Вивчення потреб особистості у зрілому віці

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ У ЗРІЛОМУ ВІЦІ 5

1.1. Характеристика людини зрілого дорослого віку. Психологічні особливості особистості у зрілому віці. 5

1.2. Потреби та проблеми зрілої особистості 14

РОЗДІЛ ІІ ЕМПІРИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ У ЗРІЛОМУ ВІЦІ 24

2.1. Методична база вивчення потреб особистості у зрілому віці 24

2.2. Дослідження потреб особистості у зрілому віці 29

ВИСНОВОК 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 37

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Кожен вік є особливим етапом і характеризується багатьма змінами. Особливості віку залежать від умов життя, стосунків з людьми, рівня розвитку психологічної структури особистості, знань і мислення, сукупності певних фізіологічних ознак. У житті людини виокремлюють дошкільний, шкільний вікові періоди і період соціальної зрілості – дорослість. Кожен із них складається з відповідних вікових етапів, які характеризуються певними особливостями.

Зрілість – це найбільш тривалий для більшості людей період життя, навіть якщо приймати її по мінімуму, тривалість становить більше чверті століття. Не існує жорстких меж початку і завершення кожної стадії розвитку індивіда, а верхня межа зрілості залежить від індивідуальності людини і може відсуватися убік ще більшого віку. Становлення особистісної зрілості є тривалим, складним і динамічним процесом, що характеризується своїми особливостями на кожному віковому етапі. У зв’язку з цим актуальним є дослідження потреб зрілої особистості.

У зрілому дорослому віці людина набуває життєвого досвіду, реалізовує життєві плани, формуються нові аспекти її Я-концепції, стабілізуються основні інтереси й емоційна сфера. На цьому етапі її життя погіршуються психофізіологічні функції і здоров'я, часто непростим випробуванням стає неминучість виходу на пенсію. Тому це ще раз підтверджує актуальність вивчення потреб особистості у зрілому віці.

Мета – аналіз вивчення потреб особистості у зрілому віці. Виходячи з поставленої мети, ми поставили наступні завдання:

  • визначити теоретико-методологічні аспекти вивчення потреб зрілої особистості;
  • охарактеризувати особливості особистості у зрілому віці;
  • дослідити потреби особистості у зрілому віці;
  • провести практичне дослідження для вивчення потреб особистості у зрілому віці, використовуючи розглянуті методики.

Об’єкт дослідження – особистість у зрілому віці.

Предметом дослідження є вивчення потреб зрілої особистості.

Структура курсової роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. У першому розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження потреб зрілої особистості, а саме визначено поняття «зрілий вік» та «зріла особистість», їх характеристика. Окрім цього, розглянуто потреби особистості, зокрема у зрілому віці, та проблеми, які виникають при незадоволенні їх. Другий розділ містить огляд розроблених зарубіжними та вітчизняними психологами методик з вивчення потреб, а також практичне дослідження потреб зрілої особистості на основі розглянутих методик – методика вивчення потреби у спілкуванні та досягненнях.

Закрити

Вивчення потреб особистості у зрілому віці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.