Громадські та виправні роботи, як види адміністративних стягнень

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА, ВИДИ, ПРАВИЛА ТА СТРОКИ НАКЛАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ 5

1.1. Поняття та види адміністративних стягнень 5

1.2. Загальні правила і строки накладення адміністративних стягнень 13

РОЗДІЛ 2. ГРОМАДСЬКІ ТА ВИПРАВНІ РОБОТИ, ЯК ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ 22

2.1. Громадські роботи як вид адміністративного стягнення 22

2.2. Виправні роботи як адміністративне стягнення та кримінальне покарання 29

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Адміністративна відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень передбачає застосування до осіб, які вчи­нили адміністративні правопорушення, адміністративних стягнень. Система адміністративних стягнень, передбачених Кодексом України про адміністра­тивні правопорушення (далі - КУпАП), в Україні досить розгалужена. Норми КУпАП передбачають вичерпний перелік адміністративних стягнень, які застосовуються за вчинення адміністративних стягнень. Крім того, ст. 241 КУпАП передбачає заходи впливу, які застосовуються до неповно­літніх за вчинення останніми адміністративних правопорушень.

Одним із видів адміністративних стягнень, які передбачені нормами КУпАП є громадські та виправні роботи (п. 6 ч. 1 ст. 24 КУпАП).

Громадські роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Громадські роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від двадцяти до шістдесяти годин І відбуваються не більш як чотири години на день.

Виправні роботи застосовуються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до двадцяти процентів її заробітку в доход держави. Виправні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею).

За предмет свого досліджен­ня громадські та виправні роботи, як адміністративне стягнення, обирали І. Голосніченко, С. Гончарук, Є. Додін, Т. Коломоєць, В. Колпаков, І. Піскун, І. Сквірський та інші. Незважаючи на наявні наукові розробки, громадські та виправні роботи, як об'єкт наукових юридичних досліджень, залишаються актуальними як, виходячи із розуміння суті адміністративного стягнення, так і відмежування громадських і виправних робіт, як адміністративного стягнення, від аналогічного кримінального пока­рання.

Об’єкт дослідження - адміністративні правовідносини в сфері адміністративних стягнень.

Предмет дослідження - особливості застосування громадських та виправних робіт як адміністративного стягнення.

Метою курсової роботи є дослідження поняття та змісту громадських та виправних робіт, як виду адмі­ністративного стягнення.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

розкрити поняття та види адміністративних стягнень;

дослідити загальні правила і строки накладення адміністративних стягнень;

розкрити особливості застосування громадських робіт, як виду адміністративного стягнення;

визначити зміст виправних робіт, як адміністративного стягнення та кримінального покарання.

Методи дослідження. Для того, щоб повно і об’єктивно дослідити та розкрити всі аспекти даної роботи, використовується ряд методів, як загальнонаукових, так і спеціально-юридичних. Серед них: системний – для комплексного розгляду складових предмета дослідження, елементів як єдиного цілого; функціональний – для з’ясування змісту досліджуваної слідчої дії.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку джерел. 

Закрити

Громадські та виправні роботи, як види адміністративних стягнень

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.