля в закладах культури є недостатньо вивченою, що й обумовило нашу зацікавленість цією темою.

Об’єкт дослідження – сімейне дозвілля в закладах культури.

Предмет – теоретико-методологічні та прикладні аспекти організації сімейного дозвілля в закладах культури України на сучасному етапі.

Мета курсової роботи: розкрити теоретичні та організаційно-методичні аспектиорганізаціїсімейного дозвілля в закладах культури України (на матеріалах Рівненської та Волинської обл.).

Завдання роботи:

1. Дослідити теоретичну базу сімейного дозвілля, охарактеризувати його соціально-культурний та педагогічний потенціал.

2. Охарактеризувати функціональну систему закладів культури – організаторів сімейного дозвілля в Україні на сучасному етапі.

3. Проаналізувати практику сімейного дозвілля у клубних закладах Рівненщини.

4. Розкрити особливості сімейного дозвілля в умовах парків культури та відпочинку Волинської обл.

Методи дослідження: аналіз наукової та навчальної літератури, культурно-дозвіллєвої практики клубних закладів Рівненської обл., парків культури Волинської обл., класифікації, узагальнення.

Структура роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. Вступ містить категоріальний апарат теми. У першому розділі розкрито теоретико-методологічні аспекти сімейного дозвілля. У другому розділі висвітлено практику сімейного дозвілля в клубних закладах Рівненської обл. та парках культури і відпочинку Волинської обл. У висновках підводяться підсумки дослідження. Робота містить: загальний обсяг тексту 43 сторінки, список використаної літератури - 32 найменування.  

Закрити

Роль закладів культури України в організації сімейного дозвілля

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.