Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Розділ І. Психологічні особливості розвитку самосвідомості в підлітків у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених. 7

1.1. Особливості психологічного розвитку у підлітковому віці. 7

1.2. Криза особистості підлітка. 18

1.3. Становлення самосвідомості підлітка та формування образу особливості самооцінки у підлітковому віці. 21

Розділ ІІ. Екстремальне вивчення самооцінки підлітків. 27

2.1. Експериментальне дослідження проводилось в Костопільскому ЗОШ № 3 з учнями 9-В класу, використовуючи тест “Самооцінка”. Підліткам давалася певна інструкція. 27

2.2. Обробка результатів. 29

2.3. Корекційна робота. 33

Висновки. 34

Література. 36

Вступ

Підлітковий вік – це період, коли людина “переходить” з дитинства у новий стан, переживаючи початок становлення своєї особистості. У цей період відбувається інтенсивний розвиток особистості удвох напрямках.

1) прагнення до засвоєння і оволодіння діапазоном соціального простору (від підліткових груп до життя в країні та за її межами);

2) прагнення до особистісної рефлексії на внутрішній, інтимний світ (через автономію від близьких).

Важливо відмітити, що в підлітковому віці намічається ще більший, ніж у дитинстві, розрив у тому, як різні підлітки проходять шлях від природної інфантильності дитинства до поглибленої рефлексії і вираженої індивідуальності. Одні підлітки, незалежно від хронологічного віку, складають враження “малих дітей”, а інші – інтелектуально, морально і соціально відповідальних людей. Це типовий для нашого часу і нашої культури розподіл діапазону вікового спектру на два рівні, де на нижньому розташовані інфантильні діти, а на верхньому – ті, хто своїми психологічними досягненнями символізує потенційні можливості даного віку. Саме таки пілітки демонструють здатність не бути поглинутими суспільством і можуть входити в нього з викликом, гарячкуватістю підлітковості, не даючи суспільству використовувати їх за своїми потребами. Такі підлітки достатньо успішно зорієнтовані в цінностях життя і, володіючи розвинутою рефлексією, здійснюють свідомий пошук рішень будь-яких особистісно чи соціально значущих проблемних ситуацій. Самосвідомість підлітка відрізняється суттєвими, яскраво вираженими змінами. Це іноді наводить на думку, що самосвідомість вперше з’являється у підлітка. Насправді вона є черговою, хоча і вкрай важливою в психологічному розвитку особистості, стадією самосвідомості. Що формується на основі нагромадженого в попередні періоди пізнавального, емоційного, регулятивного досвіду самосвідомості, що став потенційним резервом її подальшого розвитку. Підлітковий вік – це другий критичний період (після кризи трьох років) у психічному розвитку дитини, суттєвий для генезису самовідданості.

У 12 років увагу дитини знову починає привертати власна особистість. Однак нова криза розвивається в напрямку, немовби протилежному до ранньої. Вона теж починається з протиставлення, але спрямованого не стільки на самих людей, скільки на пов’язані з ними звички, стосунки та їхні прояви у широкому контексті моральних норм і позицій. Якщо трирічна дитина намагається наслідувати дорослого, то підліток, навпаки, прагне відрізнятися від нього, протиставляти себе йому, бути самостійним.

Основними причинами, що впливають на виникнення новоутворень у самосвідомості підлітка, є насамперед соціальні умови його життя, що висувають нові вимоги до його поведінки й діяльності в навчанні, в системі відносин з дорослими тощо. Крізь ці умови заломлюються ті біологічні (статеве дозрівання, нейрогуморальні зміни) і психологічні (ускладнення форм абстрактно-логічного мислення, диференціація й уточнення емоційної сфери, розширення сфери рольової активності та інше) зміни, без яких важко зрозуміти особливості самосвідомості підлітка.

На підлітковій стадії, поряд із зберіганням стихійного напрямку в розвитку самосвідомості, з’являється ще один, не менш суттєвий, який передбачає активну діяльність самого суб’єкта в її ставленні. Вперше в розвитку особистості окремі прояви самосвідомості – самоспостереження, самопізнання, ставлення до себе, саморегулювання діяльності та поведінки – стають необхідними потребами. Гостра актуалізація потреби в процесах самосвідомості відбувається під впливом сильних емоційних переживань, життєвих колізій, пов’язаних з усвідомленням небажаного ставлення до себе оточуючих, особливо тих, хто має для підлітка високу значущість.

Стежачи за поведінкою однолітка й аналізуючи його окремі вчинки, підліток намагається розібратися в психологічних особливостях іншої особистості.

Результатом самоспостереження й самоаналізу, до яких підліток звертається досить часто фіксуються в його самооцінці. Розвиток самооцінки підлітка – складний і суперечливий процес. Підліток визначає для себе “еталон дорослості”, через який він сприймає й оцінює себе, але який, однак не завжди відповідає його можливостям. Як наслідок – самооцінка підлітка нерідко коливається, вона нестійка і загалом неадекватна.

Процес формування самооцінки здійснюється на тій високої емоціональності й пов’язаний з різноманітними переживаннями. З накопиченням та інтеграцією пізнавального й афективного досвіду щодо себе в процесі пізнавальної діяльності, спілкування з дорослими й однолітками самооцінка підлітка тісніше співвідноситься із соціальними цінностями, з вимогами найближчого соціального оточення, пов’язується із спрямованістю у майбутнє, стає диференційованою, більш зваженою і більш адекватною.

Самооцінка підлітка на всіх рівнях свого розвитку включається у внутрішню регуляцію поведінки, діяльності, спілкування. Водночас і самі психологічні умови діяльності, спілкування здатні здійснювати зворотний вплив на рівень саморегуляції.

Підлітковий етап генезису самосвідомості має особливу значущість для розвитку особистості, оскільки саме на цій стадії вона піднімається на якісно новий ступінь, що знаменує початок її зрілості. Взаємовідношення генезису самосвідомості й загального психологічного розвитку особистості здійснюється інакше. Відтепер самосвідомість не тільки відображає особливості формування особистості, а й сама значною мірою впливає на весь процес подальшого її становлення. Тому підліткова стадія самосвідомості визначає не лише шляхи її подальшого розвитку, а й значною мірою психологічний розвиток особистості в цілому. Саме на розкриття цього питання спрямована ця робота.

Мета роботи: охарактеризувати особливості розвитку самосвідомості та самооцінки у підлітковому віці.

Об’єктом є формування самосвідомості та самооцінки підлітків, як важливих факторів формування особистості.

Предметом дослідження є самооцінка, як прояв самосвідомості підлітків, процес її формування.

Робоча гіпотеза: формування адекватного рівня самооцінки у підлітковому віці залежить від умов і форм виховного впливу (сім’ї, школи).

Завдання: визначити рівень самооцінки у підлітковому віці за допомогою валідного інструментарію.

Закрити

Підлітки та їх самосвідомість

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.