Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 250.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ РАННЬОГО  ВІКУ   5

1.1. Психологічна характеристика раннього дитинства. 5

1.2. Особливості розвитку мовлення дитини раннього віку. 10

1.3. Формування активного мовлення. 13

1.4. Вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей раннього  віку  16

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ.. 22

2.1 Опис процедури та методів дослідження. 22

2.2. Аналіз отриманих результатів дослідження. 27

ВИСНОВКИ.. 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 33

ДОДАТКИ.. 35

ВСТУП

Актуальність теми. Основною запорукою соціальної адаптованості людини у сучасному світі є її рівень оволодіння мовленням.Ми спілкуємося словами вдома, у магазині, на прийомі у лікаря, їдучи на роботу, розмовляючи по телефону і взагалі всюди, де постає необхідність встановити контакт з іншою особою, попросити про допомогу, просто запитати котра година чи як проїхати, наприклад, до найближчого поштового відділення. Розвиток мовлення починається з раннього дитинства.

Раннє дитинство (період від року до трьох років) – це особливий період у житті дитини. У цей час відбувається стрімкий психічний і фізичний розвиток, закладається основа для подальшого формування і становлення дитини як особистості. Основними досягненнями раннього дитинства, які визначають розвиток психіки дитини, є оволодіння мовою, розвиток предметної діяльності та інші. Якісні перетворення, які відбуваються за перші три роки життя дитини, дуже значні.

Загалом, всі діти раннього віку (від народження до трьох років) проходять однаковіетапи розвитку мовного апарату. До року дитина вже вимовляє близько десяти простих слів, перш за все, таких як "мама", "баба", "тато", "дай" і т. д. Приблизно до двох років багато дітей вже можуть говорити маленькими реченнями з двох-трьох слів, і вже до чотирирічного віку діти можуть говорити чітко і добре, як дорослі. Але це базові норми розвитку, і якесь незначне відхилення від них не є аномалією.

Таким чином, можемо виділити три етапи в розвитку мовлення дитини раннього віку:

довербальний - це період розвитку мови дитини першого року життя. На цьому етапі дитина практично нічого не говорить, але відбувається процес становлення мови. Малюк вміє виділяти мова серед безлічі інших звуків, відбувається розвиток чутливості до характеру самої мови.

перехід до активної мови - це розвиток мовного апарату дитини другого року життя. Малюк вимовляє перші слова і прості фрази з 2-3 слів. От саме в цей період найбільш важливо, щоб дитина отримувала якомога більший емоційний контакт та спілкування з дорослими, перш за все, з батьками.

удосконалення мови. Коли дитина вже отримала певні навички спілкування, її словниковий запас становить в середньому 300 слів, відбувається новий стрибок мовного розвитку. Малюк все точніше починає висловлювати свої думки, продовжує активно збільшувати свій словниковий запас, поліпшується вимова слів.

Розвиток мовлення дітей раннього віку досліджували Баєв Б.Ф., Виготський Л.С. Лурія О.Р., Маркова А.К., Николенко Д.Ф., Ельконін Д.Б., Рубінштейн С.Л. Богуш А.М., Тихеєва Є.І., Федоренко Л.П., Аркін Ю.А., Аксаріна Н.М., Іваненко А.П., Науменко Т.І., Петрова В.А., Попова М.І., Радіна Є.І. та інші.

Об'єктом дослідження виступає розвиток мовлення.

Предметом дослідження є фактори мовного розвитку дитини в період раннього дитинства.

Мета дослідження – дослідити основні тенденції та складові розвитку мовлення дітей раннього віку.

Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання:

– дослідити особливості розвитку дітей у ранньому дитинстві;

– виокремити фактори, які впливають на розвиток мовлення дітей раннього віку;

– розглянути основні етапи становлення мовлення в даний період;

– провести експериментальне дослідження розвитку мовлення дітей раннього віку та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження. У дослідженні використано основні (бесіда, інтерв’ю, включене спостереження) та допоміжні методи: тестування, статистичні методи обробки даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Розвиток мовлення дітей раннього віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.