Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 32

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 6

1.1. Ключові ідеї та категорії педагогіки співробітництва 6

1.2. Педагогіка співробітництва: сутність, ключові ідеї, форми та методи 12

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБНИК ПЕДАГОГІКИ СПІВРОБІТНИЦТВА - ШАЛВА АМОНАШВІЛІ 20

2.1. Філософсько-світоглядні й методологічні засади концепції "гуманної" педагогіки Шалви Амонашвілі. 20

2.2. Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі Ш.О.Амонашвілі 26

ВИСНОВКИ 30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32

ВСТУП

Останнім часом дуже багато розмов ведуть навколо співробітництва, суб’єкт-суб’єктних відносин педагога та учнів, групових форм роботи. Це провідні тенденції сучасної системи освіти. Проте дуже часто зміст, ідея співробітництва на практиці змінюється формами роботи, технологіями. Виникає зворотній ефект: використання технологій, що імітують співробітництво, не ведуть до бажаного результату. Сьогодні в умовах модернізації української освіти одним із напрямків оптимізації навчального процесу у середніх та вищих навчальних закладах є його спрямування на демократизацію взаємовідносин викладача та учня, що відображається в нових підходах до навчання: створенні сприятливої атмосфери співробітництва, зниженні монологічного викладу матеріалу та дублювання інформації, яка може бути отримана з доступних джерел і переходу до діалогізованого спілкування з учнями в ході навчального процесу, інтенсифікації впровадження в навчальний процес активних методів навчання, які дають можливості для розкриття творчої особистості, розвитку ініціативи, активізації пізнавально-навчальної діяльності учня.

Актуальність курсової роботи. Ім’я Шалви Олександровича Амонашвілі добре відомо вчителям, викладачам, освітянам ще з радянських часів, коли про нього заговорили як про педагога-новатора, який пропагує гуманно-особистісний підхід до дитини. Сьогодні важко перелічити всі його посади та звання: доктор психологічних наук (1973 р.); професор (1980 р.); член-кореспондент АПН (1985 р.), почесний член РАО (1993 р.), дійсний член РАО (2001 р.); керівник Центру Гуманної Педагогіки й лабораторії гуманної педагогіки при МГПУ; науковий керівник експериментальних шкіл у Москві, Петербурзі, Тюмені, Нижньовартовську, Сургуті, Хмельницькому, Артемівську та в багатьох інших містах СНД; автор десятка популярних книжок таких як: "Здрастуйте, діти", "Як живете, діти?", "Єдність мети", "Індивідуально-гуманна основа педагогічного процесу", "Школа життя", "Творення людини" та багатьох інших. Актуальним для нашого досідження є те, що експеримент із визначення нового змісту, форм і методів початкового навчання, який розпочав Ш.О. Амонашвілі ще в 1964 році, триває й донині. Безумовно, висновки, що було зроблено на цьому шляху, виходять за межі власне початкового навчання, вони стосуються усіх щаблів не тільки освітянського процесу, але й взагалі процесу життєвого.

Система виховання та навчання за Ш. Амонашвілі – це "педагогіка цілісного життя дітей та дорослих", яка будується на началах гуманності й віри в дитину, вихованні творчістю і співпрацею педагогів із дітьми, де в якості педагогів розуміються також батьки. Щодо батьків, то в межах гуманної педагогіки їм потрібно зрозуміти – дитина не є їх власністю, вона скоріше гість, якого вони самі запросили. Якщо на дитину покладаються великі надії, то вони потребують і великої педагогіки. Не можна казати: "На виховання в мене немає часу", так само як не можна вважати гуманізм синонімом безперервного потакання, вседозвілля й безконтрольності. Гуманна педагогіка є педагогікою дисципліни, любов до дитини не може шкодити їй.

Трактування терміна «педагогіка співробітництва» в сучасних дослідженнях є неоднозначним. Деякі автори (Ш. Амонашвілі, О. Газман, В. Матвєєв, С. Соловейчик, А. Русаков) розглядають це поняття широко, як загальну ідею; інші (А. Бєлкін, Л. Бондар, О. Пастюк, О. Пометун, Л. Пироженко, Г. Цукерман) – більш вузько, зводячи до конкретних технологій. Поряд із «педагогікою співробітництва» в сучасному освітньому просторі існують «педагогіка розуміння» (Ю. Сенько, М Фроловська), «гуманна педагогіка» (Ш. Амонашвілі), «ніжна педагогіка» (Н. Щуркова), в основі яких лежить ідея гуманного ставлення до дитини. Цій проблемі присвячено чимало публікацій (О. Газман, Н. Михайлова, О. Пастюк, Г. Селевко, Н. Тихомирова, С. Юсфін та ін.), але все одно трактування ідей педагогіки співробітництва, її очікуваних результатів, співвідношення з інноваційними Ліннік О. О. дагогічними технологіями є неоднозначним.

Об’єктом курсової роботи є педагогічна спадщина Ш. Амонашвілі.

Предметом курсової роботи є ідеї педагогіки співробітництва у педагогічній творчості Ш.Амонашвілі.

Метою курсової роботи є аналіз концепції педагогічного співробітництва Ш. Амонашвілі та виявлення місця й ролі толерантності в ній.

Для досягнення даної мети нам потрібно виконати ряд завдань:

розглянути ключові ідеї та категорії педагогіки співробітництва;

дослідити педагогіку співробітництва: сутність, ключові ідеї, форми та методи;

визначити філософсько-світоглядні й методологічні засади концепції "гуманної" педагогіки Шалви Амонашвілі;

проаналізувати основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі Ш.О.Амонашвілі.

Закрити

Ідеї педагогіки співробітництва у педагогічній творчості Ш.Амонашвілі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.