Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 79

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 2

Розділ 1. Етнічний тероризм: причини виникнення й сутність 6

1.1. Терор як форма політичної діяльності 6

1.2. Причини виникнення етнічного тероризму та його сутність 21

Розділ 2. Етнічний тероризм: ідеологія носіїв та їхня організаційна варіативність 29

2.1. Ідеологія та стратегія організацій, що сповідують тактику етнічного тероризму 29

2.2. Етнічний тероризм як елемент ведення політичної боротьби 45

Розділ 3. Держава й етносепаратиські рухи: боротьба і проблеми досягнення консенсусу 57

3.1. Держави Західної Європи в боротьбі з етносепаратиськими рухами 57

3.2. Конфлікти інтересів: проблеми досягнення консенсусу 64

Висновок 73

Список використаної літератури 75

Вступ

“Терор-це вбивство, пролиття крові….

Форми терору незліченні і різноманітні як незліченні і різноманітні в своїх проявах гніт і знущання…

Терор - це смертна кара скрізь, в усьому, в усіх закутках".

І. Штейнберг

"Купувати мир у ворога, значить постачати його засобами для нової війни".

Ж. Ж. Руссо.

Тероризм, на жаль, став невід’ємною частиною політичних і економічних процесів в світі, і представляє все більш значну загрозу громадській і національній безпеці. Із одиничних проявів він перетворився в масове явище. Будучи різновидом організованої злочинності які занурюються корінням в потужну тіньову економіку, тероризм може поставити під сумнів весь процес подальшого розвитку людства.

Актуальністьтеми дослідження зумовлена необхідністю вивчення і узагальнення ряду важливих і складних подій міжнародного життя, що пов’язані з політикою та економікою, які є першочерговим об’єктом інтересу терористичних організацій сучасності.

Крім того, причиною конфліктів і напруженості між державами стають проблеми національних меншин депортованих народів, біженців тероризму, для якого не існує кордонів, організованої злочинності, контрабандної торгівлі наркотиками та “відмиванням грошей”.

Для окремих індивідів терористична діяльність стає професією.

Терористи добре підготовлені і оснащені, завжди мають фору за часом, в них відсутня бюрократія і вони завжди точно знають, чого хочуть.

Ті, проти кого розв’язана терористична війна, повинні розуміти, що вона йде не на життя, а на смерть. З точки зору терористів, страх перед смертю повинний бути тотальним. Виключення не повинно бути ні для кого. Включаючи старих людей, жінок, дітей. Зрозуміло, терористична війна – це війна на винищення. Але винищення особливого роду. Терор – це війна перш за все на знищення чоловічої гідності. Знищення страхом.

Про масштаби поширення тероризму та інтенсивності його застосування можна судити на підставі статистичних даних, опублікованих спеціальними державними структурами різних країн світу та спеціалізованими виданнями. Так, за даними журналу «International Security Revue», в період 1970-78 рр. зареєстровано 5534 терористичних актів. Говорячи про 1981 р., американський «Journal of defence and diplomacy» повідомляє про 2700 терористичних акти, вчинених 125 терористичними групами, що діяли в різних регіонах світу, але переважно у 50 країнах. Дані за 1985 р. свідчать про збільшення кількості цих актів порівняно з 1981 р. на 15%. За даними ЦРУ США, за період з 1968 по 1980 рр. вчинено 6714 акцій міжнародного тероризму. В одній зі своїх щорічних доповідей ЦРУ змальовує вражаючу картину поширення тероризму: якщо у 1970 р. теракти були вчинені у 48 країнах, то в 1975 — в 57, у 1980 — у 76, а у 1981 — в 91 країні. До 1995 р. тероризм охопив понад 100 країн світу, а кількість терактів з 1968 по 1995 р. наблизилася до 25.000.

У Парижі на території Палацу інвалідів рік тому відкрито меморіал пам’яті жертв тероризму. Звичайно, цей факт, а також те, що у Франції постраждалі від терактів прирівнюються за своїм соціальним статусом до постраждалих від війни, засвідчує передусім велике піклування держави про своїх громадян. Недаремно цю країну вважають колискою Європейської демократії. Одначе згадана подія промовиста і в іншому широкому сенсі. Попри всі здобутки теперішньої цивілізації, ми, виявляється, дожили до того, що доводиться вшановувати не лише героїв боротьби за свободу, чи, скажімо подвижників у царині науки, а й безневинних людей, які загинули від руки сучасних “бомбістів”.

Хронологічні рамки даного дослідження обумовлені його тематичною спрямованістю. Коли тероризм став глобальною проблемою людства, набув нових форм, став використовувати нові методи підривної діяльності. В той же час в деяких моментах ми виходимо за ці хронологічні рамки щоб пояснити причини виникнення тероризму, зрозуміти його ідеологію та суть.

Географічні межі дослідження охоплюють країни Західної Європи. Подекуди, враховуючи той факт, що терористичні організації діють в усьому світі, геополітичний спектр дослідження розширюється.

Мета дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати та з’ясувати:

­­­- причини виникнення етнічного тероризму у країнах Заходу;

- основні форми та методи етнічної терористичної діяльності;

- ідеологічну та економічну бази етнічного тероризму;

- причини активізації етнічної терористичної діяльності;

- основні заходи країн світу для боротьби з етнічним тероризмом;

- систематизувати та узагальнити інформацію, та дати необхідні з нашої точки зору рекомендації щодо цієї проблеми.

Теоретико-методологічною базою наукової роботи є принцип історичної об’єктивності та застосування загальнонаукових методів дослідження. Крім того, ми використали метод системного аналізу, та порівняльний метод. Це дозволило нам об’єктивно і всебічно розглянути актуальну і важливу проблему сучасності, а також дозволило зробити певні узагальнення.

Наукова новизна дипломної роботи полягає в тому, що на основі аналізу абсолютно різнопланових джерел розглядається еволюція етнічного тероризму як явища в різних регіонах світу, а також особлива увага звертається на ідеологію, або відсутність такої у цій сфері.

Структура роботи відповідає меті та завданням дослідження і складається зі вступу, 3-х розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури.

Джерельна база дослідження. Враховуючи той факт,що досліджувана нами проблема відноситься до модерних наукових тем, основним джерелом для її вивчення є публікації в періодичній пресі та Інтернет-сайти. Широке використання в роботі матеріалів поточної періодики зумовлене, між іншим, відсутністю на сьогодні узагальнюючих праць, в тому числі монографічних досліджень, з питань політики тероризму як глобальної проблеми людства.

Разом з тим, у роботі використано окремі збірники документів. Наприклад, «Онтологія насильства», що укладена А.Яцько.

Закрити

Етнічний тероризм

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.