Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства у галузі охорони довкілля

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 32

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ. 3

Розділ І. Юридична природа відносин відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян. 5

1.1. Загальне поняття екологічних прав громадян. 5

1.2. Екологічне правопорушення, його склад і види. 8

1.3. Види шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян. 10

Розділ ІІ. Механізм відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян. 12

2.1. Підстави, способи та гарантії відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян. 12

2.2. Вдосконалення реалізації права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства в галузі охорони довкілля. 19

Висновки. 31

Список використаної літератури. 33

Вступ

Актуальність теми. Конституційне закріплення основних екологічних прав людини в нашій державі стало актом гуманізації національного законодавства та зумовило необхідність формування відповідного правового механізму їх реалізації і захисту. Основою його досконалості та ефективності є теоретичні дослідження у різних галузях права, перед усім екологічного.

Основоположні екологічні права відносяться до природних прав людини. Вони невід’ємні, невідчужувані, перебувають у нерозривному взаємозв’язку з правом на життя та правом на здоров’я, тому потребують більш ефективного захисту, зокрема у формі відшкодування шкоди, заподіяної їх порушенням.

В “Основних напрямках державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”, затверджених Постановою Верховної Ради України 5 березня 1998 року, стан довкілля в Україні характеризується як кризовий. Результатом цього є різке погіршення стану здоров’я людей, збільшення смертності і в цілому ситуація характеризується як така, що наближається до глобальної екологічної катастрофи. Збільшення факторів негативного впливу на довкілля та загострення екологічних проблем потребує активних законодавчих, правозастосовчих та організаційних заходів з боку держави, уповноважених державних органів та громадськості, спрямованих на захист екологічних прав та інтересів громадян.

Та обставина, що окремі екологічні права є правами природними та носять абсолютний характер, зумовлює певні особливості механізму компенсації шкоди, заподіяної їх порушенням, тому відносини, які виникають з приводу відшкодування шкоди, потребують всебічного аналізу, дослідження та визначення їх відповідного місця у загальній частині захисту прав людини.

Метою курсової роботи є визначення екологічної шкоди та моральної шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав, з’ясування підстав та принципів її компенсації; вивчення проблем відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку із захистом екологічних прав людини шляхом відшкодування шкоди, заподіяної їх порушенням, законодавство України, що врегульовує ці відносини, та практика його застосування.

Предметом дослідження є система правовідносин, що виникають у процесі визначення та відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян.

Закрити

Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства у галузі охорони довкілля

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.