Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

1. Загальна характеристика та зміст державного регулювання у сфері економіки. 4

2. Система органів державного регулювання в сфері економіки, їх компетенція. 8

3. Адміністративно-правове регулювання в галузі підприємництва. 11

4. Адміністративно-правове регулювання у сфері захисту економічної конкуренції. 23

5. Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері промисловості 29

Висновок. 50

Список використаної літератури. 52 

Вступ

Нова Конституція України, зберігаючи певну послідовність у регулюванні діяльності виконавчої влади, істотно зміцнила її роль в системі органів державної влади. Так, у ст. б проголошується, що "державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконав­чу та судову". Це практично означає більш послідовне ви­раження прерогатив виконавчої влади в сфері здійснення в нашій країні соціально-економічних перетворень, у реалізації єдиної державної політики в різних галузях народного господар­ства. Важливо підкреслити, що новий Основний Закон створює реальні передумови для того, щоб виконавча влада стала справді здатною реалізовувати визначені нею програми щодо стабілізації економіки і нести всю повноту відповідальності за свої рішення та дії.

На підставі загального аналізу Конституції України можна стверджувати, що органи виконавчої влади відрізняються від інших державних органів насамперед предметом і сферою діяльності. Вони не приймають закони, як Верхов­на Рада, а забезпечують управління економікоюусієїкраїни, вирішення всіх інших управлінських справ.

Адже економіка це діяльність людині в сфері забезпечення свого життя і відносини, що виникають під час цього процесу. Економіка є системою всіх вищенаведених елементів.

Ця діяльність включає в себе виробництво, розподіл, обмін і споживання матеріальних, культурних і духовних благ. Таким чином, відповідно останні роки позначені посиленою увагою до проблем дер­жавного управління як наукової галузі та практичної діяльності. Адже су­часний етап соціально-економічного розвитку, який нероз­ривно пов'язаний із тенденціями світового розвитку, приєднанням нашої держави до загальноєвропейських інтеграційних процесів, вимагає прин­ципово нових підходів в управлінні державними справами. Сьогодні ціл­ком очевидним фактом стало існування об'єктивних засад ефективного функціонування виконавчої влади, зумовлених соціально-економічними факторами та культурним рівнем суспільства.

Закрити

Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.