Особистісне самовизначення в ранній юності

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 250.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичний аналіз процесу формування особистісного самовизначення в ранній юності 5

1.1. Загальні особливості ранньої юності 5

1.2. Новоутворення раннього юнацького віку. 8

1.3. Психологічні основи особистісного самовизначення старшокласників. 11

Розділ 2. Експериментальне дослідження особливостей самовизначення в ранній юності 22

2.1. Гендерні особливості самовизначення в ранній юності 22

2.2. Процедура проведення дослідження. 24

2.3. Аналіз результатів констатуючого експерименту. 26

Розділ 3. Шляхи оптимізації профорієнтаційної роботи з учнями старшого шкільного віку. 32

Висновки. 40

Література. 41

Вступ

Актуальність дослідження. Рівень розвитку особистості, її внесок в культурно-історичну спадщину людства визначаються зрілістю вищих психічних (духовних) утворень (цінностей, цілей, ідеалів, смислу життя). Спрямовуючи життєдіяльність особистості в соціумі, цінності виступають в якості ідеалів, реалізація яких в повному обсязі неможлива. Однак цінності визначають цілі та наміри особистості, які можливо задовольнити частково через участь в конкретній діяльності.

На етапі ранньої юності відбувається інтенсивний розвиток ціннісно-смислової сфери особистості, в ході якого мінливі індивідуальні інтенції узгоджуються з усталеними нормативними смислами. У цьому контексті ціннісне самовизначення старшокласників виступає контрапунктом у розвитку особистості, справляючи величезний вплив на все подальше життя людини. Тому вивчення передумов, чинників, тенденцій і закономірностей ціннісного самовизначення в ранній юності, виявлення шляхів оптимізації ціннісних пошуків старшокласників є важливим завданням сучасної психолого-педагогічної науки.

Незважаючи на важливість проблеми особистісного (насамперед ціннісного) самовизначення, інтерес до неї з боку психологів виник порівняно недавно. Прикметно, що в радянській психології інтерес до проблеми самовизначення, зокрема ціннісного, проявлявся слабко й епізодично. Досліджувалося, в основному, професійне самовизначення, існування інших аспектів лише декларувалося. Посилення інтересу до даної проблеми відзначається в останні роки. До вікових аспектів самовизначення звертались К.О.Абульханова-Славська, В.В.Барцалкіна, М.Р.Гінзбург, З.С.Карпенко, І.С.Кон, І.С.Мар’єнко, В.А.Орлов, Р.Ф.Пасічняк, Л.В.Потапчук, В.Ф.Сафін, Д.І.Фельдштейн, І.Г.Шендрік та ін.

З числа зарубіжних учених ціннісне самовизначення у контексті становлення ідентичності вивчали Е.Еріксон, Дж.Марша, Дж.Марсіа.

Незважаючи на помітне пожвавлення у вивченні самовизначення, залишаються малодослідженими наступні проблеми: психологічні механізми ціннісного самовизначення в особистісному становленні, зв’язок ціннісного самовизначення з особистісним, соціальним, професійним, життєвим самовизначенням, з розвитком Я-концепції. Недостатньо усталеними є і методологічні підходи до вирішення цієї проблеми, зокрема вивчення особистості, що самовизначається, насамперед як суб’єкта життєтворчості. Практично відсутні корекційні методики, спрямовані на оптимізацію ціннісного самовизначення старшокласників. Цими причинами зумовлений вибір теми дисертаційного дослідження: “Психологічні особливості ціннісного самовизначення в ранній юності”.

Об’єктом дослідження є феномен ціннісного самовизначення в ранній юності.

Предмет дослідження – передумови, чинники, психологічні механізми і тенденції ціннісного самовизначення старшокласників.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні й експериментальному підтвердженні ефективності системи розвивально-корекційних заходів, сприятливих для оптимального ціннісного самовизначення старшокласників.

Для досягнення мети передбачали розв’язання наступних завдань:

- З’ясувати теоретичні засади дослідження проблеми ціннісного самовизначення в сучасній психології.

- Теоретично обґрунтувати й діагностично зафіксувати зв’язки між змістом ціннісно-смислової сфери та рівнем розвитку суб’єктності в ранній юності.

Закрити

Особистісне самовизначення в ранній юності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.