Вплив індивідуально типологічних особливостей дошкільника на вибір ролі сюжетно-рольовій грі

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТИП ХАРАКТЕРУ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 6

1.1. Психологічні особливості дітей різних типів темпераменту. 6

1.2 Розгортання темпераменту в дитячому віці 12

РОЗДІЛ II. ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. 17

2.1 Методи вивчення індивідуально-типологічних особливостей дошкільника  17

2.2 Методика та організація дослідження. 18

2.3 Організація ігрової діяльності дошкільнят у світі вимог базової культури. 25

ВИСНОВКИ.. 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 34

ДОДАТОК А.. 37

ДОДАТОК Б. 38

ВСТУП

Актуальність дослідження:

У системі неперервної освіти початковій школі належать важливі функції, успішне виконання яких безпосередньо впливає на якість подальшої освіти учнів.

Стильові особливості й особливості темпераменту є засобами реалізації внутрішнього потенціалу особистості в діяльності.

Залежність успішності від типу темпераменту полягає в типологічній зумовленості цих характеристик. Зв'язок особливостей індивідуального стилю діяльності з властивостями нервової системи досліджувався у працях Г.С.Дикопольської, О.О.Копитова, А.О.Коротаєва, С.О.Климова та С.І.Маствіліскер. Що стосується розкриття зв'язку властивостей темпераменту з успішною навчальною діяльністю, то цей аспект в цілому є недостатньо висвітленим. Дослідження процесу формування індивідуального стилю діяльності дозволяє конкретизувати твердження Б.М.Теплова про вплив вроджених властивостей нервової системи на поведінку особистості. Питання полягає в тому, щоб з'ясувати, чи зумовлені доцільні способи дій, що застосовуються дитиною, її вродженими властивостями, або ж ці способи дій дитина набуває в процесі навчання, незалежно від вроджених властивостей: іншими словами чи існують якісь певні закономірності взаємовідношення вродженого та набутого в індивідуальному стилі [22].

Для вивчення питання залежності успішності від типу темперамент у дитини молодший шкільний вік має переваги:

1. Властивості типу нервової системи вже достатньо виражені у дошкільному віці. Про це свідчать дослідження І.О.Майєр, В.Є.Чудновського, Р.М.Пен, М.А.Невської, Є.І.Маствіліскер, А.П. Оконєчникової, Т.І.Чиркової, Л.А.В'яткіної, Є.В.Штіммер.

У старшому дошкільному віці на фоні вікових особливостей можнадиференціювати дітей із сильним та слабким процесом збудження,який характеризує їх індивідуальні особливості.

2. Індивідуальний стиль ще тільки починає формуватися. Є.І. Маствіліскер та Л.А. В'яткіна у своїх дослідженнях показали, що в дітей під час розв'язання практичних завдань можна спостерігати різні способи дій: зорову орієнтацію, виконавчі дії, сліпі проби, які не приводять до розв'язання завдання. Але певна система дій ще відсутня у всіх дітей.

Основою індивідуальності дитини є її особливості, обумовлені комбінаціями генів, певними анатомо-фізіологічними особливостями організму, головного мозку, органів чуття, властивостями нервової системи (типом вищої нервової діяльності, яки є фізіологічною основою темпераменту).

Про належність дитини до певного типу темпераменту можна зробити висновок на основі аналізу її діяльності,поведінки,реакцій на різні впливи. Чим менша дитина, тим простішою і надійнішою є ця класифікація. Тип вищої нервової діяльності визначає не її зміст, а те якою буде дитина - спокійною, зібраною, мобільною чи метушливою, імпульсивною, хаотичною.

Темперамент - стійке поєднання індивідуальних особливостей індивіда, пов'язаних із динамічними аспектами психічної діяльності інтенсивністю, швидкістю, темпом, ритмом тощо.

Головними типами темпераменту є сангвістичний, холеричний, флегматичний і меланхолічний. Упродовж дошкільного дитинства змінюється співвідношення основних нервових процесів,вікових і типологічних особливостей дитини.

У сюжетно-рольових іграх дитина бере на себе певні ролі і підкоряється правилам, вимагаючи й від інших дітей їх дотримання. З огляду на цю особливість сюжетно-рольових ігор, дорослому важливо грамотнокерувати грою дітей, щоб донести до них моральні норми поведінки та правила, які відтворюються дітьми в процесі ігрової діяльності. Сюжетно-рольова гра як провідна діяльність дошкільника зумовлює найголовніші зміни в психологічних особливостях особистості дитини, яка, зображуючи в сюжеті моральні відносини між людьми, тим самим засвоює їх. Саме тому батьки (або педагоги) мають створювати спеціальні ігрові ситуації, в яких дитина буде відтворювати і закріплювати етичні уявлення. Таким чином, у грі з'являється елементи дидактичності, тобто виховальний елемент.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментальне дослідити індивідуально типологічні особливості дошкільника.

Об'єктом дослідження виступає темперамент дошкільника.

Предметом дослідження є особливості індивідуальних стосунків у групі дітей старшого дошкільного віку.

Завдання дослідження:

1. З'ясувати зміст поняття та структуру системи міжособистісних стосунків в психологічній літературі;

2. Проаналізувати особливості становлення індивідуальних стосунків у дітей дошкільного віку;

3. Вивчити специфіку індивідуально типологічних стосунків дошкільників між хлопчиками і дівчатками;

4. Продіагностувати стан сформованості індивідуальних стосунків у групі дітей старшого дошкільного віку.

Методи дослідження - аналіз наукових джерел із теми дослідження, аналіз науково-методичної документації, констатуючий, формуючий і контрольний види педагогічного експерименту, статистичні методи обробки результатів експериментального дослідження.

Закрити

Вплив індивідуально типологічних особливостей дошкільника на вибір ролі сюжетно-рольовій грі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.