Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 5

1.1. Сутність поняття «музичне виховання» 5

1.2. Історія розвитку музичної освіти в Україні протягом ХVІ — ХХ століть 7

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 15

2.1 Особливості музичного виховання на сучасному етапі розвитку української системи музичної освіти 15

2.2. Використання головних ідей вітчизняних концепцій музичного виховання школярів на уроках музичного мистецтва 18

ВИСНОВКИ 26

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28

ВСТУП

Актуальність дослідження. На початку ХХІ-го століття, в час, коли в процесі розвитку художньої культури України втілюються принципи демократії, гуманістичні пріоритети, формування високоосвіченої, духовно-багатої особистості з високим рівнем музично-естетичної культури набуває особливої актуальності. Вивчення історії виникнення та шляхів розвитку музичної освіти в Україні у різні часи має велике значення для створення сучасної системи музично-естетичного виховання, яка буде здатна всебічно розвивати культуру підростаючого покоління.

Сучасна українська музична освіта й виховання естетично й дидактично ґрунтуються на засадах гуманізму, цінностях світової духовної культури й невичерпному потенціалі національно-культурних традицій. Система музичної освіти в Україні формувалася протягом декількох століть, характеризуючись сталою духовною традицією. Музична освіта — це невіддільна складова національної духовної культури.

Проблеми освіти українського народу, музично-естетичного виховання завжди були у центрі уваги видатних українських філософів, науковців, діячів культури та мистецтва, вони ставали предметом роздумів ще до того, як вони стали об’єктом спеціальних наукових досліджень.

Історію становлення й розвитку музичної освіти в Україні досліджували вітчизняні мистецтвознавці, музичні діячі, педагоги, культурологи: Д.Антонович, Л.Корній, С.Людкевич, Г.Падалка, Л. Петлій, Л.Масол, О.Рудницька, О.Цвігун, Н.Шреєр-Ткаченко, О. Кравчук, В.Іванов, С.Горбенко, Т.Турчин та ін.

Проте, незважаючи на те, що в наукових дослідженнях розкриваються різні аспекти музичного виховання, деякі питання цієї проблеми не розв’язані, розв’язані частково або знаходять суперечливі розв’язання.

Об’єкт дослідження – система музичноговиховання в Україні.

Предмет дослідження – історичні етапи розвитку музично-педагогічної освіти та виховання в Україні.

Метою дослідження є здійснення цілісного наукового аналізу процесу розвитку музичного виховання та музично-педагогічної освіти в Україні.

Для досягнення мети дослідження було визначено такі завдання:

- розкрити сутність поняття «музичне виховання»;

- дослідити історію розвитку музичної освіти в Україні протягом ХVІ — ХХ століть;

- визначити особливості музичного виховання на сучасному етапі розвитку української системи музичної освіти;

- розкрити проблемивикористання головних ідей вітчизняних концепцій музичного виховання школярів на уроках музичного мистецтва.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, класифікація.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Історія становлення музичного виховання в Україні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.