Зміст

Вступ

1. Поняття і види забезпечення виконання зобов'язань

2. Принцип належного виконання зобов'язання

3. Забезпечення виконання зобов’язань. Неустойка, порука, гарантія та їх значення

4. Застава, як спосіб забезпечення зобов'язань

Висновок

Література

Вступ

З 1 січня 2004 року розпочався новий етап розвитку права нашої держави, адже вступ у силу Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року є великим кроком вперед цивільного законодавства.

Звісно, така подія не пройшла легко та непомітно, адже нове законодавство потягло за собою багато незручностей, зокрема відсутність судової практики, що спричинило до винесення неправильних рішень судами, юристами неправильно тлумачаться деякі норми, як результат спори, що виникли між сторонами повинні вирішуватись у передбаченому законодавством України порядку – шляхом переговорів, в протилежному випадку вирішуватись судом.

Дана робота присвячена досить суттєвому питанню, питанню яке відіграє велику роль в цивільному законодавстві —виконання зобов'язань.

Цій темі присвячено цілий розділ в Цивільному Кодексі України, адже саме поняття виконання зобов'язань передбачає здійснення боржником дії (або утримання від неї), яка є об'єктом зобов'язального право відношення. Також відповідно до чинного законодавства зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору, вимог Цивільного Кодексу України та інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Описуючи дану тему варто сказати про її актуальність. Адже в наш час процвітає правовий нігілізм, який породжує свавілля та безвідповідальність винних осіб, адже коли особа, якій нанесено шкоду, як то матеріальну так і моральну, шкідливість яких не можна розділити за ступенем важкості, адже ми знаємо, що інколи моральна образа чи шкода набагато гірша фізичної чи матеріальної, не в змозі здійснити захист власних інтересів.

Тому правова освіта відіграє дуже важливу роль у суспільстві держави, зокрема у наш час коли у державі у кожному її місті проходять мітинги людей, які не задоволені результатами виборів, і саме юридична освіта дає можливість робити вчинки які передбачені законодавством нашої держави і не суперечать їй.

Якщо повернутись до цивільних відносин то вивчення та дослідження інституту виконання зобов'язань є досить важливим не тільки в роботі юриста, але й у житті громадянина держави.

У зв'язку з тим, що для виконання зобов'язань властива функція охорони права власності громадян і юридичних осіб, вона практично частіше всього реалізується у взаємодії виконання зобов'язань з іншими цивільно-правовими інститутами, а також з інститутами інших галузей права.


1. Поняття і види забезпечення виконання зобов'язань

Виконання зобов'язання — це здійснення боржником дії (або утримання від дії), яка є об'єктом зобов'язального правовідношення.

Виконання зобов'язання здійснюється за загальними правилами або принципами виконання зобов'язань. У радянській юридичній науці досить глибоко досліджувались питання про перелік та співвідношення цих принципів. Зокрема, до них відносили:

1) принцип реального виконання;

2) принцип належного виконання;

3) принцип взаємного співробітництва;

4) принцип економічності.

При цьому найбільш дискусійною була і залишається проблема співвідношення принципів реального та належного виконання.

З цього приводу в літературі було висловлено три основні точки зору:

1) виконання в натурі є однією із складових належного виконання;

2) належне виконання є частиною реального виконання;

3) принцип реального виконання — це загальне правило, згідно з яким зобов'язання має бути виконане у тому вигляді, в якому воно визначене законом або договором. Цей принцип суттєво впливає на виконання зобов'язання протягом усього терміну його дії — як на стадії нормального розвитку, так і в разі порушення. Але на кожній із вказаних стадій він виявляється по-різному. Принцип «реального» виконання встановлено у ст. 622 ЦК України.

Відповідно до ч.1 ст. 622 боржник, який сплатив неустойку і відшкодував збитки, задані порушенням зобов’язання, не звільняється від обов’язку виконати зобов’язання в натурі, якщо інше не встановлено договором або законом.

Боржник звільняється від виконання зобов’язання в натурі у разі:

1) відмови кредитора від прийняття виконання, яке внаслідок прострочення втратило для нього інтерес;

2) передання кредиторові відступного;

3) відмови кредитора від договору.

Згідно з ч.2 ст. 193 Господарського кодексу України кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов’язання, враховуючи інтереси другої сторни та забезпечення загальногосподарського інтересу.

На цій підставі прийнято виділяти принципи «взаємного співробітництва» та «економічності» при виконанні господарських зобов’язань.

Доки зобов'язання не порушено жодною зі сторін, воно має виконуватися у точній відповідності зі всіма елементами, що становлять його зміст (за предметом, строком, способом тощо). У цьому разі реальне виконання означає належне виконання, і не лише боржник має належно його виконати, а й кредитор не має права ухилятися від прийняття такого виконання. Але коли зобов'язання порушено, можливість належного виконання у повному обсязі виключається, проте зберігається можливість фактично здійснити ті дії, що є основною метою зобов'язання, тобто виконати його в натурі.

На наш погляд, слід погодитися з тими авторами, які вважають, що реальне і належне виконання — різноплощинні явища. У першому випадку виражена сутність виконання як вчинення певної дії, удругому — якісна характеристика дії (утримання від дії). Перевіряючи, чи виконав боржник зобов'язання, треба дати відповідь на два самостійних за значенням запитання: 1) чи вчинила особа дію, яка є об'єктом відповідного правовідношення (чи дотримані вимоги реального виконання); 2) яким чином ця дія вчинена (чи дотримані вимоги належного виконання).

Визначення обсягу конкретного цивільного правовідношення дає можливість порівняти реальну поведінку учасників з комплексом їхніх прав та обов'язків, встановлених нормами права та договором, тобто з тією моделлю поведінки суб'єктів, якої вони мають дотримуватися, причому особливості виконання зобов'язання обумовлені матеріальним змістом цих відносин.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 33

Безкоштовна робота

Закрити

Виконання зобов'язання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.