Використання музики як засобу психічного розвитку дитини

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1.  Теоретичні основи впливу музики на психічний стан людини. 5

1.1. Розгляд проблеми  у педагогічній та психологічній літературі 5

1.2. Використання музики для психологічної регуляції 13

Висновки до 1 розділу. 17

Розділ 2. Використання музики як засобу психічного розвитку дитини. 18

2.1. Виховання музикою.. 18

2.2. Зцілення музикою.. 19

2.3. Практика музикотерапії в дошкільній освітній установі 23

2.4. Негативний вплив сучасної популярної музики на дитячу психіку. 30

Висновки до 2 розділу. 32

Висновок. 34

Список літератури. 36

Вступ

Дана робота містить матеріали, засновані на наукових даних про вплив музики на психічні процеси.Ці закономірності були виявлені в результаті багаторічних психолого-педагогічних досліджень.Також робота містить методичний матеріал, що розкриває своєрідність музично-естетичного виховання, показано значення мистецтва як способу відображення дійсності і його роль у формуванні особистості людини, а також вплив різних видів музичної діяльності на всебічний розвиток дитини.Робота спирається також на особисті спостереження, що відображають практику роботи психолога в дошкільному освітньому закладі.

Мета курсової роботи: вивчити використання музики як засобу психічного розвитку дитини.

Предметом дослідження є вплив музики на дитячу психіку і можливість долати несприятливі установки і відносини, покращувати емоційний стан дитини.

Завдання, які ми поставили перед собою і вирішували в процесі виконання курсової роботи:

1.Ознайомитися з педагогічною, психологічною та методичною літературою по темі.

2.Розкрити позитивний і негативний вплив музики.

3.Дослідити можливість використання музики на заняттях педагога-психолога.

Головне ж завдання роботи - показати, як музичне виховання впливає на формування духовної культури особистості, сприяє всебічному і гармонійному розвитку дитини.

Теоретичні основи дослідження - праці вітчизняних та зарубіжних авторів.

Методи дослідження:

1. теоретичні: аналіз психолого-педагогічної літератури

2. емпіричні: бесіда, тестування, спостереження

Структура курсової роботи: вступ, два розділи, висновки і пропозиції, список використаної літератури.

Загальні психолого-педагогічні основи проблеми цікаво розроблені Л.С.Виготським, В.Г.Івановим, О.М.Леонтьєвим, А.А.Смирновим, В.Г.Максимовим та іншими.Б. Неменский, зокрема, стверджує, що різні види мистецтва здатні вводити дитину у світ природи, в світ характерів оточуючих його людей, в історію, у світ краси і моральності. І роблять це краще і легше, ніж наукові дисципліни.Мистецтво є найважливішим засобом прилучення людини до всіх явищ буття і до самого себе.

Музика, будучи формою духовного освоєння дійсності, через відображення різноманіття життєвих явищ у звукових образах виконує особливе завдання художнього пізнання світу, тому вона займає значне місце в системах загальної освіти, єдиною метою яких є виховання різнобічної особистості, що володіє не тільки різноманітними знаннями, вміннями та навичками, але і багатим внутрішнім світом, «... життя без мистецтва не формує і не виховує цілісної, всебічно і гармонійно розвиненої людини».[10, с.7]

Закрити

Використання музики як засобу психічного розвитку дитини

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.