Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. МАСОВА ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 5

1.1. Форми і засоби засобів масової інформації 5

1.2. Функції масової інформації 6

РОЗДІЛ ІІ. ВПЛИВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ.. 12

2.1. Вплив засобів масової інформації на соціалізацію молоді 12

2.2. Соціально-психологічний вплив ЗМІ 17

2.3 Вплив засобів масової інформації та інших джерел на формування здорового способу життя молоді 21

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ РАДІО.. 27

ВИСНОВКИ.. 29

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 31

ВСТУП

У сучасний період розвитку українського суспільства успішне рішення політичних, економічних і соціальних задач усе більше залежить від дії такого суб’єктивного фактора як соціальна активність особистості. Важливу роль у формуванні активності грають засоби масової інформації. Про зростаючу роль друкованих видань, радіо і телебачення в суспільному житті країни свідчать їхній бурхливий ріст, поширеність і доступність масової інформації. Друковане й усне слово, телевізійне зображення здатні в найкоротший термін досягти самих віддалених районів, проникнути в будь-яке соціальне середовище.

Широкі можливості засобів масової інформації викликають необхідність вивчати механізми їхнього функціонування і розвитку, ефективність впливу на аудиторію.

На відміну від традиційного підходу до вивчення ефективності засобів масової інформації, обмеженого аналізом споживання аудиторією масової інформації, при якому виміряються головним чином масштаби "охоплення" газетами, радіо і телебаченням багатомільйонних аудиторій, системний підхід дозволяє визначити, що масштаби реального впливу ЗМІ на соціальну активність особистості поки ще далекі від очікуваного.

Установлено, що масово-комунікаційна діяльність сучасної людини, зв’язана зі споживанням, використанням і виробництвом масової інформації, при тотальній поширеності і доступності інформація стає необхідною умовою і засобом здійснення практично будь-якої соціальної діяльності: суспільно-політичної, пізнавальної, трудової і ін. Однак це відбувається лише тоді, коли зміст і форма масової інформації змінюється відповідно до інформаційних інтересів і потреб людей.

Соціологічне дослідження проблем ефективності ЗМІ, впровадження їхніх результатів у журналістську практику буде сприяти більш повному відображенню процесу соціально-економічного розвитку суспільства.

Актуальність теми: в умовах відкритості суспільства, його гуманізації та демократизації засоби масової інформації все активніше впливають на формування визначених соціальних орієнтирів й одночасно сприяють розвитку задатків і здібностей особистості.

Об’єкт дослідження: соціально-психологічні механізми впливу засобів масової інформації.

Предмет дослідження: форми і методи управління виховною функцією засобів масової інформації.

Мета дослідження: визначити роль і значення масової комунікації в суспільстві на різних етанах його існування.

Гіпотеза: комплекс засобів масової інформації, сприяє розповсюдженню соціальної інформації та формування у молоді соціальної активності.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан теоретичної теорії засобів масової інформації в системі соціального формування особистості;

2. Виявити функції засобів масової комунікації в суспільстві, встановити їх взаємозв’язки;

3. Визначити специфіку формування ціннісних орієнтацій старшокласників засобами радіо. 

Закрити

Вплив засобів масової інформації на соціальне виховання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.