Зміст

Вступ

Православ’я

Православ’я на Русі

Список використаної літератури

Вступ

В духовному житті людства важко знайти фактор, котрий на протязі відіграв би більшу роль, ніж релігія.

Релігія була вирішальним імпульсом в багатьох історичних катаклізмах. Прийняття Азією буддизму, проповідь Євангелія в античному світі, експансія ісламу, реформація західної церкви стали визначальними віхами в житті людства. Навіть сама боротьба проти релігії є підсвідоме признання її значення.

Влив релігійної віри поширюється й на грандіозні соціальні зворушення і на найінтимніші сторони людського серця. І саме останне складає її головну силу.

В історії людства немає жодного народу, котрий був би без віри. Навіть атеїстів не можна рахувати людьми повністю невіруючими. Ідеологічні міфи, котрі приймаються ними на віру, - це у своїй основі перефарбована релігія. Нинішній атеїзм не якась принципово новий рівень свідомості. Але розкриття реального співвідношення духовних рівнів в суспільстві. На заході наприклад представники Церкви жаліються на те, що „храми пустують”. Однак при цьому вони забувають, що набагато гірше. Коли храми повні, але в запустінні серця. Зовнішне виконання обрядів – далеко не завжди показник благополуччя віри, і навпаки, те, що храми мало відвідуються, ще зовсім не означає її занепаду.

Людині ж властиво пристрасно шукати абсолюту. Сьогодні навіть повторюється драма Фауста – людина відкриває в себе вічне устремління і водночас незадоволеність тим, чого вона досягла. Характерно, що це устремління особливо відчувається в розвинутих країнах, котрі прийшли до матеріального благополуччя. Чим сильніше відчувається влада масової культури, техніки і урбанізації, тим гостріше відчуває індивід вантаж нових кайданів, покладених на нього. Релігія ж залишається найбільш особистою із всіх форм людської діяльності. Тому саме в ній дух, захований в лабіринтах цивілізації знову і знову знаходить для себе стійку основу і внутрішню свободу. Особистість, тобто вище проявлення в людині людського, завжди знаходила свою основу в релігії.

Що ж таке релігія, релігійна віра, і що її породжує? Вчені і богослови визначали її по-різному і іноді навіть з істотними протиріччями. Релігію пов’язували з відчуттям морального обов’язку (Кант), з відчуттям залежності (німецький богослов Шлейермахер), англійський мислитель Рассел визначав її як страх перед невідомим...

Будучи пов’язаною з певним історичним географічним, і етнічним середовищем, релігія завжди стоїть на порядок вище за нього. Цим пояснюється та вражаюча духовна єдність. Котра нерідко виникає у народів. Розділених психологічними расовими та історичними бар’єрами. І навпаки, два народи можуть складати расову. економічну, географічну єдність, а по своїй релігійній свідомості суттево відрізнятися.

„Головні бар’єри між народами,- пише англійський філософ історії Кристофер Даунсон,- не раса, мова або географія, але різниця духу: елліни і варвари, іудеї і не іудеї, мусульмани і індуїсти, християни і язичники. У всіх цих випадках існують різні концепції дійсності, різна мораль і естетичні норми, одним словом, різний внутрішній світ. В основі кожної цивілізації лежить два різних фактори: історична традиція філософської думки і дії і миттеве прозріння пророка або мислителя.

Але, якщо інтелектуальні і духовні зміни приносять відчутні результати у матеріальному житті народів, то чисто зовнішня матеріальна переміна призводить до незначного позитивного ефекту, коли вона не має коріння в культурі і психології. Добре відомо, що вплив сучасної матеріальної цивілізації на примітивні народи як правило не веде до культурного прогресу. Навпаки, якщо він не супроводжується поступовим процесом духовного розвитку , він знищить культуру, яку завойував” [с. 9].

Відрив культури від її релігійних основ не може обійтись без негативних наслідків. Дійсний культурний розквіт немислимий без інтенсивного духовного життя. Чим була історія Ізраїлю без Біблії? І чим без Біблії була б європейська цивілізація? Чим була б західна культура без католицтва, індійська – без її релігій, руська (слов’янська) без православ’я, арабська – без ісламу? Кризові явища в культурі бувають пов’язані, як правило, з послабленням релігійного імпульсу, що призводить творчість до деградації і омертвіння.

Віра, релігія – виключно дієвий фактор в житті людства. Про це свідчить сучасний стан релігії, котрий пройшов через величезні перепони.

Більшість визначень релігії говорить виключно про психологічні передумови віри, але нас цікавить сама її суть. Ніякий процес неможливо зрозуміти, якщо не бачити у ньому взаємодії по крайній мірі двох компонентів. Неможливо наприклад дати позитивну характеристику пізнання, виходячи тільки із суб’єктивних властивостей людин, що пізнає і не включаючи в пізнавальний процес самого предмету пізнання.

Так, релігія є переломлене в свідомості людей буття, але все питання в тому, як розуміти це буття. Матеріалізм зводить його до нерозумної природи, релігія ж бачить в його основі сокровенну божественну сутність і усвідомлює себе як відповідь на проявлення цієї сутності. Тому визначаючи релігію, ми повинні включати в поняття по неї й надлюдське начало, в контакті з котрим вона виникає.

Але для кожного, кому близькі і дорогі питання духовної культури, проблема виникнення саме християнства і православ’я повинна складати неабиякий інтерес. Можна сьогодні стверджувати, що в християнстві довгий всесвітньо-історичний процес релігійних шукань людства. На протязі віків люди пройшли незліченну кількість доріг, вони випробували і зважили майже все, що в змозі був охопити людський дух,- від містики, що заперечує світ, до матеріалізму, що стверджує відсутність Бога. І тільки тоді, коли ці шляхи були пройдені і пошуки вичерпані, настала, виражаючись біблейською мовою, „повнота часу”. Світ опинився віч-на-віч перед величезною таємницею, і людині був вказаний шлях до досконалого життя.

Але рецедиви доєвангельської свідомості ще дуже часто поновлюються серед християн. І звідси стають зрозумілими протиріччя всередині самого християнства. Вони проявляються в нестримному спірітуалізмі, і в авторитарній нетерпимості, і в магічному обрядовір’ї. Це в достатній мірі пояснюється, адже позаду сотні віків в порівняні з котрими дві тисячі років – строк незначний для того, щоб подолати „древні” стереотипи людства.

Знаменитий фізик Макс Борн, говорячи про бездну, в котру котиться цивілізація, підкреслює, що лише релігійні ідеї можуть повернути здоров’я суспільству. „В наш час, - писав він, - тільки один страх заставляє людей зберігати мир. Однак таке положення нестійке і воно повинно бути заміненним чимось кращим. Немає необхідності шукати десь далеко принцип, котрий міг би стати стійкою основою для влаштування наших справ... В нашій частині світу цей принцип міститься в християнській доктрині”.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 25

Безкоштовна робота

Закрити

Православ'я

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.