Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 190.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ I. ПРОБЛЕМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ 5

1.1 Психолого-педагогічні особливості осіб з девіантною поведінкою 5

1.2 Прояви девіантної поведінки у дітей і підлітків 9

1.3 Соціальні і психологічні чинники, що сприяють формуванню девіантної поведінки. 15

РОЗДІЛ II. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ПІДЛІТКАМИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 18

2.1 Основні напрямки соціальної роботи з дітьми з девіантною поведінкою 18

2.2 Педагогічна діагностика і методи соціально-педагогічного патронування 19

2.3. Профілактика правопорушень в молодіжному середовищі 24

2.4. Робота з батьками «важких» підлітків 25

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

ДОДАТКИ 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. Перехідний вік є першим перехідним періодом від дитинства до зрілості. Якісні зміни, що відбуваються в інтелектуальній та емоційній сферах особистості підлітка, породжують новий рівень його самосвідомості, потреби у самоствердженні, рівноправному і довірливому спілкуванні з ровесниками і дорослими.

Підлітковий вік охоплює період 11-12 до 14-15 років, що відповідає середньому шкільному вікові. У цей період в особистості дитини відбуваються складні і суперечливі зміни, на підставі чого його ще називають важким, критичним, перехідним. Така оцінка зумовлена багатьма якісними змінами, які нерідко пов’язані з докорінним ламанням попередніх позицій, особливостей активності, інтересів і стосунків дитини. Відбуваються вони за порівняно короткий час, здебільшого бувають несподіваними і надають процесові розвитку стрибкоподібного, бурхливого характеру. Майже завжди ці зміни супроводжуються появою у підлітка суб’єктивних труднощів. Ускладнюється і його виховання, оскільки підліток не підкоряється ефективним щодо молодшого школяра впливам дорослих, у різних формах проявляє непослух, опір і протест (упертість, грубість, негативізм і замкненість).

Підлітковий вік називають перехідним і тому, що у цей період відбувається перехід від дитинства до юності, від незрілості до зрілості. Ця особливість проявляється у фізичному, розумовому, моральному, соціальному та духовному розвитку особистості.

Підлітковий вік характеризується швидким, нерівномірним ростом і розвитком організму. Відбувається ствердіння скелета, вдосконалюється м’язова система. Однак нерівномірність розвитку серця і кровоносних судин, а також посилена діяльність залоз внутрішньої секреції часто спричинюють тимчасові розлади кровообігу, підвищення тиску, напруження серцевої діяльності, посилення збудливості дітей, що виражається у нервозності, швидкій втомі.

Кризовий характер і складність підліткового віку полягає у різкому подорослішанні, в стрибку з дитинства в іншу вікову фазу, у нове знання. Підліток стикається з раніше невідомими йому суперечностями у взаєминах між людьми, в яких він губиться, він виявляє у собі почуття і потяги, перед якими є беззахисним.

Підліток водночас є тендітним і сильним, вразливим і небезпечним, він в однаковій мірі є доступним і добру і злу. Він легко і довірливо прив’язується, але може раптово обірвати, здавалось би найбільш міцні зв’язки. Він потребує любові, але бере набагато більше ніж віддає.

Об'єкт дослідження: підлітки з девіантною поведінкою.

Предмет: процес створення у підлітків позитивних моментів у процесі соціально-педагогічної роботи.

Мета нашої роботи: вивчити особливості роботи соціального педагога щодо подолання проявів девіантної поведінки та її профілактики.

Завдання:

- охарактеризувати особливості підлітків з девіантною поведінкою;

- висвітлити соціальні і психологічні чинники, що сприяють формуванню девіантної поведінки;

- дослідити основні напрямки соціальної роботи з підлітками з девіантною поведінкою та профілактики правопорушень в молодіжному середовищі.

Під час написання роботи використовувалися такі методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння; для дослідження девіантної поведінки підлітків використовувалися соціологічні методи дослідження (спостереження та документація).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Соціальна профілактика девіантної поведінки у підлітків

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.