Особливості психокорекції страхів у дітей

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СТРАХІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 5

1.1. Аналіз проблеми дитячих страхів у психологічній літературі 5

1.2. Особливості прояву страхів у дітей дошкільного віку 10

1.3. Особливості психодіагностики та корекції страхів у дітей старшого дошкільного віку 16

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВУ СТРАХІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ЇХ ПСИХОКОРЕКЦІЯ 23

2.1. Методика діагностики страхів у дітей 23

2.2. Психокорекція страхів у дітей старшого дошкільного віку 27

2.3. Ефективність психокорекції страхів у дітей старшого дошкільного віку 29

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

ДОДАТКИ 37

ВСТУП

Актуальність дослідження. Страх є базовою емоцією людини. Дорослим і дітям властиво боятися темряви, деяких тварин, певних природних явищ тощо. Природна і головна функція страху — захищати людину. З розвитком психіки людини і ускладненням форм її життя страх набув соціально опосередкованого характеру, відбулась його диференціація на ряд морально-етичних почуттів та переживань.

Дитячі страхи в тій або іншій мірі обумовлені віковими особливостями і мають тимчасовий характер. Однак ті дитячі страхи, які зберігаються тривалий час і важко переживаються дитиною, говорить про нервове ослаблення малюка, неправильну поведінку батьків, конфліктні відносини в сім'ї і в цілому є ознакою неблагополуччя. Більшість причин, як зазначають психологи, лежать в області сімейних відносин, таких як потурання, непослідовність у вихованні, негативне або занадто вимогливе ставлення до дитини, яке породжує в неї тривогу і потім формує ворожість до світу.

Дитячі страхи найчастіше зникають безслідно. Проте, коли страх довго не минає або набуває хворобливого загострення, це вже є сигналом про небезпеку. Необхідно зазначити, що за певних умов дитина може не впоратися з якимось віковим страхом, і тоді він може набути для неї дестру­ктивного, патологічного значення. Патологічний страх вносить істот­ний дискомфорт у психологічне самопочуття дитини і погіршує якість її життя: обмежує спілкування, гальмує розвиток особистості та її соці­альну адаптацію і, зрештою, призводить до численних психологічних і психосоматичних дисфункцій і розладів. Тому важливим завданням дорослих є допомогти дітям, які не здатні самотужки впоратися з власними страхами, конструктивно їх переживати і успішно подолати.

Проблема дитячих страхів, з якою зіштовхуються вихователі в дитячих садках, та майже всі батьки, які мають дітей дошкільного віку є досить актуальною на сьогоднішній день.

Дослідженням проявів страхів у дітей займалися небагато вчених, серед них: Дж. Боулбі, С. Рєчмен, А. Захаров, Ф. Зімбардо, Л. Лебедева, М. Кузьміна, Л. Островська, Д. Соколов, Є. Степанова, Т. Шишова. Вони виділяли причини виникнення дитячих страхів, особливості їх проявів, методи психологічної корекції.

Об’єкт дослідження - страхи у дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження - особливості психологічної діагностики та корекції страхів у дітей старшого дошкільного віку.

Мета роботи - провести дослідження страхів у дітей старшого дошкільного віку та розробити шляхи корекції страхів дітей.

Згідно поставленої мети дослідження визначимо основні завдання роботи:

- проаналізувати дослідження з питання розвитку страхів у дітей в психологічній літературі;

- розкрити особливості прояву страхів у дітей дошкільного віку;

- охарактеризувати способи діагностики та корекції страхів у дошкільників;

- здійснити психодіагностику страхів у досліджуваній групі дітей та розробити програму психокорекції наявних страхів.

Теоретико-методологічною основою дослідження є роботи вітчизняних і зарубіжних психологів.

У процесі роботи застосовувались такі методи дослідження: теоретичний аналіз досліджуваної проблеми на базі вітчизняних та зарубіжних дітей; аналіз з психологічних причин страхів; психологічний експеримент (констатуючий, формуючий і контрольний).

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Закрити

Особливості психокорекції страхів у дітей

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.