Групова психокорекція міжособистісних стосунків

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКОВОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ   5

1.1. Психологія  підлітків та юнаків. 6

1.2. Психологія міжособистісних стосунків. 9

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ. 12

2.1 Застосовані методики аналізу психологічних особливостей спілкування підлітків та їх характеристика. 12

2.2 Визначення рівнів сформованості міжособистісної культури підлітків. 16

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ГРУПОВОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ПІДЛІТКІВ ТА ЮНАКІВ. 23

3.1. Робота в психокорекційній групі 23

3.2. Переорієнтація психіки – робота психолога над корекцією поведінки підлітка  30

3.3. Тренінг формування комунікативних умінь і навичок. 32

ВИСНОВКИ.. 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 44

ВСТУП

Природа міжособистісних відносин в будь-яких спільнотах достатньо складна. В них виявляються як суто індивідуальні якості особистості – її емоційні і вольові властивості, інтелектуальні можливості, так і засвоєні особистістю норми і цінності суспільства. В системі міжособистісних відносин людина реалізує себе, віддаючи суспільству сприйняте в ньому. Саме активність особистості, її діяння є найважливішою ланкою в системі міжособистісних відносин. Вступаючи у міжособистісні відносини найрізноманітніших за формою, змістом, цінностями в структурі людських спільнот - в дитячому саду, в класі, в дружньому колі, в різного роду формальних і неформальних об'єднаннях, - індивід проявляє себе як особистість і представляє можливість оцінити себе в системі відносин з іншими.

Спілкування і взаємодія людей відбувається в різноманітних формуваннях і об’єднаннях, які в соціальній психології визначаються як групи. Група – це відносно стала спільність людей, становище якої в суспільстві зумовлене рівнем життєдіяльності її членів.

У вітчизняній та зарубіжній соціальній психології проблема групи розроблена на досить глибокому науково-методичному рівні. Дослідження Б.Паригіна, Я. Коменського, А. Петровського, Л. Уманської зосереджуються на соціально-психологічних факторах формування та розвитку груп, визначенні специфіки впливу на особистість конкретної соціальної групи, а також питань групових взаємин.

Емоційне благополуччя та самопочуття підлітків у системі міжособистісних взаємовідносин, які складаються у колективі, залежить не лише від того, скільки однокласників один з одним спілкується, а від того настільки велике це бажання спілкування. Важливим є вивчення структури взаємостосунків у колективі та рівня задоволення учнів процесом спілкування в умовах загальноосвітнього закладу, обумовленого інтересом до емоційного стану підлітків.

Спілкування являється однією з найважливіших сфер духовної сторони життєдіяльності людини. Зараз потреба в уміннях комунікативності є запорукою гарних стосунків у будь-якому колективі. Вона допомагає уникнути конфліктів та піднімає рівень якості навчально-виховного процесу у школі. Тому уміння будувати комунікативні зв’язки необхідно якомога раніше прививати та розвивати школярам.

Актуальність: На сучасному етапі розвитку психологічної науки в нашій країні однією з найбільш актуальних являється проблема міжособистісних стосунків підлітків у шкільному колективі.

Об’єктом даної роботи є міжособистісні стосунки підлітків та юнаків.

Предметом є особливості спілкування у шкільному колективі.

Мета: теоретично обґрунтувати особливості групової психокорекції особистості та міжособистісних стосунків підлітків та юнаків у шкільному колективі.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

- проаналізувати психологічний зміст проблеми в науковій літературі;

- провести експериментальне дослідження міжособистісних стосунків в колективі підлітків й проаналізувати отримані результати;

- висвітлити особливості групової психокорекції міжособистісних стосунків підлітків та юнаків.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. 

Закрити

Групова психокорекція міжособистісних стосунків

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.