План

1. Методика навчання учнів розв’язувати прості задачі на додавання, віднімання, множення та ділення.

2. Методика навчання учнів розв’язувати прості задачі на множення і ділення.

3. Підготовча робота до введення першої складеної задачі. Методика введення першої першої складеної задачі. Різні методичні підходи до розв’язання цього питання.

4. Методика навчання учнів розв’язувати задачі на рух.

5. Методика навчання учнів розв’язувати задачі на знаходження невідомого за двома різницями, на пропорційне ділення.

1. Методика навчання учнів розв’язувати прості задачі на додавання, віднімання, множення та ділення.

Задачі на знаходження суми й остачі. Цізадачі вводяться після вивчення нумерації чисел першого десятка та ознайомлення з діями додавання і віднімання.

Особливості пропедевтичного етапу: не ставиться завдання розчленувати задачу на умову і запитання; умову задачі вчитель повідомляє здебільшого у ході виконання практичних дій чи відповідних малюнків. Задача. На годівниці спочатку було 3 горобці. Потім прилетіло 2 синиці. Скільки всього птахів стало на годівниці?

"Знайдемо відповідь за допомогою кружечків. 3 горобці-покладіть рядок 3 жовті кружечки. Далі сказано, що прилетіло ще 2 синички- ще 2 зелених кружечки. Що означає кожен кружечок? Покажіть усіх горобців, усіх синичок, усіх птахів. Нам треба знайти, скільки стало всіх птахів на годівниці. Полічіть кружечки Надалі задачі на знаходження суми на пропедевтичному етапі розв'язують як на основі предметних дій, так і за малюнками.

Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Перш ніж розглядати задачі учні порівнюють числа, збільшують і зменшують числа на 1 і 2. Вони усвідомлюють зв'язки: збільшити — означає додати, зменшити — означає відняти. вправи:Покласти 5 паличок. Додати ще 1 паличку. Скільки паличок було спочатку? (5). Скільки паличок стало? (6). Стало більше чи менше паличок? (Більше). Яку дію виконали? (Додавання). 2). До числа 5 додати 1 — це те саме, що й 5 збільшити на 1. Тому приклад 5+1 можна читати двома способами: до числа п'ять додати один і п'ять збільшити на один.

При розв'язуванні задачі на збільшення числа на кілька одиниць використовують зворотний зв'язок: щоб стало більше, треба додати. На верхній полиці 6 чашок, а на нижній на 2 більше. Ск чашок на нижній полиці?.

Задачі на різницеве порівняння розглядають наприкінці вивчення першого десятка.

Різницеве порівняння чисел.Первинне ознайомлення проводять на основі практичного порівняння довжини двох смужок. У кожного учня наявні лінійка і дві паперові смужки: червона смужка завдовжки 9 см і зелена — 3 см.— Дізнаємося, на скільки сантиметрів червона смужка довша від зеленої. Виміряйте довжину кожної смужки і запишіть результати вимірювання. (9 см і 3 см). Як визначити, на скільки червона смужка довша від зеленої? (Учитель пропонує на червоній смужці відкласти 3 см, а потім відрізати від неї позначену частину і виміряти довжину решти смужки (6 см)). Яку дію потрібно виконати, щоб дізнатися, на скільки червона смужка довша від зеленої? (Дію віднімання).Запишемо: 9 — 3 = 6 (см). Відповідь. На 6 см.

Чи можна сказати, на скільки зелена смужка коротша від червоної? (Також на 6 см). Отже, щоб знайти, на скільки одне число більше або менше від іншого, треба від більшого числа відняти менше.

Для закріплення діти виконують такі вправи:

1. На скільки число 6 менше від кожного з чисел: 10, 7, 8, 9?

2. На скільки число 9 більше від кожного з чисел: 6, 4, 1, 2, 5?

3. Як можна за рівністю 8 — 5 = 3 прочитати результати порівняння чисел 3 і 5? (8 більше від 5 на 3 або 5 менше від 8 на 3).

Задачу на різницеве порівняння чисел розглядають у зіставленні із задачею на збільшення числа на кілька одиниць.


2. Методика навчання учнів розв’язувати прості задачі на множення і ділення.

