Вирішення конфліктних ситуацій у сімейних стосунках

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНИХ КОНФЛІКТІВ 5

1.1. Поняття сімейних конфліктів та їх особливості 5

1.2. Причини конфліктів в сім’ях, їх класифікація 11

1.3. Теорія і практика розв’язання конфліктів, які виникають у сім’ї 16

РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНІ ШЛЯХИ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ВИРІШЕННЯ СІМЕЙНИХ КОНФЛІКТІВ 22

2.1. Методи надання психологічної допомоги сім’ям при вирішенні конфліктних ситуацій 22

2.2. Тренінгова програма «Конструктивне вирішення конфліктів у сімейних взаємостосунках» 28

2.3. Рекомендації молодій сім’ї щодо оптимізації подружніх взаємин 34

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. Дослідження, проведені соціологами та психологами, констатують стан кризи, у якій опинилась сучасна сім’я. Саме вона виявляє особливу чутливість до погіршення умов життя. У багатьох країнах світу тривалий час існує мережа консультативних психологічних кабінетів, куди люди регулярно звертаються за допомогою. Більшість сімей мають свого «домашнього» психолога, допомога якого є багатофункціональною: робота з сімейними конфліктами й дискомфортними станами особистості; розв’язання питань взаємостосунків дітей і батьків і т.д.

У зв’язку з цим зростає роль соціально-психологічних фахівців, психологічних консультантів в усуненні або хоча б пом’якшенні конфліктних ситуацій, налагодженні нормальних взаємин у сім’ях (між подружжям, тими, хто лише бере шлюб, батьками й дітьми). Психологи здійснюють таку роботу шляхом діагностування, консультування, проведення інших індивідуальних та колективних заходів.

Основна мета психологічної допомоги - допомогти клієнту або сім’ї самим знайти шляхи і засоби розв’язання проблеми, що виникла у стосунках, психологічно підготувати в нього (у них) готовність піти на подолання сімейних проблем, що виникли, через зміну особистісного до них ставлення.

На наш погляд питання запобігання, прогнозування, діагностики та подолання сімейного конфлікту в роботі психолога є досить важливими. Саме завдяки точному прогнозу, ефективним методам діагностики й профілактики можна досягти більш ефективних результатів при подоланні конфлікту, а при проведенні певної роботи на предконфліктній стадії і його запобігання.

У сучасній психології прийнято вважати, що важливо не стільки вміти запобігати конфліктам, скільки ефективно їх долати. Уникнення конфлікту не знімає проблеми протиріч у сім’ї, а тільки посилює її, зберігаючи депривацію значущих потреб членів сім’ї.

Питанням сімейних конфліктів та причин їх виникнення присвячені праці В.О. Сисенко, Н.Г. Юркевича, Н.В. Грішиної, А.Я. Анцупова, А.І. Шипилова та ін. У роботах цих авторів знайшли своє відображення окремі питання конфліктів у сім’ї, зокрема, розлучення, причин конфліктів, форми конфліктної взаємодії. Як свідчить практика, чим докладніше вчені вивчають сімейні стосунки, тим більше переконуються в неможливості існування безконфліктних сімей.

Об’єкт дослідження – міжособистісні конфлікти в сім’ї.

Предмет дослідження - психологічні чинники виникнення подружніх конфліктів та їх профілактика.

Мета роботи - з’ясувати психологічні чинники виникнення сімейних конфліктів, обґрунтувати та розробити на цій основі систему роботи з попередження сімейних конфліктів.

Для реалізації зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути психологічні особливості сім’ї, як малої соціальної групи, та особливості міжособистісних конфліктів в сім’ї;

- визначити причини виникнення сімейних конфліктів, їх класифікацію;

- дослідити теорію і практику розв’язання конфліктів, які виникають у сім’ї;

- розробити систему роботи з надання психологічної допомоги при вирішенні та попередженні сімейних конфліктів.

Для розв’язання поставлених завдань у дослідженні було використано такі методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, систематизацію, узагальнення, порівняння, класифікацію матеріалів фахової літератури з окресленої проблематики; порівняння й узагальнення даних теоретичних та експериментальних досліджень.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Вирішення конфліктних ситуацій у сімейних стосунках

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.