Система роботи соціальних служб з профілактики ВІЛ/СНІДу у виховній роботі в загальноосвітній школі

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 95

Платна робота

Ціна: 450.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ  

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ I. ВІЛ/СНІД ЯК ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ І СУСПІЛЬСТВА.. 8

1.1. ВІЛ/СНІД: симптоми та перебіг хвороби. 8

1.2. ВІЛ/СНІД як проблема суспільства. 19

РОЗДІЛ II. ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО БОРОТЬБИ З ВІЛ/СНІДОМ.. 30

2.1. Профілактика як шлях боротьби з ВІЛ/СНІДом. 30

2.2. Профілактична програма у соціальній боротьбі з ВІЛ/СНІДом в Україні 41

РОЗДІЛ III. ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ/СНІДУ У СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ШКОЛЯРАМИ ( НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ СТЕПАНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ) 52

3.1. Стан обізнаності школярів загальноосвітньої школи з проблемою ВІЛ/СНІДУ   52

3.2. Місце профілактичних заходів боротьби з ВІЛ/СНІДом у системі виховної роботи в Степанській загальноосвітній школі 56

3.3. Програма роботи соціальних служб з профілактики ВІЛ/СНІД серед школярів  63

РОЗДІЛ IV. ОХОРОНА ПРАЦІ 73

4.1.Техніка безпеки при проведенні виховних заходів у школі 73

ВИСНОВКИ.. 77

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 83

ДОДАТКИ.. 89

ВСТУП

Загальна соціально-економічна скрута, яку сьогодні переживає населення України, потребує зосередження зусиль державних органів у справах молоді, фахівців соціальних служб для молоді та інших соціальних інституцій, молодіжного громадського активу для вирішення комплексу найгостріших питань, пов’язаних з попередженням асоціальної поведінки дітей та молоді. Саме проведення необхідних заходів з метою подолання негативних явищ у молодіжному середовищі закономірно стало одним із основних завдань системи центрів соціальних служб для молоді, відзначає Л. Іванова [25, с. 111].

СНІД – це синдром набутого імунодефіциту. СНІД до 1991 року був зареєстрований у всіх країнах світу, крім Албанії. У найрозвинутішій країні світу США вже в той час кожні 100-200 чоловік інфіковані і кожні 13 секунд зараженим стає ще один житель США і до кінця 1991 року СНІД у цій країні вийшов на третє місце по смертності, ставши вищим показником, ніж фатальні захворювання. Поки що СНІД змушує визнати себе хворобою із смертельним показником у 100% випадків.

Позбавлення батьківського піклування, різний рівень вихованості, наявність у певної частини учнів шкідливих звичок, велика кількість розрекламованих неконтрольованих низького ґатунку “спокус ”, доступ до всього, що раніше було забороненим, впливає відповідним чином на формування культури стосунків у шкільному та молодіжному середовищі. Серед молоді поширюються дошлюбні та позашлюбні форми статевого життя, зростає кількість штучно перерваних вагітностей.

Формування в учнів адекватних установок щодо культури між статевих стосунків ускладнюється ще й широкою пропагандою насилля і розпусти, рекламою сексуальних послуг і несе в собі новел бачення жіночих і чоловічих ролей у суспільстві. Підростаючому поколінню важко визначити нині, що “морально ”, а що “аморально ”.

Аналізуючи проблеми, що заважають становленню здорових відносин у шкільному середовищі, переосмислюється і оновлюється зміст, форми і методи впливу на молоду особистість як у закладах освіти, так і в родині.

Формування в учнів адекватних установок щодо культури між статевих стосунків йде через відповідні знання про себе, протилежну стать, сімейне життя, відповідальне і поважне ставлення як один до одного, так і до дітей та оточуючих, сформовані навички повноцінного між статевого спілкування, адекватні способи поводження з протилежною статтю, відзначає А. Жмир [15].

Прямі наслідки зараження ВІЛ – хвороба і смерть – відіграють вирішальну роль в долі окремих особистостей, однак, цим ще не вичерпуються негативні наслідки розвитку епідемії. Страждає вся родина інфікованого ВІЛ, що може проявитись у психічній травмі, втраті доходів від праці інфікованого члена родини, збільшення витрат на його утримання і лікування.

Сама хвороба і її прямі та похідні наслідки є катастрофічними для людства. До 1995-го року на Землі залишалось практично не більше десятка країн, про появу в яких випадків ВІЛ-інфекції не було б офіційно оголошено. Відповідно, боротьба з наслідками епідемії стала спільним завданням світового співтовариства.

Меншими за негативними наслідками, але випереджаючими за розповсюдженням, можна вважати хвороби, що передаються статевим шляхом. Цьому є багато пояснень: неосвіченість, раннє статеве життя, низький рівень між статевої культури тощо. На сьогодні існує понад 40 збудників різних хвороб, що передаються статевим шляхом.

У процесі соціалізації в людини, хворої ВІЛ/СНІДом формуються соціальні якості, знання, вміння, навички, які дають їй змогу стати дієздатним учасником соціальних відносин. Соціалізація відбувається як за стихійного впливу на особистість різних обставин життя, так і за цілеспрямованого формування особистості. Людина залучається до групи, намагаючись стати її частиною, осягнути почуття „ми ” і почуття „я” серед „ми ”, що позбавляє самостійності і впевненості, спонукає до впливу на соціальне життя у групі. В процесі міжособистісних контактів сприяє набуттю індивідуального досвіду.