1) задачі на розкриття конкретного змісту дії множення або задачі на знаходження суми однакових доданків

2) задачі на розкриття конкретного змісту дії ділення, які бувають двох видів: а) задачі на ділення на вміщення (б) задачі на ділення на рівні частини

3) задачі на збільшення або зменшення числа у кілька разів

4) задачі на збільшення або зменшення числа у кілька разів, сформульовані у непрямій формі задачі на кратне порівняння

5) задачі на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення, які бувають таких видів: а) задачі на знаходження невідомого множника б) задачі на знаходження невідомого діленого в) задачі на знаходження невідомого дільника

Підготовчою роботою до ознайомлення дітей із задачею на розкриття конкретного змісту дії множення є:

1) розв'язування вправ на заміну прикладів на додавання прикладами на множення, наприклад: заміни приклад на додавання 3+3+3+3 прикладом на множення;

2) розв'язування вправ на заміну прикладів на множення 54 прикладом на додавання;

3) розв’язування вправ виду: обчисли значення, користуючись таблицею множення, наприклад: 23, 46, 72 тощо.

задачі на розкриття конкретного змісту дії множення? –Відповідно до ТМО навчання учнів розв’язуванню будь-яких задач розпочинати слід із ознайомлення з умовою та запитанням задачі. Для того, щоб окремі діти краще засвоїли умову задачі та з метою особистісної орієнтації навчального процесу, слід використовувати ілюстрацію умови або за допомогою наочності, або за допомогою дидактичного матеріалу.

розв’язуючи такі задачі, учні засвоюють, що суму однакових доданків слід заміняти добутком, оволодівають новою формою запису та усвідомлюють значення кожного числа у цьому записі. Після того, як діти засвоять конкретний зміст дії множення, розв’язування задач цього виду записуватиметься лише за допомогою дії множення. задачі на збільшення числа у кілька разів, наприклад: “Наталка купила 5 зошитів, а Маринка у 3 рази більше. Скільки зошитів купила Маринка?”. Теоретичною основою формування умінь розв'язувати задачі цього виду є розуміння конкретного змісту дії множення та усвідомлення змісту висловлювання “більше у...”. сутність підготовчої роботи до введення таких задач і повинна полягати в тому, щоб сформувати уявлення школярів про конкретний зміст дії множення та про зміст висловлювання “більше у...”.

розкриття змісту “більше у...” відбувається у виконання вправ:

1) покладіть в один ряд 3 палички, а в інший у 5 разів більше. Як Ви це зробили? – поклали 5 разів по 3 палички. Скільки всього паличок у другому ряду? - 15. Як Ви це визначили? – по 3 взяли 5 разів, тобто 3 помножили на 5;

2) побудуй відрізок у 4 рази довший, ніж даний;

задача на збільшення числа у кілька разів? – вчитель пропонує учням задачу, яку можна було б легко проілюструвати, наприклад: "У Миколки було 6 фломастерів, а у Петрика у 2 рази більше. Скільки фломастерів було у Петрика?“. Спочатку вчитель перевіряє, як учні засвоїли зміст задачі. Зробити це можна з допомогою запитань. Для дітей, яким важко уявити ситуацію задачі, можна проілюструвати її з допомогою наочності.

задачі на зменшення числа у кілька разів, які сформульовані у непрямій формі, наприклад: “У гаражі стояло 7 вантажних автомобілів. Це у 2 рази менше, ніж легкових. Скільки легкових автомобілів стояло у гаражі?”. підготовча робота включає в себе: 1) повторення назв компонентів дій множення та ділення; 2) формування відношень “більше у...” та ”менше у...”; 3) розв'язування задач на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць чи у кілька разів; 4) розв'язування задач на кратне порівняння;

задача з конкретним змістом, наприклад: “У гаражі стояло 8 вантажних автомобілів. Це у 2 рази менше, ніж легкових. Скільки легкових автомобілів стояло у гаражі?”. При навчанні учнів розв’язувати задачі розглядуваного виду основним моментом є з’ясування того, в якій із множин предметів більше. Після того, як діти ознайомлені із змістом задачі і вчитель перевірив як вони його засвоїли, розпочинаємо аналіз задачі: скільки вантажних автомобілів стояло у гаражі? – 8. Що ще відомо про кількість вантажних автомобілів? – що їх у 2 рази менше, ніж легкових. Яких же автомобілів у гаражі більше? – легкових. У скільки разів легкових автомобілів у гаражі більше? – у 2 рази. Як же визначити кількість легкових автомобілів у гаражі? – 82. 

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Методика вивчення математики 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.