Судове рішення в цивільних справах

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Розділ 1. Юридична характеристика судових рішень. 5

1.1. Сутність судових рішень. 5

1.2. Поняття, види та ознаки судових рішень. 6

1.3. Вимоги, що пред’являються до судових рішень. 9

1.4. Процесуальна характеристика заочних рішень. 16

Розділ 2. Судові рішення у цивільному процесі 19

2.1. Законна сила судових рішень. 19

2.2. Процесуальний порядок виконання судових рішень. 22

2.3. Порядок виправлення недоліків рішень суду. 24

2.4. Набрання чинності судовими рішеннями. 28

Розділ 3. Актуальні проблеми реалізації принципу обов’язковості судових рішень на практиці. 33

Висновки. 39

Список використаної літератури. 42

Вступ

У становленні незалежної, демократичної, соціальної і правової Української держави важлива роль належить судовій владі. Конституція України вперше на конструктивному рівні закріпила судову владу як рівноправну і самостійну в системі двох інших гілок влади - законодавчої і виконавчої.

Судова влада відповідно до теорії та практики розподілу влади є самостійною, незалежною сферою публічної влади і являє собою сукупність повноважень із здійснення правосуддя, тлумачення норм права, з відповідними контрольними повноваженнями спеціально уповноважених органів - судів.

Але для того, що судова влада дійсно була незалежною та ефективною гілкою влади, треба надати судам можливість не тільки виносити рішення, але й забезпечувати його виконання, контролювати хід виконання рішення, а у разі наявності порушення – застосувати заходи для забезпечення найшвидшого і правильного виконання рішення. Саме це на мою думку і випливає з принципу обов’язковості судових рішень.

На жаль, на сьогодні суд відсторонений від здійснення виконання своїх рішень.

За даними соціально-правових досліджень, в Україні поступово відбувається трансформація ролі суду з органу примусу на гілку влади, яка покликана здійснювати державний захист прав і свобод людини. Так, з року в рік суд має найкращий рейтинг серед інших інститутів (засобів масової інформації, державних адміністрацій, у тому числі Адміністрації Президента, прокуратури) - найвищу загальну довіру і найнижчу недовіру.

Слід зазначити, що судова влада реалізується через такі повноваження:

- здійснення правосуддя;

- конституційний контроль;

- контроль за додержанням законності та обґрунтованості рішень і дій державних органів та посадових осіб;

- формування органів суддівського самоврядування;

- роз’яснення судам загальної юрисдикції актів застосування законодавства;

- утворення державної судової адміністрації.

Правосуддя здійснюється відповідно до законодавства України, на основі кодифікованих актів (ЦПК, КПК, ГПК), які докладно регламентують порядок, процесуальну форму судового розгляду і рішень, які виносить суд.

Судові рішення ухвалюються судами іменем України, вони обов’язкові до виконання на всій території України. Ці рішення є ніби законом у кожній конкретній справі.

Завданнями цивільного судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, держави шляхом всебічного розгляду та вирішення цивільних справ відповідно до чинного законодавства.

Суди забезпечують захист і відновлення порушених прав громадян і юридичних осіб. Цивільне судочинство дедалі більш реально наповнюється новим змістом - захистом найважливіших прав людини.

Судові рішення — це акти правосуддя у справі. Вони ґрунтуються на встановлених в судовому засіданні фактах і застосуванні норм матеріального і процесуального права.

Судові рішення є основними й найважливішими актами правосуддя, завжди ухвалюються від імені держави і спрямовуються на захист прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій. Судові рішення — це акти правосудця, які розв'язують справу по суті. Через рішення суд вирішує завдання правильного застосування закону.

Враховуючи значимість рішення як акту правосуддя, законом повинно бути передбачено чітку систему гарантій його законності та обґрунтованості.

Все це визначає велику потребу в більш докладному аналізі судових рішень як основного виду судових постанов, детальному розгляді їх поняття, ознак, вимог, що до них пред’являються, а також в охарактеризуванні порядку виконання судових рішень, виправлення недоліків рішень суду та процесуальні особливості набрання чинності судовими рішеннями.

Закрити

Судове рішення в цивільних справах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.