Досвід багатьох країн свідчить про те, що потрібно проводити з підлітками та населенням просвітницьку роботу, забезпечувати необхідною інформацією щодо попередження зараження ВІЛ/СНІДом та хворобами, що передаються статевим шляхом. Необхідно створювати такі умови, які б сприяли покращенню сучасної ситуації щодо захворюваності на ВІЛ/СНІД та ХПСШ тощо.

Проблемою великого значення для людства стала поява захворювання на ВІЛ та СНІД. Синдром набутого імунодефіциту завдав великих втрат, приніс нескінченний біль всьому людству планети Земля.

Синдром набутого імунодефіциту – СНІД за роки своєї історії став одним з найнебезпечніших чинників, що негативно впливають на розвиток особистості і суспільства. Ця найстрашніша хвороба, яка лякає майже всіх, здатна негативно впливати на статеві стосунки, материнство, поведінку людини.

За даними ЮНЕЙДС, кожного дня у світі заражаються ВІЛ близько 16 тисяч осіб, половина з них – молодь віком від 14 – 25 років .

ВІЛ-інфекція та СНІД є найважливішою проблемою в світі, сьогодні. І кількість хворих росте дуже великими темпами. Тому потрібно проводити як найбільше різноманітних заходів щодо попередження ВІЛ-інфекції та СНІДу. Велике значення має і фінансування програм по боротьбі зі СНІДом, адже держава виділяє на це дуже мало коштів і різними засобами потрібно залучити спонсорів які могли б фінансувати програми [15]

Актуальність цих завдань підсилюється ще й тим, що кожним роком зростає кількість кризових явищ у молодіжному середовищі. Вони тісно пов’язані не тільки з політичною соціально-економічною ситуацією та нестабільністю в суспільстві а і з умовами виховання та побутовим неблагополуччям у сім’ях недоліками у організації навчально – виховного процесу в закладах освіти, негативним впливом на молодь антигромадських елементів тощо. Недостатня увага приділяється організації дозвілля дітей і підлітків, вихованню позитивного погляду на здоровий спосіб життя.

Проведення системних та комплексних заходів з профілактики ВІЛ-інфекції, СНІДу у середовищі учнів, використання інноваційних форм соціальної роботи, які здатні ефективно впливати на ціннісні пріоритети підлітків та молоді, формування в них позитивної мотивації вчинків, підвищення рівня інформованості молодих людей, їхніх батьків та найближчого оточення є першочерговими завданнями, що стоять перед соціальними педагогами, спеціалістами центрів соціальних служб для молоді. Саме тому профілактика СНІДу в середовищі учнів, залишається пріоритетною в діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відзначає Н. Кобила [30].

Проблема профілактики ВІЛ/СНІДу є предметом численних наукових пошуків зарубіжних і вітчизняних учених, праці яких склали методологічну базу нашого дослідження: І. Звєрєвої, А. Жмир, А. Капської, Л. Тюпті, Є. Холостової, А. Зайнишева, Л. Коваль, Т. Семигіної, Л. Іванової, О.Головченко, Л. Грачова.

Об’єктом дослідження є система роботи соціальних служб по профілактиці ВІЛ/СНІД.

Предметом є профілактична діяльність щодо попередження та розповсюдження ВІЛ/СНІДу в загальноосвітній школі.

Мета: Розробити ефективну програму з профілактики ВІЛ/СНІДу у загальноосвітній школі.

Завдання:

Проаналізувати сутність та зміст соціальних проблем, пов’язаних з поширенням ВІЛ/СНІДу.

Виявити можливість профілактичного підходу до розв’язання проблеми ВІЛ/СНІДу.

Охарактеризувати зміст профілактичних програм у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом.

З’ясувати стан обізнаності школярів з проблемою ВІЛ/СНІДу.

Визначити місце профілактичних засобів у системі виховної роботи Степанської ЗОШ.

Розробити програму профілактики ВІЛ/СНІДу у загальноосвітній школі.

Гіпотеза дослідження: профілактика ВІЛ/СНІДу у загальноосвітній школі буде ефективною, якщо реалізувати програму, яка передбачає забезпечення поінформованості учнів, їхніх батьків та учителів стосовно ризиків зараження вірусом імунодефіциту.

Методи дослідження:

Теоретичні: аналіз наукової літератури, порівняння, класифікація, систематизація, синтезу, моделювання, узагальнення.

Емпіричні: спостереження, бесіда, опитування,анкетування.

Структура дипломної роботи складається зі вступу (де обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження, сформульовано гіпотезу, охарактеризовано теоретичне і практичне значення дипломної роботи), чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

У першому розділі обґрунтовано теоретичні засади проблеми ВІЛ/СНІД. У другому – профілактичний аспект боротьби зі СНІДОМ. У третьому охарактеризовано зміст профілактики ВІЛ/СНІДу у системі виховної роботи Степанської ЗОШ, запропоновано програму профілактики. У четвертому розглядаються питання охорони праці під час проведення виховних заходів. У висновках підводяться підсумки дослідження. Список використаної літератури складає 76 найменувань.

Закрити

Система роботи соціальних служб з профілактики ВІЛ/СНІДу у виховній роботі в загальноосвітній школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.