Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 250.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛИ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 5

1.1. Науково-методологічні основи дослідження сили у міжнародних відносинах 5

1.2. Теорія «м’якої» сили та її трансформація у концепцію «розумної сили» 9

РОЗДІЛ 2. РОЛЬ ВОЄННОЇ СИЛИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 17

2.1. Механізм прийняття рішень про застосування воєнної сили 17

2.2. Особливості застосування воєнної сили при вирішенні міжнародних конфліктів на сучасному етапі 25

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема сили й загроза її застосування супроводжують усе існування людства. Історія людства переповнена силовою боротьбою. Подібний вибір був обумовлений не тільки тим, що вона виступала найбільш ефективним інструментом досягнення зовнішніх цілей, але і станом самого світу, самих міжнародних відносин, що об’єктивно просувають силу в якості основного інструмента регулювання міжнародних протиріч.

Демократизація міжнародних відносин із неминучістю призводить до обмеження застосування сили або погрози силою. Вперше ця об’єктивна закономірність була закріплена в якості принципу міжнародного права в Статуті Організації Об’єднаних Націй, підписаному в Сан-Франциско 26 червня 1945 року, що був вироблений у період визвольної боротьби проти фашизму і відбив демократичні устремління і надії народів на справедливий повоєнний устрій міжнародних відносин.

На зламі 80-90-х років у системі міжнародних відносин розпочалися складні трансформаційні процеси, які тривають і досі. Впродовж цієї трансформації конфлікти - як внутрішньодержавні, так і міждержавні, в яких застосовується воєнна сила, - залишаються важливою складовою міжнародної системи. Із зникненням протистояння «схід - захід» конфлікт із застосуванням сили як явище міжнародних відносин не зникає, і його вплив на міжнародні відносини залишається значним. Однак разом із трансформацією системи міжнародних відносин видозмінюється практика застосування сили у міжнародних конфліктах. Відбулися зміни як у методах застосування сили, так і у способах обґрунтування застосування воєнної сили. Зазнали змін і причини виникнення сучасних конфліктів, змінився характер їх перебігу.

Теоретико-методологічну основу роботи складають праці зарубіжних і вітчизняних дослідників з проблем застосування сили у міжнародних відносинах, зокрема, при вирішенні збройних міжнародних конфліктів: Давидова Ю.П., Лебова Р.Н., Лебедевой М.М., Мальського М.З., Маначинького О.А., Моргентау Х., Перепелиці Г.М., Тоффлера Е., Уолца К.Н., Уткіна А.І., Хоффмана С., Циганкова П.А., Шеллінга Т.С. та ін.

Об’єктом даної роботи є феномен «сили» як комплексного суспільно-політичного явища в міжнародних відносинах.

Предметом даного дослідження виступає аналіз особливостей застосування сили в теорії міжнародних відносинах.

Мета курсової роботи – комплексно і об’єктивно висвітлити особливості використання сили у системі міжнародних відносин.

Реалізація поставленої мети передбачає, зокрема, розв’язання таких завдань:

• розкрити науково-методологічні основи дослідження сили у міжнародних відносинах;

• проаналізувати теорію «м’якої» сили та її трансформацію у концепцію «розумної сили»;

• дослідити основні механізми прийняття рішень про застосування воєнної сили;

• розглянути особливості застосування воєнної сили при вирішенні міжнародних конфліктів на сучасному етапі.

Для досягнення поставленої мети і реалізації завдань у роботі використані такі методи дослідження, як: аналіз і синтез, методи аналогії і порівняння; при вивченні міжнародних конфліктів і застосування воєнної сили використані описовий та статистичний методи дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. 

Закрити

Роль сили в міжнародних відносинах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.