Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 190.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ ВІДНОСИНИ ЦЕРКВИ І ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ 5

1.1 Загальна характеристика свободи віросповідання до 1917 року в Російській та Австрійській імперіях 5

1.2 Відносини церкви і держави за часів СРСР 9

РОЗДІЛ ІІ. СВОБОДА СОВІСТІ І ВІРОСПОВІДАННЯ В ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 17

2.1 Загальна характеристика Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» 17

2.2 Відокремлення церкви і держави. Основні релігійні організації в Україні. 19

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДАНОГО НАПРЯМКУ 23

3.1 Державний дозвіл на створення навчальних закладів при релігійних організаціях 23

3.2 Благодійна діяльність релігійних організацій 25

ВИСНОВОКИ 29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31

ВСТУП

Темою мого наукового дослідження є Свобода совісті та віросповідання в Україні. Дана тема є завжди актуальною, адже питання релігії та свободи совісті торкається в кожного громадянина не залежно від того яку релігію він сповідує чи не сповідує жодної. Християни та представники різних релігій в радянській період піддавалися репресіям, їх права на вільне віросповідання адміністративними, кримінальними та морально-ідеологічними методами. За імперських та радянських часів віруючих (не залежно від приналежності до конкретної конфесії)державні органи намагалися позбавити права сповідувати свою віру. Імперська влада примушувала сповідувати державну релігію, радянська влада робила все для того, щоб побудувати атеїстичне суспільство. Часи міняються, а Україна виборола бути незалежною демократичною державою. Тому, в умовах демократичності і толерантності, сучасне українське законодавство повинне забезпечити свободу у виборі кожного громадянина.

Мета роботи - показати актуальність питання свободи совісті і віросповідання в Україні в 2017 році; розглянути реформаційні процеси, які проходять в сучасному українському суспільстві; оглянути законодавчу базу, що регулює дане питання та проаналізувати перспективи розвитку.

Мета роботи:

Показати проблему свободи совісті та віросповідання в Україні виходячи з історичного контексту.

Проаналізувати законодавчі зміни в даній сфері.

Дати визначення основним дефініціям.

Пояснити, що таке відділення церкви від держави та відділення церкви від освіти.

Показати значення релігійних громад в сучасній Україні.

Об’єкт дослідження. законодавство в сфері свободи совісті та віросповідання, що діяло і діє на території України.

Предметом дослідження. Законодавчі процеси в Україні в сфері релігії та наслідки цих процесів для релігійних громад.

Завдання роботи - дослідити історичний контекст значення релігії для українців, розглянути основні положення Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», побачити який правовий статус мають віряни та релігійні організації.

Джерельною базою даної роботи слугують: Конституція України, Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», Закон України «Про освіту», укази Президента України та розпорядження Кабінету міністрів України.

Методи дослідження. У написанні використовувалися: аналітичний метод, метод дедуктивного та індуктивного аналізу, метод синтезу та порівняння відповідно до принципу історизму.

Наукова новизна полягає в тому, що дає узагальнюючу характеристику нинішнього законодавства щодо свободи совісті на віросповідання опираючись на історичний контекст

Практичне значення роботи. Дана робота може бути використана в аналізі і оцінці щодо питань корупції в Україні. Дану роботу можуть використовувати учні загально-освітніх шкіл, студенти та, при потребі, вчителі для пошуку інформації стосовно теми.

Закрити

Свобода совісті та віросповідання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.