Проблемні питання щодо забезпечення позову у цивільному процесі

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 32

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

1. Загальні поняття про забезпечення позову. 5

1.1. Підстави для забезпечення позову. 5

2. Види забезпечення позову. 8

2.1. Накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб. 8

2.2. Заборона вчиняти певні дії. 9

2.3. Встановлення обов’язку вчинити певні дії. 10

2.4. Заборона іншим особам здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов’язання. 10

2.5. Зупинення продажу арештованого майна, якщо подано позов про звільнення майна з-під арешту. 10

2.6. Зупинення стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку. 10

2.7. Передача речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам. 11

3. Загальний та спеціальний порядок забезпечення позову. 12

4. Гарантії відповідача при забезпеченні позову. 17

5. Практика розгляду судами заяв про забезпечення позовів при вирішенні спорів у цивільному судочинстві. 20

Висновки. 31

Список використаних джерел. 33

Вступ

Актуальність теми дослідження. Дослідження даної теми пов'язана з необхідністю існування інституту забезпечення позову в процесуальному законодавстві.

Цей інститут є характерним для всіх вказаних галузей вітчизняного процесуального права.

Забезпечення позову є важливим і передусім дієвим засобом унеможливлення уникнення недобросовісним контрагентом цивільної відповідальності, а також ефективним засобом забезпечення реального виконання судового рішення.

Інститут забезпечення позову в цивільному процесі за радянських часів досліджували М. Гуревич, А. Добровольський, П. Логінов, М. Штефан.

Мета курсової роботи. Мета роботи полягає в тому, що проводиться комплексний аналіз цивільного законодавства України для дослідження інституту забезпечення позову.

Завдання курсової роботи:

- дослідити поняття забезпечення позову;

- визначити підстави забезпечення позову;

- проаналізувати порядок розгляду заяви про забезпечення позову;

- визначити види забезпечення позову;

- охарактеризувати відповідальність за невиконання засобів

забезпечення позовів.

Об'єкт курсової роботи: є проблемні питання забезпечення позову в процесуальному законодавстві України.

Предметом курсової роботи: є проблемні питання забезпечення позову за чинним цивільним процесуальним законодавством та судовою практикою України.

Методи курсової роботи:

- діалектичний метод полягає в пізнанні інституту забезпечення позову.

- логічний метод сприяв дослідженню прогалини в законодавстві

України щодо регулювання забезпечення позову.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається з вступу, висновків, п’яти пунктів, що містять підпункти та списку використаних джерел.

Закрити

Проблемні питання щодо забезпечення позову у цивільному процесі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.