Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ   5

1.1. Поняття,ознаки судової системи. Судова інстанція. 5

1.2. Судова система України. 8

РОЗДІЛ II. СИСТЕМА СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 13

2.1. Місцеві і апеляційні суди. 13

2.2. Вищі спеціалізовані суди. 18

2.3. Верховний суд України. 20

РОЗДІЛ III. СИСТЕМА СУДІВ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 25

3.1. Завдання та принципи діяльності Конституційного Суду України. 25

3.2. Повноваження Конституційного Суду України. 29

ВИСНОВКИ.. 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 35

ВСТУП

Актуальність теми: Останні два десятиріччя здійснюється поступове реформування судової системи України з метою розбудови незалежного, неупередженого та справедливого правосуддя. За цей час в діяльність судової влади було впроваджено багато новацій.

Наближення України до європейських стандартів здійснення судочинства та функціонування в цілому потребувало нового підходу до оцінювання її ефективності. Тому, активне реформування судової системи України призвело до прийняття Верховною Радою України нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р., який діє і до сьогодні зі змінами та доповненнями. Судова реформа по-новому врегулювала концептуально новий підхід до визначення системи судів загальної юрисдикції, статусу судді, України, організаційні аспекти діяльності судів в Україні. Нові аспекти потребують теоретичного осмислення та наукового визначення. Ці завдання стоять як перед наукою державного управління так і перед громадянським суспільством, яке змушене оцінюватити дієвість та ефективність цих змін. Адже, відповідно до Конституції України для кожної людини важливо мати доступ до правосуддя і реалізувати своє право на звернення до суду за захистом та відновленням порушених прав.

Питанням дослідження судової системи України займаються ряд вчених і фахівців, зокрема, В.Бойко, В.Бринцева, Т.Варфоломеєва, Л.Виноградова, І.Войтюк, В.Городовенко, Ю.Грошевський, В.Євдокимов, І.Ємельянов, С.Ківалов, І.Коліушка, В.Костицький, О.Костюченко, В.Кривенко, В.Маляренко, М.Мельник, Г.Омельяненко, М.Оніщук, Л.Москвич та інші.

Об’єкт дослідження: судовий інститут в умовах розвитку судової реформи.

Предмет дослідження: розгляд судової системи України, її поділ на суди загальної юрисдикції і суд конституційної юрисдикції відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI (з наступними поправками).

Мета роботи: дослідити систему судів загальної юрисдикції та конституційної юрисдикції, розмежувати та встановити чіткі повноваження судів відповідно до законодавства України.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1. Дати характеристику судової системи України, зокрема:

1.1. Встановити поняття «судова система», визначити ознаки, дати визначення судової інстанції.

1.2. З’ясувати що складає судову систему України.

2. Дати характеристику системи судів загальної юрисдикції, а саме:

2.1. Встановити види, повноваження місцевих та апеляційних судів.

2.2. Окреслити види та повноваження вищих спеціалізованих судів.

2.3. Визначити що означає найвищість Верховного суду України. Розкрити повноваження Верховного суду України.

3. Дати характеристику суду конституційної юрисдикції, а саме:

3.1. Виявити завдання та принципи діяльності Конституційного суду України відповідно до сучасного законодавства.

3.2. Виділити основні повноваження Конституційного суду України.

Загальна характеристика роботи складається з трьох розділів, вступу, висновків, списку використаної літератури.

Основна частина роботи складає – 33 аркуша.

Кількість джерел використаних для написання використаної літератури становлять 16 позицій.

Закрити

Судова система України

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.