Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 4

Розділ І. Історія методів соціальної роботи. 6

Розділ ІІ. Поняття і призначення методу групової соціальної роботи. 18

2.1. Форми та способи групової соціальної роботи. 18

2.2. Формування групи. 20

2.3. Фактори, що сприяють і заважають груповій роботі. 22

2.4. Організація змістовної роботи групи. 24

Розділ ІІІ.  Групова соціальна робота на прикладі діяльності соціальних працівників у США   27

Висновок. 29

Використана література. 30

Вступ

У курсовій роботі ми розглянемо такий метод соціальної роботи як групова соціальна робота.

Метод групової роботи є базовим у соціальній інженерії. З однієї сторони, він застосовується як складова частина пакету методичних процедур при організації ігор — ділових (імітаційних) і репрезентаційних (відкритого типу) — інноваційних, організаційно-діяльних, проектних, з іншого боку — дозволяє містити в собі деякі методи і прийоми соціологічної і соціоінженерної роботи (анкетування, мозкову атаку, спеціальні тренінги).

Завданням курсової роботи є вивчення такого методу соціальної роботи, як групова соціальна робота.

При використанні групового методу діяльність соціального працівника орієнтується на активізацію власних можливостей клієнта, надання допомоги, консультування з метою самодопомоги.

Актуальність теми. Важливою й необхідною справою для соціального працівника є пошук найбільш ефективних форм соціальної роботи. Вдале спланування і вдосконалення змісту заходів, урізноманітнення форм організації вільного часу не тільки сприяє зміцненню психологічного здоров’я та емоційного стану клієнтів соціальної служби, а й дозволяє позитивно реалізувати той чи інший напрям соціальної роботи.

Групова соціальна робота орієнтована на особистісні зміни і лише в певній мірі розрізняються в залежності від теоретичних уявлень про особистість та природу її порушень, однак опираючись на групову динаміку, можна суттєво зблизити позиції дослідження.

Вчасно та влучно підібраний метод чи застосована форма групової роботи – це вчасно зроблене застереження, вчасно знята криза та емоційна напруга, що, як правило, запобігають в майбутньому негативним наслідкам для становлення характеру людини, її діяльності, стосунків у сім’ї, тощо.

Об’єктом дослідження є групова соціальна робота, як окремий вид соціальної роботи зі своєю методологією та понятійним апаратом.

Метою нашої роботи є вивчення групового методу у соціальній роботі.

Перевага групової роботи в порівнянні з індивідуальною, яка полягає в тому, що перша дозволяє одержувати «прибавочний продукт» за рахунок досягнення синергічного ефекту, при якому результати спільної діяльності перевищують просту суму результатів роботи окремих членів. Учасники взаємодії входять у своєрідний психологічний резонанс, вони почувають себе комфортно і впевнено, їхня активність підвищується, завдяки цьому відбувається якісний стрибок у результативності. Синергічний ефект досягається за рахунок поділу праці, спеціалізації, координації, інтеграції, а також формування особливого групового біополя. Стійкий синергічний ефект можливий, коли група володіє визначеним ступенем зрілості.

Відмінна риса методу групової роботи полягає в тому, що акцент робиться на взаєминах у групі; групова робота неминуче ототожнюється з процесом взаємодії між членами групами, що свідомо стимулюється та направляється соціальним працівником.

Основу джерельної бази для написання курсової роботи становили напрацювання таких авторів: В.І. Кондаурова, Ю.Д. Красовського, Вороніна В.Н., Тиньковського А.В., Філіпова А.В.

Закрити

Груповий метод у соціальній роботі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.