Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 52

Платна робота

Ціна: 190.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Теоретико-концептуальні підходи аналізу політичних режимів 6

1.1. Концептуальні підходи аналізу політичних режимів 6

1.2. Типологія політичних режимів 13

1.2.1. Тоталітарний режим 17

1.2.2. Авторитарний режим 23

1.2.3. Демократичний режим 28

Розділ 2. Особливості взаємодії політичного режиму з політичною системою 36

2.1. Роль політичного режиму у трансформації політичної системи 36

2.2. Взаємовплив ЗМІ та політичних режимів 40

Висновки 44

Використані джерела та література 48

Вступ

Актуальність вивчення політичних режимів як основи функціонування політичної системи, зумовлене тим, що саме політичний режим виступає одним з основних факторів існування політичного життя. Це допомагає скласти реальне уявлення про здійснення політичної влади, політико-правового становища особистості в державі та про можливості її самореалізації в певний історичний період часу.

Існує великий спектр як самого визначення «політичний режим» так і різних класифікацій його розподілу. Саме тому доцільним буде розглянути еволюцію даного феномену та порівняльну характеристику різних дослідників.

Політичний режим – це сукупність методів і засобів здійснення політичної влади. Розглядаючи поняття «політичний режим», можна зазначити, що часто воно ототожнюється з поняттям «політична система». Проте, «політичний режим» охоплює не весь зміст поняття «політична система», а лише політико-владний, тобто характер відносин між тими, хто володарює і хто підпорядковується. Важливо акцентувати увагу на їх спільних та відмінних рисах, а також на взаємозв’язку та взаємодоповненні цих аспектів.

Дивлячись на пануючий режим в конкретній державі, ми можемо визначити, що у державі є пріоритетним — права держави чи права особистості, в якій мірі держава визнає, гарантує, обмежує або ж фальсифікує права, які передбачені Загальною декларацією прав людини і різноманітними міжнародними конвенціями. Також ми можемо дізнатися про міжнародну політику держави, чи готова йти вона на компроміс, або ж стійко слідує ідеологічній доктрині, що не передбачає співробітництва, а навпаки поглинання та завоювання світу, шляхом поміщення у свої ідеологічні рамки(наприклад, тоталітарний режим).

В сучасному світі важливо знати характеристику політичних режимів та чітко розрізняти границі демократичних та недемократичних режимів. Оскільки буває таке, коли держава закріплює у конституції статус демократичної, але на практиці виявляється протилежністю заданому режиму. Громадяни повинні знати, що передбачають нормативно-правові акти держави та вимагати від влади дотримання цих прав.

Саме тому проблематика дослідження є актуальною на даний момент.

Про політичні режими – як аспекти функціонування політичної системи досліджували: А. П. Циганков, К. Фрідріх, М. Дюверже, Ж –Л. Кермонн, Р. Маркридис. Зокрема про демократичний режим писали: Ф. К. Шміттер, М. Павловський, Р. Даль, Н. А. Баранов. Тоталітарний режим описували: Р. Арон, В. В. Дамьє, Ю. І. Ігрицький. Дослідниками авторитарного режиму є: Н. Бєлова, Харитонова О.Г, Чиркин В.Е. та інші.

Для підготовки питання про взаємовплив ЗМІ та політичних режимів я використовувала такі джерела: Автандил Цуладзе «ЗМІ в системі діалогу партій та соціальних груп в контексті формування в суспільстві установок толерантності», А. М. Мучник, П. В. Ворона «Роль засобів масової інформації у формуванні політичної системи (управлінський аспект механізму впливу)».

Метою мого дослідження є – дослідити особливості зв’язку політичних режимів та політичної системи.

Для досягнення мети дослідження були виконані наступні завдання:

Визначити основні підходи до визначення та типології політичних режимів

Охарактеризувати політичні режими у відповідності до запропонованої типології

Визначити як політичні режими впливають на трансформацію політичної системи, особливості їх взаємозв’язку

Взаємовплив ЗМІ та політичних режимів у формуванні політичної системи

Об’єктом мого дослідження є – політичні режими. Предмет – особливості взаємодії політичних режимів та політичної системи.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області політичних режимів та політичної системи.

Закрити

Політичний режим як основа функціонування політичної системи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.