Основні напрями та етапи соціально-педагогічної реабілітації дітей з порушенням зору

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 55

Платна робота

Ціна: 190.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. СЛІПІ ДІТИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА.. 5

1.1. Соціально-педагогічні особливості дітей з вадами зору. 5

1.2. Основні проблеми соціально-педагогічної реабілітації сліпих дітей. 8

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ДЕФЕКТАМИ ЗОРУ В УМОВАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ   14

2.1. Основні напрями соціально-педагогічної реабілітації дітей з порушеннями зору та їх сімей. 14

2.2. Етапи соціально-педагогічної реабілітації дітей-інваліді з порушенням зору  18

РОЗДІЛ ІІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ. 23

3.1. Аналіз умов праці в Гощанському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 23

3.2. Техніка безпеки на робочому місці. 27

3.3. Пожежна безпека на підприємстві. 36

ВИСНОВКИ.. 52

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 55

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Бурхливі зміни, що відбуваються в політичній, економічній та соціальній сферах життя ведуть до появи нових соціальних проблем і вимагають нових підходів до їх вирішення. Серед них питання соціально-педагогічної роботи з дітьми з порушеннями зору.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у всьому світі нараховується більше 35 млн. людей із порушеннями зору, а за даними українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності, патологія зору є однією з найпоширеніших у структурі захворюваності дітей. Цей показник складає 50,8 на 1000 обстежених дітей, проживаючих в Україні.

В умовах економічної нестабільності, кризового стану практично всіх складових гуманітарної сфери, початкового етапу правової стабілізації сліпі діти виявилися найбільш незахищеною категорією населення.

Розлади зорового аналізатора провокують обмеження життєдіяльності, сприяють соціальній дезадаптації, яка обумовлена порушеннями у розвитку, труднощами у самообслуговуванні, спілкуванні, придбанні професійних навиків. Знаходження тривалий час в умовах замкнутого простору спеціальної школи або інтернату лишає сліпих і слабозорих дітей можливості самостійно та повноцінно включатися до соціального життя.

Актуальність теми зумовлена тим, що в сформованій системі ціннісних пріоритетів, в незатребуваності суспільством можливостей незрячих, у складному економічному становищі, школи-інтернати для сліпих та слабозорих дітей як і раніше дають освіту, матеріальне забезпечення, але не забезпечують соціальної захищеності дитини після закінчення навчання.

В умовах, коли скорочуються прийоми до вищих навчальних закладів, пенсії з інвалідності є лише прожитковим мінімумом, гостро постає проблема пошуку оптимальної моделі соціальної-педагогічної допомоги та підтримки дітей з порушенням зору на основі інтеграції всіх можливостей соціуму і реалізації резервних можливостей організму й особистості.

Засвоєння інвалідами по зору соціального досвіду, включення їх в існуючу систему суспільних відношень вимагає спеціальної соціально-педагогічної роботи в умовах спеціалізованих освітніх установ.

Мета роботи полягає у вивченні особливостей соціально-педагогічної роботи зі сліпими дітьми.

Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань:

– охарактеризувати соціально-педагогічні особливості дітей з вадами зору;

– визначити основні проблеми соціально-педагогічної реабілітації слабозорих дітей;

– проаналізувати основні напрями соціально-педагогічної реабілітації дітей з порушеннями зору та їх сімей;

– дослідити етапи соціально-педагогічної реабілітації дітей-інваліді по зору.

Об’єкт дослідження – процес соціально-педагогічної роботи зі сліпими дітьми в умовах спеціалізованих освітніх установ.

Предмет дослідження – основні напрями та етапи соціально-педагогічної реабілітації дітей з порушенням зору.

Практична значущість роботи. Результати дослідження можуть бути використані студентами ВУЗів у курсі соціально-педагогічних дисциплін під час вивчення специфіки роботи соціального педагога з дітьми з вадами зору в умовах спеціалізованих освітніх закладів.

Структура дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел (25 найменувань). Обсяг роботи становить сторінок.

Закрити

Основні напрями та етапи соціально-педагогічної реабілітації дітей з порушенням зору

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.