Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 90

Платна робота

Ціна: 450.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНА СІМ’Я: ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 6

1.1. Сім’я як провідний інститут соціалізації дитини 6

1.2. Розлучення як криза розвитку сім’ї та його соціальні наслідки 15

1.3. Неповна сім’я як наслідок розлучення 24

Висновки до І розділу 32

РОЗДІЛ 2. РОЗЛУЧЕННЯ В СІМ’Ї, ЯК ФАКТОР ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДИТИНИ 34

2.1. Дитяча дезадаптація та фактори ризику її появи 34

2.2 Особливості взаємовідносин «батьки - дитина» в ситуації розлучення у сім’ї 39

2.3. Особливості адаптації дитини в соціальному середовищі після розлучення батьків 45

Висновки до ІІ розділу 50

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ ПІСЛЯ РОЗЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ 52

3.1. Робота соціального педагога з дезадаптованими дітьми та підлітками 52

3.2. Експериментальне дослідження проблеми та рекомендації щодо подолання проявів дезадаптації у підлітків, після розлучення батьків 65

Висновки до ІІІ розділу 77

ВИСНОВКИ 79

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82

ДОДАТКИ 87

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Розлучення сім’ї є гострою проблемою сучасного суспільства. В даний час спостерігається стрімке зростання кількості розлучень. За даними статистики, за останні роки різко збільшилося число дітей, які виховуються в неповних сім’ях, де, в переважній більшості, вихователем є мати. Життя і умови виховання дитини без батька мають явну специфіку й істотно відрізняються від життя дитини в повній сім’ї. Навіть якщо матір намагається заповнити відсутність батька і робить все можливе, щоб поєднати в собі обох батьків, вона в принципі не може реалізувати одночасно обидві батьківські позиції - материнську і батьківську.

Ряд дослідників відзначає, що ці дуже специфічні умови життя дитини будуть відображатися на особливостях її особистісного розвитку, її емоційному самопочутті, самооцінці, ставленні до оточуючих людей. Дослідження свідчать про психотравмуючу роль розлучення на особистість дитини. Факт розлучення викликає такі важкі наслідки, як неврози, депресивні стани і різні порушення у поведінці.

Негативний вплив розлучень на морально-психологічний розвиток дітей, безсумнівний. В результаті чого дитина отримує одностороннє виховання і у неї можуть скластися спотворені уявлення про шлюб та сім’ю. Розлучення створює травмуючі ситуації, здатні викликати нервово-психологічні розлади, як у батьків, так і у дитини, через що збільшується ймовірність девіантної поведінки серед підлітків.

Розрив родинних зв’язків негативно позначається на соціалізації підростаючих поколінь, тобто процесу засвоєння певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють йому функціонувати в якості повноправного члена суспільства.

Дослідження, що відображають характер впливу стосунків у сім’ї на особистісний розвиток дитини, висвітлено у таких авторів, як Е.Г. Ейдеміллер, В. Юстицкис, Н. Аккерман. А.І. Захаров, B.C. Мухіна; а також роботи, присвячені вивченню особистісних особливостей дітей з неповних сімей, Л.І. Захарова, І.С. Кона, А.С. Спиваковской, І.О. Смирнової, B.C. Собкіна, І. Лангмейер, З. Матейчек; висновки досліджень, які охоплюють проблеми дестабілізованих подружніх стосунків, емоційних переживань дітей після розлучення батьків висвітлюють К.Аронс, Н.Башкірова, Дж.Валлерштейн, С.Вальпер, Д.Відра, Т.І.Димнова, Ф.Дольто, Н.В.Малярова, С.К.Нартова-Бочавер, М.І.Несмеянова, Т.М.Титаренко, Г.Фігдор та інші.

Об’єктом дослідження є підлітки, які важко переживають розлучення в сім’ї.

Предмет дослідження - організація соціально-педагогічної допомоги дітям, батьки яких розлучились.

Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка особливостей надання соціально-педагогічної допомоги підлітками щодо подолання проявів дезадатації внаслідок переживання ситуації розлучення батьків.

Гіпотеза дослідження: В основу дослідження покладено припущення про те, що:

- розлучення батьків зумовлює у дітей появу деструктивних почуттів (почуття провини, невпевненості у собі, тривожності, боязкості), які вони переживають впродовж тривалого часу після розпаду сім’ї,

- можливість зменшення негативного впливу розлучення на особистість підлітка відбувається шляхом надання соціально-педагогічної допомоги.

Основними завданнями з проблеми дослідження є:

розкрити сутність поняття сім’я, як провідного інституту соціалізації дитини;

описати розлучення, як кризу розвитку сім’ї та його соціальні наслідки;

виявити специфіку дитячо-батьківських відносин у розлучених сім’ях та визначити психологічні особливості адаптації дитини в соціальному середовищі після розлучення батьків;

провести дослідження щодо ефективності надання соціально-педагогічної допомоги підліткам, батьки яких розлучилися та зробити відповідні висновки.

Для досягнення поставлених завдань використовувалися наступні методи дослідження: теоретичні: аналіз науково-методичної літератури та з теми дослідження; порівняння, систематизація, узагальнення; емпіричні: спостереження; тестування, опитування, бесіди, інтерв’ю; статистичні: метод математичної статистики для обробки даних, кількісна та якісна інтерпретація отриманих експериментальних даних.

Структура роботи. Структурно дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Розлучення в сім'ї як фактор соціальної дезадаптації дитини

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.