Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ

1. Міжнародні правові акти, що гарантують надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми

2. ООН та торгівля жінками і дітьми

3. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми та проблемні питання вдосконалення українського законодавства

4. Діяльність Європейського Союзу щодо протидії сучасним формам рабства

Висновки

Використана література

Вступ

Нині торгівля людьми розглядається експертами як сучасна форма рабства. Жертвами цього злочину є переважно жінки та діти, яких переміщають через кордони з різними цілями, зокрема для сексуальної та трудової експлуатації, до­машнього рабства, жебрацтва, а також вилучення органів. Головна причина за­лучення цих осіб до торгівлі людьми полягає в соціальній вразливості жертв, які живуть в умовах надзвичайного зубожіння, походять із неблагополучних родин, зазнають насильства в сім'ї та тендерної дискримінації.

Раніше торгівля людьми в Європейському Союзі (далі — ЄС, Євросоюз) була злочинним феноменом, що походив головним чином із третіх країн. Од­нак, останні етапи розширення ЄС стали причиною збільшення обсягів тор­гівлі людьми в межах кордонів цього інтеграційного об'єднання. Зараз важко дати точну оцінку масштабам явища торгівлі людьми в Європі, однак, зважаю­чи на той факт, що ЄС є одним із головних регіонів призначення жертв цього злочину, можна стверджувати, що декілька сотень тисяч осіб переміщаються до ЄС та в межах кордонів ЄС щороку. Оскільки наша держава є однією з країн походження та транзиту жертв торгівлі людьми до держав — членів Євросоюзу, дослідження та гармонізація вітчизняного законодавства із правовими норма­ми ЄС в цій сфері має надзвичайно велике теоретичне та практичне значення для України.

Іноземними науковцями проблема торгівлі людьми розглядається доволі де­тально. Зокрема, тематика торгівлі людьми досліджується в працях Р. Рамфа, У. Зібера, П. ван Дюйна, В. Руджієро, М. Шейноста, В. Валкенбурга, Дж. Ок- кіпінті, Е. Ніснер, К. Джоунз-Паулі, Н. Гафізової та інших. В українській пра­вовій науці дослідженню торгівлі людьми присвячені праці М. Євсюкової, Г. Кохан, К. Левченко, Я. Лизогуба, А. Орлеана, Н. Плахотнюк, А. Шуміленка та інших.

Закрити

Протидія торгівлі людьми

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.