Діагностика властивостей уваги у дітей дошкільного віку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 52

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ.. 3

Розділ І. Загальна характеристика уваги дітей дошкільного віку   5

1.1 Особливості і функції уваги дітей дошкільного віку. 5

1.2 Види уваги і умови  її розвитку у дошкільному віці 7

1.3 Розвиток властивостей уваги у дошкільному віці 13

Розділ II. Експериментальне вивчення властивостей уваги у дітей дошкільного віку.. 19

2.1 Констатуючий експеримент. Діагностика властивостей уваги у дітей  дошкільного віку. 19

2.2 Формуючий експеримент. Ефективність розвитку уваги  у дошкільників за допомогою ігор. 27

2.3 Контрольний експеримент. Апробація використовуваних ігрових прийомів в корекції уваги дошкільників. 31

Висновки.. 37

Список використаних джерел.. 39

ДОДАТКИ.. 39 

Вступ

Актуальність теми. Увага – це найважливіший динамічний показник всіх психічних процесів. Саме тому увагу можна розглядати як основу успішної пізнавальної діяльності.

Увагу має величезне значення в житті людини. Воно – необхідна умова виконання будь-якої діяльності. Саме увага робить всі наші психічні процеси повноцінними; тільки увагу дає можливість сприймати навколишній нас світ.

Але увага – не тільки умова успішної діяльності. Воно може багато що сказати і про загальний склад особи, про соціальну спрямованість людини. Проблема уваги традиційно вважається однією з самих найважливіших і складніших проблем наукової психології [6].

Розробленість проблеми. Проблемою вивчення уваги протягом багатьох десятків років займалися і займаються відомі зарубіжні психологи і педагоги: Э. Тітченер, Дж. Миль, І. Гербарт, Т. Рібо.

Серед вітчизняних учених, що займалися вивченням уваги, були С.Л. Рубінштейн [29], Н.Ф. Добринін [11], Л.С. Виготський [7], П.Я. Гальперін, Л.Н. Леонтьев, Р.С. Немов [22], Г.А. Урунтаєва [33], Н.Н. Ланге, Ю.В. Гиппенрейтер і багато інших.

Розвивати і удосконалювати увагу так же важливо, як і учити письму, рахунку, читанню. Увага виражається в точному виконанні пов'язаних з нею дій. Образи, що отримуються при уважному сприйнятті, відрізняються ясністю і виразністю. За наявності уваги розумові процеси протікають швидше і правильніше, рухи виконуються акуратніше і чіткіше

Найбільш ефективним інструментом розвитку уваги в дошкільному віці є гра. Гра, як основний вид діяльності, цікавить дитину, набагато більше, ніж нудне завдання або вправа. Гра привертає інтерес дитини і тим самим стає поштовхом до розвитку уваги.

Об'єктом нашого дослідження виступає увага дітей дошкільного віку.

Предметом дослідження є діагностика властивостей уваги у дітей дошкільного віку.

Мета нашого дослідження: виявити властивості уваги у дітей дошкільного віку.

Завдання дослідження:

1) Вивчити особливості і функції уваги дітей дошкільного віку.

2) Визначити види уваги і умови її розвитку у дошкільному віці.

3) Охарактеризувати розвиток властивостей уваги у дошкільному віці.

4) Експериментально дослідити властивості уваги дошкільників.

5) Апробовувати ігрові прийоми по розвитку уваги у дошкільників.

У нашому дослідженні висувається наступна гіпотеза: якщо при проведенні роботи з дітьми, по розвитку уваги використовувати ігрові прийоми, це дозволить забезпечити ефективнішу роботу з дітьми, поліпшить їх увагу, і тим самим підвищить навчання. А так само полегшить їм процес адаптації під час вступу до школи.

Методи дослідження: аналіз і синтез психолого-педагогічної літератури, спостереження, бесіда, експеримент і метод математичної обробки результатів.

Практична значущість дослідження: складений комплекс діагностики для дослідження уваги дітей дошкільного віку, а також підібрані спеціальні ігри для розвитку уваги дошкільників, які можуть використовуватися в дитячих освітніх установах.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось на базі ДНЗ №12 у м. Рівне. У дослідженні взяли участь 40 дітей середнього та старшого дошкільного віку.

Структура роботи: курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. 

Закрити

Діагностика властивостей уваги у дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.