План

1. Поняття «сім’я»

2. Соціалізуючи функції сім’ї

3. Сімейне виховання

4. Домашнє вогнище

1. Сім’я – це мала група, яка ґрунтується на шлюбі чи кровних зв’язках, члени якої пов’язані спільністю життя, взаємною моральною відповідальністю і взаємодопомогою, в ній виробляється сукупність норм, санкцій і прикладів поведінки, що регламентують взаємодію між подружжям, батьками і дітьми, дітей між собою. Сім’я – найважливіший інститут соціалізації підростаючого покоління. Вона являє собою особливу сферу особливу сферу життя і розвитку дітей, підлітків, юнаків, якість якої визначається рядом параметрів конкретної сім’ї:

-демографічний – структура сім’ї (велика, включаючи інших родичів, або нуклеарна, яка включає лише дітей і батьків; повна чи неповна; бездітна, 1-дитина, мало- чи багатодітна);

-соціально-культурний – виховний рівень батьків, їх участь в житті суспільства;

-соціально-економічний – матеріальні характеристики і зайнятість батьків на роботі;

-технічно-гігієнічний – умови проживання, обстановка приміщення, особливості способу життя.

Сучасна сім’я значно різниться від сім’ї колишніх часів не лише іншої економічною функцією, але й корисними змінами своїх економічно-психологічних функцій. Відносини батьків і дітей протягом останніх десятиліть міняються, стаючи все більшими емоційно-психологічними, тобто вони визначаються глибиною їх прив’язаності один до одного, бо все для більшості людей саме дати стають однією з головних цінностей життя. Але це не спрощує сімейне життя, а, навпаки ускладнює і тому є свої причини. По-перше, велика кількість сімей однодітні і складаються з двох поколінь – батьків і дітей , бабусі й дідусі. Інші родичі, як правило, живуть окремо. В результаті батьки не мають можливості повсякденно користуватися досвідом і підтримкою попереднього покоління, та й доступність цього досвіду чисто проблематична. Таким чином зникла різнобарвність, що вноситься в між особисті відносини старшими людьми, родичами.

По-друге, при розподілі чоловічої і жіночої праці (крім сіл) перший зведений до мінімуму. Піднявся статус жінки, яка займає управлінську роль у сім’ї і поза нею.

По-третє, оскільки відносини подружжя все більше визначаються мірою і глибиною їх прив’язаності один до одного, то різко підвищується їх рівень очікувань по відношенню один до одного, реалізувати які багато хто не може в силу традицій культури та своїх індивідуальних особливостей.

По-четверте, складніші та прагматичніші стали відносини дітей і батьків. Діти рано набувають високого статусу в сім’ї. Хоча це й процес складний в першу чергу для батьків. Діти не рідко мають високий рівень освіти, вони мають можливість більшу частину вільного часу проводити поза сім’єю. Діти надають перевагу проводження свого часу з однолітками і рідко прислухаються щодо цього до думки батьків. Авторитет батьківської влади сьогодні не спрямовує – на зміну йому приходить авторитет особистостей батьків.


2. Яку сторону дитячого розвитку ми не взяли, завжди виявляється, що вирішальну роль в його ефективності на тому чи іншому етапі розвитку відіграє сім’я. От деякі аспекти:

по-перше, сім’я забезпечу фізичний та емоційний розвиток людини. У віці немовляти і в ранньому дитинстві сім’я відіграє визначальну роль, яка не може бути компенсована іншими інститутами соціалізації. В дитячому, молодшому шкільному і підлітковому віці її вплив лишається основним, але перестає бути єдиним. Згодом роль цієї функції зменшується;

по-друге, сім’я впливає на формування психологічної статі дитини. В перші три роки життя цей вплив вирішальний, оскільки саме в сім’ї іде необоротний процес статевої типізації, завдяки якій дитина засвоює атрибути приступної їй статі: набір особистих характеристик; особистих характеристик; особливості емоційних реакцій, різні установки, смаки, приклади поведінки. Важливу роль в цьому процесі сім’я продовжує відігравати і на наступних вікових етапах, допомагаючи або заважаючи формуванню психологічної статі підлітка, юнака;

по-третє, сім’я відіграє провідну роль у розумовому розвитку дитини, а також впливає на відносини дитини до навчання, впливає на його успішність. На всіх етапах соціалізації освітній рівень сім’ї, інтереси її членів відбиваються на інтелектуальному розвитку людини, на тому яке підгрунття культури вона засвоює, не бажання продовжувати освіту і самоосвіту;

по-четверте, сім’я відіграє важливе значення в засвоюванню людиною соціальних норм, а коли мова йде про норми, які визначають виконання сімейних ролей, вплив сім’ї стає кардинальним. Дослідження показують, що вибір члена подружжя і характер спілкування в сім’ї детерміновані атмосферою і взаємовідносинами в батьківській сім’ї. Батьки, які самі в дитинстві пережили недостаток уваги, або яким не вдалося успішно вирішити в сім’ї своїх батьків конфлікти чи проблему, пов’язані із статевим дозріванням, як правило не спроможні встановити зі своєю дитиною тісний емоційний зв’язок;

по-п’яте, в сім’ї формується фундаментально ціннісні орієнтації людини, що проявляються в соціальних і між естетичних відносинах, а також визначаючих її стиль життя, сфери і рівень прив’язаностей, життєві цілі, плани і способи їх досягнення.

В процесі соціального розвитку сім’я відіграє велику роль в тому, що її одобрення, підтримка чи засудження позначається на соціальних цілях людини.

Соціалізація у великій групі сімей має явно антисоціальний характер і результати. Це ті сім’ї, діти в яких не лише без нагляду, але й потрапляють в антисоціальне, кримінальне середовище, яке й визначає їх розвиток. За деякими даними до 25% сімей нашої країни взагалі не можуть повноцінно соціалізувати дитину, а до 155 формують правопорушників. Частина таких сімей володіє спадковою дегенерацією. Яка проявляється не лише в психічних хворобах чи диболізмо, але й в емоційній тупості яка призводить до соціальної дезадаптації. Так в XVIII, в Пд.. Африці від шлюбу п’ятого рибака і проститутки утворилась сім’я Джюков. Серед більше як двох тисяч їх нащадків – 55% бродяг, крадіїв, проституток і розозумововідсталих.

Отже, в будь якій сім’ї людина проходить стихійну соціалізацію, характер і результати якої визначаються її об’єктивними характеристиками (складом, рівнем освіти, соціальним статусом, матеріальними умовами і т.д.), ціннісними установками (просоціальними, асоціальними), смисли життя і взаємовідносин членів сім’ї.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 7

Безкоштовна робота

Закрити

Поняття «сім'я»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.