План

1. Форми організації художньої діяльності дітей із мовленнєвими порушеннями в корекційно-виховному процесі.

2. Критерії діагностики та особливості терапевтичного використання технік ізотерапії в роботі з дітьми з особливими потребами

3. Основні функції сім’ї, сімейні ролі та внутрішньо-сімейна рольова структура сім’ї дитини з особливими потребами

4. Батьківське ставлення до дитини: структура, типи, функції

5. Теоретичні основи організації роботи з сім'ями, що виховують дітей з особливими потребами.

6. Основні завдання, структура та зміст системи психологічного супроводу сімей, які виховують дитину з особливими потребами.

7. Рівні деформації внутрішньо-сімейних стосунків

1. Форми організації художньої діяльності дітей із мовленнєвими порушеннями в корекційно-виховному процесі.

В роботі з дітьми, які мають тяжкі порушення мовлення все ширше застосовують терапевтичну дію мистецтва з корекційно-розвивальною метою. Засобами арттерапії (музикотерапії, казкотерапії, терапії образотворчим мистецтвом) коригують вторинні (неврози, збудливість, логофобії, гіперкінези, сінкенезії, зниження пізнавальної активності, обмеження у спілкуванні, порушення координації рухів, дрібного пальцевого гнозо-праксису тощо) і первинні порушення (просодику, фонетико-фонематичні процеси, звуковимову, лексико-граматичну будову мови, зв'язні висловлювання).

У дошкільному віці заняття, пов'язані з мистецтвом, є основною формою навчання художньої діяльності (художньо-мовленнєвої, образотворчої, музичної, театралізовано-ігрової).

За формою організації вони поділяються на індивідуальні заняття, підгрупові та фронтальні заняття.

Індивідуальні заняття з різних видів мистецтва є обов'язковими для спеціального дошкільного закладу. Якщо дитина не засвоює програмний матеріал, якщо вона хворла і пропустила заняття, тоді їй потрібна не тільки напрявляюча допомога, а й навчальна будь-яким видам художньої діяльності. Такі заняття різними видами мистецтва може проводити і дефектолог (художньо-мовленнєва діяльність), і музичний керівник (музична, театралізована діяльність), і вихователь (образотворча діяльність).

Підгрупові і фронтальні заняття проводяться відповідно до програми навчання і виховання як обов'язкові. Об'єднані загальними переживаннями, прагненням виконати спільне завдання, діти краще проявляють свої здібності. Педагог правильним підходом, послідовністю методичних прийомів впливає на індивідуальний розвиток кожного. При цьому він використовує позитивний приклад однолітків, допомагає тим, хто відстає, подолати труднощі.

За структурою і змістом заняття художніми видами діяльності можуть бути традиційними, тематичними, домінантними і комплексними. Характерною особливістю занять в дошкільному віці є наявність пропедевтичного і основного етапів, обов'язкова присутність ігрових моментів, створення атмосфери радості, підтримка навіть незначних позитивних проявів у художній діяльності, зміни різних видів діяльності на одному занятті (малюють м'ячик - співають пісеньку, слухають колискову - качають ляльок, розповідають знайому казку - дивляться або спільно з педагогом показують її в настільному театрі).

Заняття з художнього розвитку дошкільників з проблемами повинні відповідати певним вимогам:

- Враховувати специфіку порушення в розвитку дитини;

- Мати корекційно-розвиваючу спрямованість;

- Здійснювати диференційований підхід до дітей, навчальний матеріал повинен бути різного ступеня складності;

- Дотримуватися наступність у засвоєнні матеріалу і формуванні вмінь і навичок з художніх видів діяльності;

- Активізувати самостійні прояви дітей у художній діяльності і творчості;

- Забезпечувати гнучкість і варіативність у структурі занять;

- Використовувати в художніх заняттях з дітьми різні види допомоги дорослого;

- Використовувати на заняттях різні види опор (наочну, звукову, словесну, тактильну і т. д.), що забезпечують успішне оволодіння навичками в художній діяльності.

Заняття художніми видами діяльності проводяться відповідно до програми навчання і виховання за кожним видом мистецтва. Вони спрямовані як на художній розвиток дитини, так і на корекцію психічних функцій, емоційно-вольової сфери, особистісних якостей дитини з проблемами.


2. Критерії діагностики та особливості терапевтичного використання технік ізотерапії в роботі з дітьми з особливими потребами

Ізотерапія - терапія образотворчим мистецтвом, в першу чергу малюванням, використовується в даний час для психологічної корекції клієнтів з невротичним, психосоматичними порушеннями, дітей та підлітків з труднощами в навчанні і соціальної адаптації, при внутрішньосімейних конфліктах.

Образотворче творчість дозволяє клієнту відчутно і понять самого себе, висловити вільно свої думки і почуття, бути самим собою, вільно висловлювати мрії і надії, а також - звільнитися від негативних переживань минулого. Це не тільки відображення в свідомості клієнтів навколишнього і соціальної дійсності, а й її вираження відношення до неї.

Малювання розвиває чуттєво-рухову координацію, так як вимагає узгоджено участі багатьох психічних функцій. За думку фахівців, малювання бере участь в погодженням міжпівкульних взаємин, оскільки в процесі малювання активізується конкретно образне мислення, пов'язане, в основному, з роботою правої півкулі, і абстрактнологічне, за яке відповідально ліва півкуля.

Психокорекційні заняття з використанням ізотерапії служать інструментом для вивчення почуттів, ідей і подій, для розвитку міжособистісних навичок і відносин, зміцнення самооцінки і впевненості в собі.

Існує ряд серйозних моментів, що стосуються вибору матеріалів відповідно до цілей занять:

1. Вибір матеріалів впливає на те, як проходить заняття. Деякі матеріали, такі як олівці, крейда і фломастери, дозволяють «посилити» контроль, в той час як інші - пастель, фарба і глина - сприяють більш вільного вираження.

2. Якщо клієнт не впевнений в собі або просто втомився, він буде відчувати себе впевненіше і спокійніше при роботі з матеріалами, які легше контролювати.

3. При індивідуальній роботі з дітьми або групами, чия поведінка важко контролювати, варто почати з «контрольованих» матеріалів.

4. Багато хто відчуває себе невпевнено щодо своїх художніх здібностей. Вирізання картинок з журналу для створення колажу «зрівнює» учасників і дозволяє навіть дуже невпевненим клієнтам приєднатися до роботи.

5. Як тільки всі клієнти із задоволенням почнуть брати участь у вправі, такі матеріали як фарба або глина можуть дати можливість більш глибокого самовираження, особливо при вивченні почуттів або реакцій.

Техніки ізотерапії:

Техніка медитативного малюнка - мандала.

Однією з технік ізотерапії є створення циркулярних композицій - мандал. Слово мандала має санскритське походження і означає «магічне коло». Мандала допомагає стимулювати основні внутрішні джерела, зафіксовані на глибинних рівнях розуму, включаючи механізми саморегуляції. Це психологічний перетворювач, що допомагають людині встановити зв'язок з самим собою.

Техніка спрямованої візуалізації.

В арт-терапії спільно з ізотерапії використовується також техніка спрямованої візуалізації - напрямок потоку уяви клієнта в певне русло

Ізотерапія дає позитивні результати в роботі з дітьми з різними проблемами - затримкою психічного розвитку, мовними труднощами, порушенням слуху, розумовою відсталістю, при аутизмі, де вербальний контакт утруднений. У багатьох випадках малюнкова терапія виконує психотерапевтичну функцію, допомагаючи дитині впоратися зі своїми психологічними проблемами.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Логопедія 14

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.