Організація нормативно-правового забезпечення функціонування

План

1. Сутність нормативно-правового забезпечення функціонування обліку, контролю та аналізу.

2. Методика формалізації нормативно-правового забезпечення функціонування бухгалтерського обліку в наказі про облікову політику.

1. Сутність нормативно-правового забезпечення функціонування обліку, контролю та аналізу.

Ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 p. № 999-Х1У (надалі — Закон про бухоблік) визначено, що бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться власником.

Законом уперше встановлено, що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах несе власник (керівник) підприємства. Власник (керівник) підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами, працівниками, які пов’язані з бухгалтерським обліком, правочинних вимог бухгалтера відносно дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Ст. 4 Закону про бухоблік та фінансову звітність встановлені основні загальноприйняті в міжнародній практиці принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Відповідно до принципом послідовності необхідно, аби підприємством було забезпечено постійне (з року в рік) застосування вибраної облікової політики.

Облікова політика являє собою сукупність принципів, методів, процедур, які використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку та складання і надання фінансової звітності.

Оскільки на основі даних бухгалтерського обліку формуються показники фінансової звітності, а бухгалтерський облік ведеться кожний день із застосуванням вибраної облікової політики, підприємству необхідно до початку діяльності сформувати свою облікову політику, відобразивши її у відповідному наказі власника (керівника) підприємства.

Наказ про облікову політику підприємства створюють один раз — на початку діяльності.

У встановлених законом випадках до наказу можна внести доповнення та зміни. Але згідно з п. 9 П(С)БО 6 «Виправлення помилок може змінюватися тільки якщо:

1) змінюються статутні вимоги;

2) змінюються вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

3) зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства».

Наведене означає, що зміна облікової політики можлива тільки у випадках, передбачених Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що повинно бути обґрунтовано та розкрите у фінансовій звітності.

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про облікову політику підприємства та її змінах. Розкривається облікова політика в додатках до фінансової звітності.

Пунктом 23 П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначено, що підприємство повинно висвітлювати обрану політику способом описання:

―принципів оцінки статей звітності;

―методів обліку відносно відокремлених статей обліку. Облікова політика повинна застосовуватися щодо подій та операцій з моменту їх виникнення.

Таким чином, відповідно до закону на стадії організації бухгалтерського обліку підприємство самостійно визначає облікову політику. Крім того, воно самостійно обирає форму бухгалтерського обліку як визначену систему реєстрів обліку, порядок та спосіб реєстрації й узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних засад, установлених Законом про бухоблік, з урахуванням особливостей своєї діяльності та технології обробки даних; затверджує правила документообігу й технології обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків та реєстрів аналітичного обліку й інші визначені законом правила.

Головний бухгалтер або особа, на яку наказом (контрактом) покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства:

―забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання та подання у встановлені терміни фінансової звітності;

―організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

―бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестач, крадіжки, псування активів підприємства;

―забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіалах, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Усі підприємства з 1 січня 2001 року мали перейти на ведення бухгалтерського обліку згідно з Національними стандартами. Відповідно з вимогами Закону про бухоблік на підприємстві повинен бути створений наказ про облікову політику.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 7

Безкоштовна робота

Закрити

Організація нормативно-правового забезпечення функціонування

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.