Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 190.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 4

Розділ 1. Девіантна поведінка підлітків як соціально-педагогічна проблема. 7

1.1. Наукове розуміння поняття “девіантна поведінка”. 7

1.2. Специфіка девіантної поведінки у підлітковому віці 16

1.3. Вікові особливості підлітків як фактор виникнення девіантної поведінки  20

1.4. Причини виникнення девіантної поведінки у підлітків. 23

Розділ 2. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми девіантної поведінки. 35

2.1. Основні підходи до попередження девіантної поведінки підлітків. 35

2.2. Соціально-педагогічна реабілітація підлітків девіантної поведінки. 42

2.3. Реабілітаційні соціально-педагогічні технології 44

Висновок. 49

Література. 52

Вступ

Об’єкт дослідження.

Об’єктом даної курсової роботи виступає проблема роботи соціального педагога з важковиховуваними дітьми.

Предмет дослідження.

Предметом дослідження даної курсової роботи є психологічні особливості роботи соціального педагога з важковиховуваними дітьми.

Мета дослідження.

Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді проблеми роботи соціального педагога з важковиховуваними дітьми, в корекційно-методичному плануванні цієї роботи в умовах навчального закладу.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

1. Виявити особливості девіантної поведінки у підлітків.

2. Охарактеризуввати соціально-педагогічну діяльність з дітьми девіантної поведінки

3. Розробити психологічні засоби роботи з підлітками для профілактики порушень у їх поведінці і запобігання проявів у їх поведінці девіацій.

Гіпотезу даного курсового дослідження можна сформулювати наступним чином:

Особливості роботи соціального педагога з важковиховуваними дітьми проявляються у комплексі індивідуальних, особистісних та суб’єктивних якостях конкретної дитини.

Практичне значення курсової роботи полягає у можливості наукового використання результатів дослідження. Використати дане дослідження можна при розробці шкільної програми для загальноосвітньої школи, а також використати в роботі шкільного психолога та соціального педагога для допомоги учням в складний період становлення особистості і для запобігання проявам девіації.

У кожний період розвитку дитини, формуються деякі психічні якості, риси особистості і характеру. У підлітка спостерігається два процеси розвитку психіки: або відчуження від того соціального середовища, де він живе, або залучення. Якщо в сім'ї дитина відчуває нестачу батьківської ласки, любові, уваги, то захисним механізмом в цьому випадку буде виступати відчуження. Виявами такого відчуження можуть бути: невротичні реакції, порушення спілкування з навколишніми, емоційна нестійкість і холодність, підвищена уразливість, зумовлена психічними захворюваннями вираженого або прикордонного характеру, відставанням або затримкою психічного розвитку, різними психічними патологіями.

Характерологічні підліткові реакції, такі як відмова, протест, групування, є, як правило, наслідком емоційно залежних, дисгармонійних сімейних відносин.

У разі несформованості системи етичних цінностей підлітка сфера його інтересів починає приймати переважно корисливу, насильну, паразитичну або споживчу спрямованість. Для таких підлітків характерний інфантилізм, примітивність в думках, переважання розважальних інтересів.

Егоцентрична позиція підлітка з демонстрацією зневажливого ставлення до існуючих норм і прав іншої людини приводить до «негативного лідерства», нав'язування фізично більш слабким одноліткам системи їх «поневолення», браваді кримінальною поведінкою, виправданню своїх дій зовнішніми обставинами, низькій відповідальності за свою поведінку.

Соціально-педагогічні порушеннявиражаються в дефектах шкільного, сімейного або суспільного виховання, в основі яких лежать статевовікові та індивідуальні особливості розвитку дітей, що приводять до відхилень в ранній соціалізації дитини в період дитинства з накопиченням негативного досвіду; в стійкій шкільній неуспішності дитини з розривом зв'язків з школою (педагогічна занедбаність), ведучою до несформованості у підлітка пізнавальних мотивів, інтересів і шкільних навичок. Такі діти, як правило, спочатку бувають погано підготовлені до школи, негативно відносяться до домашніх завдань, виражають байдужість до шкільних оцінок, що говорить про їх учбову дезадаптацію.

Ці та інші проблеми лягли в основу дослідження даної курсової роботи.

Закрити

Робота з важковиховуваними дітьми

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.