Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 190.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 2

Розділ 1. Теоретичні основи соціальної роботи. 5

1.1. Соціальна робота як наука і професійна діяльність. 5

1.2. Соціальна робота як парадигмальна  теорія і практика. 19

1.3. Класифікація теорій і моделей соціальної роботи. 23

Розділ 2. Теорія і практика соціальної роботи. 32

2.1. Взаємозв'язок теорії і практики соціальної роботи. 32

2.2.  Соціальна робота як механізм реалізації соціальної політики. 35

Висновок. 39

Список використаної літератури. 41

Вступ

Актуальність теми курсової роботи полягає в тому що, методологія соціальної роботи ґрунтується на наукових знаннях, результатах досліджень та аналізі практичної діяльності соціальних працівників. Її теоретичне обґрунтування постійно змінюється, розвивається відповідно до потреб клієнтів і суспільства. Розвиток теорій і моделей соціальної роботи зумовлений досягненнями споріднених наук (психології, соціології, філософії та ін.), осмисленням емпіричного досвіду, створенням нових методик роботи. Теорії сприяють пізнанню загальних властивостей явищ, пояснюють події, збагачують ідеями, знаннями закономірностей, завдяки чому розвивається безпосередня практика.

Стан досліду теми. Науково-теоретичне осмислення форм соціальної допомоги було започатковане в ХІХ ст. на Заході та з самого початку набуло конкретної спрямованості стосовно різних рівнів практики соціальної роботи: на рівні індивіда, групи, сім’ї, суспільства.

Особливу роль у розвитку теорії соціальної роботи при дослідженні практики соціальної роботи на рівні індивіда відіграли теорії З.Фрейда, Б.Скіннера, Ж.Піаже.

Так, Фрейд проаналізував механізми функціонування соціальних інститутів, розглянув основні стимули людської діяльності, розвинув психоаналітичну концепцію особистості.

Скіннер розглядав проблеми, зв’язані з управлінням поведінкою людей. Він вважав, що важливо враховувати такі три фактори, як подію, яка викликає певну реакцію людини, саму реакцію і її наслідки.

Піаже зосередив свою увагу на проблемах соціалізації дитини.

Предмет дослідження. Особливості впливу соціальних явищ, процесів та відносин на соціальне функціонування окремих спільнот, груп чи особистості.

Об’єкт дослідження. Об’єкт теорії соціальної роботи є соціальні явища, процеси і відносини.

Мета курсової роботи. В даній роботі ставили за мету охарактеризувати теорії соціальної роботи на сучасному етапі.

Завдання курсової роботи:

- розкрити зміст та значення соціальної роботи як науки та професійної діяльності

- дослідити теорію та практику соціальної роботи

- класифікувати теорії та моделі соціальної роботи

- визначити взаємозв’язок теорії та практики соціальної роботи

- проаналізувати соціальну роботу як механізм реалізації соціальної політики

Методи дослідження. В процесі написання курсової роботи використані зокрема такі методи: збір методичних даних, аналіз літератури та застосування загальнонаукових методів дослідження. Крім того, ми використали метод системного аналізу, та порівняльний метод. Це дозволило нам об’єктивно і всебічно розглянути актуальну і важливу проблему сучасності, а також дозволило зробити певні узагальнення.

Структура курсової роботи. Відповідає меті та завданням дослідження і складається зі вступу, 2-х розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури.

Соціальна робота відбувається в складному, змінному середовищі, там, де реалізовується взаємодія людей з їхнім оточенням. Вона покликана допомагати людям якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя, запобігати виникненню соціальних дисфункцій (порушень, розладів). У ній немає готових рецептів, як поводитися в кожному конкретному випадку, як спілкуватися з клієнтом, які техніки втручання застосовувати. Соціальній роботі властивий творчий характер, синтез різних ідей і підходів. Оскільки вона є частиною суспільства, суспільним інститутом, її зміст і методи роботи змінюються відповідно до суспільних трансформацій, розвитку індивідуальних і групових потреб, а також можливостей організацій, які її здійснюють.

Водночас соціальна робота вибудовує свою методологію на здобутих у процесі досліджень доказових знаннях, аналізі реальної практики з урахуванням специфіки її контексту. Важливими для неї є теоретичні пояснення природи соціальних проблем і контексту їх розв'язання, прийнятності застосування конкретних технік втручання, обґрунтування практичних дій соціальних працівників. Отже, практичне здійснення соціальної роботи відбувається у єдності з її теоретичним аналізом, прогнозуванням, моделюванням тощо.

Закрити

Теорії соціальної роботи на сучасному етапі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.