Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 190.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС І СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖІНОК В УКРАЇНІ 5

1.1. Жінка як об'єкт соціальної допомоги. 5

1.2. Соціальне становище жінок в Україні 7

1.3.  Форми соціальної роботи з жінками. 13

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЖІНКАМИ.. 18

2.1. Робота соціальної служби з жінками, які зазнали насилля в сім'ї 18

2.2. Соціальна робота з жінками - жертвами торгівлі людьми. 26

РОЗДІЛ 3. ЯКІСНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНЦІ - ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У ДЕРЖАВІ 33

ВИСНОВКИ.. 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 46

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Соціальна робота з жінками є важливим напрямком соціальної роботи, специфіка та особливості якої визначаються традиційною роллю жінки-матері, жінки-берегині, активної учасниці громадського і суспільного життя.

На сьогоднішній день проблема соціалізації жінок стає досить актуальною. Жінки відчувають на собі такі негативні явища з боку оточуючих, як жорстокість (зокрема, сімейна); мала оплата праці, внаслідок чого жінкам часто доводиться працювати на двох роботах; складність поєднання роботи та догляду за дітьми. Окремо слід відзначити турботи матерів, які виховують дітей-інвалідів.

Основна причина виділення жінок в особливу соціально-демографічну групу і специфічну категорію клієнтів соціальної роботи - виконання ними генеративної функції, тобто наявність у них здатності до дітородіння, що є біологічною передумовою цілого ряду культурних та соціальних наслідків. Ця здатність, з одного боку, з перших етапів існування людства забезпечувала продовження роду, але з іншого боку, представляла велику небезпеку для крихкої і нестійкої системи життєзабезпечення традиційних суспільств минулого. Крім того, підпорядкована роль жінок в статево-рольовому поділі праці, неможливість для переважної більшості жінок самостійно забезпечувати себе і дітей засобами до існування сприяли укоріненню уявлень про їх неповноцінність, необхідності чільної ролі чоловіка, обмеження життєдіяльності жінок виключно сімейним колом, «природному біологічному призначенню» жінки.

Часто у жінок з'являється криза сім'ї, результатом якої можуть бути: почуття самотності і психічні захворювання, алко- та наркозалежність, бродяжництво та проституція. На складне становище жінок також впливає сучасна економічна обстановка в країні. Сьогодні жінки відчувають величезні труднощі під час входження в соціум, і їм потрібна комплексна соціальна допомога. Отже, вони стають об'єктом соціальної роботи і перебувають під пильною увагою соціальних служб. Все це обумовлює актуальність даного дослідження.

Дослідженням даної теми займалися такі учені та практики як М.В.Матвійчук, П.І.Гнатенко, О.С.Токовенко та інші визнані фахівці з актуальних проблем теорії соціальної роботи.

Об’єкт курсової роботи: жінки як соціальна спільність.

Предмет дослідження: особливості соціальної роботи з жінками.

Метою роботи є: вивчення основних напрямків соціальної роботи і соціального захисту жінок та діяльності державних і недержавних організацій та установ із соціальної роботи з жінками.

Поставлена мета припускає вирішення наступних завдань:

- на базі вивчення наукової літератури здійснити теоретичний аналіз проблеми;

- виділити і охарактеризувати основні соціальні проблеми жінок;

- розглянути гендерні особливості соціальної суб'єктності;

- вивчити особливості соціальної роботи з жінками, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Основні напрямки соціальної роботи і соціального захисту жінок

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.